Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:KSH: Ahogy a magyarok és az európaiak magukat érzik

Létrehozva: 2015. július 14.
Módosítás: 2015. július 14.
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk:

Helyi súgó ikon

A lakosság életkörülményeit feltáró hagyományos adatfelvételek a magyar magánháztartásokban élők lakáskörülményeiről, jövedelmi helyzetéről, fogyasztási szokásairól szolgáltatnak adatokat, objektív mérőszámokat. Ezek a mutatók önmagukban nem hordoznak elegendő információt arról, hogy az emberek hogyan élik meg mindennapjaikat, hogyan érzik magukat. A hivatalos statisztikák között ezért helyet kapott a szubjektív jóllét mérése is, azzal a céllal, hogy a hagyományos, objektív indikátorok és az újonnan bevezetett, szubjektív mutatók egymást kiegészítve jellemezzék a lakosság életkörülményeit.


 

Összefoglalás

A szubjektív jóllét nemzetközi összehasonlításához az élettel, az élet tartalmasságával és a boldogsággal kapcsolatos változók vizsgálatának főbb eredményei a következők:
  • Az élettel való elégedettség tekintetében hazánk – Cipruséval, Görögországéval és Portugáliáéval azonos átlagértékkel – a vizsgált 32 ország rangsorában a 27–30. helyen áll. A skandináv országokban és Svájcban legmagasabb az élettel való elégedettség, míg Bulgária és Szerbia lakossága legelégedetlenebb az életével. Európa egészét tekintve Dániában a 65–74 évesek körében mérték a legmagasabb élettel való elégedettséget.
  • Az élet tartalmasságának megítélésében a magyar lakosság a felmérésben részt vevő országok rangsorában Franciaországgal együtt a 27–28. helyen áll. A legmagasabb átlagértéket Izlandon, Dániában és Luxemburgban mérték. Legkevésbé Bulgáriában és Görögországban érezte a lakosság tartalmasnak az életét.
  • Az emocionális, hangulati jellemzők alapján a magyar felnőtt lakosság 58%-a számolt be arról, hogy többnyire vagy mindig boldognak érzi magát, és ezzel az aránnyal a 32 részt vevő ország sorában a 20. helyet foglaljuk el.

Ugrás vissza...