Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:KSH: Vállalkozások demográfiája, 2013

Cikk:

Helyi súgó ikon

Az EU-tagállamokban egységes módszertan alapján készített vállalkozásdemográfiai adatgyűjtés a működő vállalkozásokról, az új és megszűnt vállalkozásokról, valamint az új vállalkozások túléléséről szolgáltat összehasonlítható adatokat.


 

Összefoglalás

  • 2012-ről 2013-ra a működő vállalkozások száma 10,1%-kal csökkent. A visszaesést az egyéni vállalkozók számának 17,9 és a társas vállalkozások számának 5,1%-os csökkenése együttesen eredményezte.
  • A társas vállalkozások részaránya tovább nőtt. Részesedésük 1999 óta folyamatosan emelkedik, 2013-ban már a vállalkozások 64,3%-a társas vállalkozás volt, szemben a 14 évvel ezelőtti 42,2%-nak.
  • A visszaesés leginkább a számviteli, könyvvizsgálói tevékenység, valamint az előző évhez hasonlóan a fodrász, a biztosítási ügynöki tevékenység területén működőket érintette a legnagyobb számban.
  • A dohányáru-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók száma ezzel szemben jelentősen megugrott a dohányboltok 2013. július 1-jei nyitásának következtében.
  • A vállalkozások székhely szerinti területi megoszlása az első, 1999. évi felmérés óta alig változott, bár kismértékű eltolódás figyelhető meg Közép-Magyarország irányába.
  • A 2012-ben bevezetett cégalapítási szigorítások és az induló vállalkozások száma között egyértelmű összefüggést figyeltünk meg 2013-ban is.
  • Az új vállalkozások száma mind a társas vállalkozások, mind az egyéni vállalkozók esetében elmaradt a 2012. évi adatoktól.
  • A társas vállalkozások túlélési képessége erősebb, a 2008-ban indultak közel fele működött még öt évvel később is, míg az egyéni vállalkozóknak csupán negyede.
  • A pénzügyi, biztosítási tevékenységgel foglalkozó vállalkozások körében a legnagyobb a fluktuáció. Mind az induló, mind a megszűnő vállalkozások aránya ebben a nemzetgazdasági ágban a legmagasabb.
  • A megszűnt vállalkozások működő vállalkozásokon belüli aránya mind az egyéni vállalkozások, mind a társas vállalkozások esetében emelkedett 2010-hez képest.

Ugrás vissza...