Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az Ab megsemmisítette a házipénztárról szóló törvényt

Cikk:

Az Alkotmánybíróság (Ab) megsemmisítette a házipénztáradóról szóló törvényt. A testület állásfoglalása szerint a házipénztári készpénzállomány nem tekinthető az arányos közteherviselés alapját képező jövedelemnek, illetve vagyonnak.
A megsemmisítés következtében a törvény nem lép hatályba.
Az Ab első alkalommal semmisített meg kihirdetett, de hatályba még nem lépett adótörvényt az Alkotmány azon paragrafusának sérelmére alapozva, amely kimondja, hogy minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.
Nincs közvetlen összefüggés
A határozat szerint a házipénztáradó mint új vagyoni típusú különadó nem áll közvetlen összefüggésben az adó fizetésére kötelezett társas vállalkozások jövedelmi, illetve vagyoni viszonyaival.
A testület az eljárása során megvizsgálta a törvény és az alkotmányban rögzített arányos közteherviselés összefüggéseit, és arra a következtetésre jutott, hogy a házipénztári készpénzállomány nem tekinthető az arányos közteherviselés alapját képező jövedelemnek, illetve vagyonnak.
Az Alkotmánybíróság a döntésének indokolásában azt is hangsúlyozta, hogy a törvénybe foglalt jogalkotói célok természetszerűleg lehetnek legitim célok, s alkotmányosan az sem kifogásolható, ha a törvényalkotó az adó eszközével kívánja befolyásolni az adózók magatartását.
Az arányos közteherviselést kell szolgálnia
E célok eléréséhez azonban a törvényalkotó kizárólag olyan eszközöket vehet igénybe, amelyek nem sértik az arányos közteherviselés alkotmányi rendelkezését. Az adó kizárólag addig tekinthető ilyen alkotmányos eszköznek, amíg az arányos közteherviselést szolgálja. Ezt a keretet átlépő és ténylegesen meg nem szerzett jövedelmet, illetve vagyont adóztató adó viszont - az Ab álláspontja szerint - alkotmányellenes.
A Pénzügyminisztérium szerint a döntés nem érinti a jövő évi költségvetés tervezetét. A közlemény itt olvasható.
Ugrás vissza Ugrás vissza...