Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Három törvénymódosítást minősített alkotmányellenesnek az Ab

Cikk:

A testület alkotmánysértőnek találta a gyalázkodás tényállását beiktató Btk.-módostítást, a közoktatási törvény azon rendelkezését, amely a Vatikáni szerződéssel ellentétesen állapította meg az egyházi iskolák normatív finanszírozását, illetve azt a Ptk.-módosítást, amely lehetővé tette volna, hogy a kisebbségek polgári jogi igényt terjesszenek elő az őket sértő megnyilvánulások miatt.


Alkotmányellenesnek minősítette az Alkotmánybíróság (Ab) a gyalázkodás tényállást beiktató büntetőtörvénykönyv-módosítást, a polgári törvénykönyv módosítását, ami ehetővé tette volna, hogy kisebbségek tagjai és szervezetek polgári jogi igényt terjesszenek elő a kisebbséget érintő, sértő megnyilvánulások miatt, és a közoktatási törvény azon rendelkezését, amely a Vatikáni szerződéssel ellentétesen állapította meg az egyházi iskolák normatív finanszírozásának mértékét.

Csak természetes személyek alapjoga az emberi méltósághoz fűződő jog

A büntető törvénykönyv (Btk.) gyalázkodás tényállását beiktató módosítását a testület Sólyom László köztársasági elnök indítványára semmisítette meg. Az indoklásban kifejtették: az alkotmány alapján mindenkit egyenlően megillet a szólás joga, és ez az alapjogi védelem nem tagadható meg pusztán azért, mert az elhangzottak mások érdekét, szemléletét, érzékenységét sértik, vagy azok egyes személyekre nézve bántóak, lealacsonyítóak. Szintén az államfő kezdeményezésére semmisítették meg a polgári törvénykönyv (Ptk.) módosítását, ami a lehetővé tette volna, hogy kisebbségek tagjai és szervezetek polgári jogi igényt terjesszenek elő a kisebbséget érintő, sértőnek tartott megnyilvánulások miatt.

A testület döntése szerint az emberi méltósághoz fűződő jog csak természetes személyt illet meg alapjogként, közösségeket nem. Az egyén önrendelkezéséhez tartozik annak eldöntése, hogy személy szerint kíván-e és milyen körben elégtételt venni a jog eszközének segítségével a jogsértőn - hívta fel a figyelmet az Ab.

Ab: önmagukat rekesztik ki a szélsőségesek

Az Alkotmánybíróság az indítvány kapcsán megerősítette azt az álláspontját, hogy szabad és demokratikus társadalomban a szélsőséges, kirekesztő vélemény hangoztatása a társadalom alapjait és működőképességét nem veszélyezteti, mert "a szabad és demokratikus társadalomban a kirekesztő szélsőséges a nézeteinek hangoztatásával magát szorítja perifériára".

A közoktatási törvény egyházi iskolák finanszírozásáról szóló azon rendelkezését, amely a Vatikáni szerződéssel ellentétesen állapította meg az egyházi iskolák normatív finanszírozásának mértékét, az Alkotmánybíróság országgyűlési képviselők indítványa nyomán semmisítette meg.

OKM-közlemény: Reagálás az Alkotmánybíróság döntésére
Ugrás vissza Ugrás vissza...