Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Népszámlálás 2011 – 15. A társadalom rétegződése

Cikk:

Helyi súgó ikon

A kiadvány az egyének foglalkozási, munkaerő-piaci jellemzői alapján a magyar társadalom rétegződését mutatja be a 2011. évi népszámlálás adataira támaszkodva. A KSH korábban évtizedekig a munkajelleg-csoportosítás alapján közölte az eredményeit, a 2001-es népszámlálás adatainak feldolgozása során azonban egy új, a nemzetközi standardokat követő társadalmi-foglalkozási rétegsémát dolgozott ki. A jelen kötet előkészítése során lefolytatott szakmai viták pedig egy új klasszifikáció, a foglalkozási osztályszerkezet normatív-funkcionalista modelljének létrejöttéhez járultak hozzá. Kiadványunkban e három osztályozás mindegyikét felhasználjuk, s a népszámlálási adatokat mindhárom alapján bemutatjuk. A kötetben összefoglaló táblákat közlünk a réteghelyzettel összefüggő főbb ismérvekre vonatkozóan, illetve térképeket a rétegződés térbeli aspektusának szemléltetésére. A kiadványhoz kapcsolódó részletes táblák pedig gazdag adatgyűjteményt tartalmaznak a társadalmi rétegek részletes területi, illetve egyéb jellemzőiről. Fontosnak tartottuk, hogy az adatközlés mellett a vizsgálataink során feltárt főbb összefüggéseket is összefoglaljuk, a kötetben ezért tematikus elemző fejezeteket közlünk a társadalmi rétegződés legfontosabb aspektusaira vonatkozóan. 

Ugrás vissza...