Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Adam, eva, áfa - február 15. a határidő

Létrehozva: 2005. február 11.
Módosítás: 2005. február 15.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk:

Az egyéni vállalkozóknak és az áfakörbe tartozó magánszemélyeknek február 15-ig kell elkészíteniük az szja-bevallásukat, az evás vállalkozásoknak pedig evabevallásukat. Ugyancsak február 15-ig lehet jelentkezni az adóhatósági adómegállapításra, és ez a nap az éves áfabevallás határideje is.
Jelentkezés adóhatósági adómegállapításra
Az adóhivatal idén először kérésre kiszámítja az elmúlt évi jövedelmek után fizetendő személyi jövedelemadót. Ezzel az adómegállapítással elkerülhető az szja-bevallás kitöltése. Az úgynevezett adóhatósági adómegállapításra (adam) az erre jogosultak február 15-ig jelentkezhetnek. Akik ezt az időpontot elmulasztják, azoknak adóbevallást kell benyújtaniuk, legkésőbb május 20-ig.
Az adóhivatal korábban közzétette: becslése szerint csaknem minden második adózó élhet azzal a lehetőséggel, amelyet az új adózási forma jelent. Az adam a személyi jövedelemadó megállapítása mellett kiterjed a járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulék és az egészségügyi hozzájárulás kiszámítására is.
Annak, aki az adamot választja, a 04530-as nyomtatványt kell kitöltenie két példányban. Az egyiket postán vagy személyesen el kell juttatnia a lakhelye szerinti (megyei vagy fővárosi területi) adóhivatali igazgatósághoz , a másik példányt 2010. december 31-ig meg kell őrizni .
A nyilatkozaton olyan adatokról, tényekről és körülményekről kell nyilatkozni, amelyek az adóhatósági nyilvántartásban nem szerepelnek. Ilyen például az, hogy az adózó tervezi-e a családi kedvezmény megosztását a házastársával. Ezzel a nyilatkozattal egyidejűleg kell benyújtania az adózónak az egy-egy százalék felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatot is, ha akar tenni ilyen felajánlást.
Az adam választására nem minden adózó jogosult, a jogszabály tételesen felsorolja, hogy kik nem kérhetik az APEH-től az adómegállapítást. Azt a nyilatkozót, aki az adóhatósági adómegállapítás választására nem jogosult, levélben tájékoztatják arról, hogy bevallási kötelezettségének önbevallással kell eleget tennie.
Egyéni vállalkozók szja-bevallása
Az egyéni vállalkozóknak és az áfakörbe tartozó magánszemélyeknek a tavalyi jövedelmükről február 15-ig kell személyi jövedelemadó-bevallást készíteniük. Ehhez a 0453-as nyomtatványt kell kitölteniük és benyújtaniuk a lakcím szerinti adóhivatali igazgatósághoz. Az szja-bevallást csak annak az egyéni vállalkozónak kell elkészítenie, aki 2004-ben nem tartozott az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá.
Azoknak, akiknek február 15-ig kell elkészíteniük szja-bevallásukat, az APEH január 17-től kezdődően postázza az úgynevezett bevallási csomagokat. Ugyancsak január 17-től található meg az APEH honlapján a bevallás elkészítéséhez szükséges szoftver. Azok, akik már tavaly is ennek a programnak a segítségével készítették el adóbevallásukat, egy úgynevezett csökkentett tartalmú egységcsomagot kaptak.
Ha a február 15-i határidejű adózásra kötelezett magánszemély adókedvezményt szeretne igénybe venni, de az ahhoz szükséges igazolást nem kapta meg - habár azt január 31-ig kellene elküldeni számára -, akkor a bevallásban ezt a kedvezményt nem szerepeltetheti. Ebben az esetben később a 0535-ös nyomtatvány kitöltésével, úgynevezett önellenőrzéssel tudja érvényesíteni az őt megillető adókedvezményt.
Akinek a bevallással egyidejűleg adót kell fizetnie, az megteheti ezt a bevallási csomagban található csekken vagy átutalással. Ez utóbbi esetben a Magyar Államkincstárnál megnyitott 10032000-06056353 számú számlára kell utalni.
Evás vállalkozók éves bevallása
Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartoztak, 2004-ben nem kell szja-bevallást készíteniük, ha arra kizárólag az egyéni vállalkozói jogállás miatt lennének kötelezettek. Nekik - az ugyancsak evás, a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó, csak bevételi nyilvántartást vezető betéti és közkereseti társaságokhoz hasonlóan - a 0443-as nyomtatvány kitöltésével az evabevallást kell elkészíteniük február 15-ig. A számviteli törvény hatálya alá tartozó társaságoknak ugyanakkor nem február 15. a bevallás és a fizetés határideje, hanem május 31.
Az eva szabályai szerint adózóknak nemcsak a bevallást kell elkészíteniük, hanem meg kell fizetniük az éves adójukat is. A múlt esztendőben háromszor, az első három negyedév bevétele után kell adóelőleget fizetniük, míg most a teljes éves adókötelezettséget kell teljesíteniük. Ezt úgy kapják meg, hogy az egész esztendőben szerzett bevételük 15 százalékát csökkentik az adóelőlegekkel, és a különbséget kell most megfizetniük . Az APEH-nek a Magyar Államkincstárnál megnyitott, úgynevezett egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számlájának száma: 10032000-01076033.
Az adóelőlegeket a 0543-as bevallásban - negyedéves bontásban - akkor is fel kell tüntetni, ha az adózó bármelyik negyedévben elmulasztotta a befizetést. Természetesen az éves adó összegének kiszámításakor nem a bevallásban szereplő, hanem a valóban megfizetett adóelőleget kell figyelembe venni. Ha az adóelőlegek összege meghaladja az éves evát, a különbözetet ugyancsak február 15-től lehet visszaigényelni a 0517-es nyomtatványon .
A negyedéves befizetésekhez hasonlóan a negyedév vége előtt 30 nappal kitöltött számlák után nem most kell evát fizetni abban az esetben, ha a bevétel még nem érkezett meg. Ugyanez vonatkozik a tavalyi december végi teljesítésű, az idén kitöltött számlákra is. Ezek után a számlák után áprilisban kell majd adót fizetni. A törvény ugyanis 30 napos halasztó hatályt engedélyez a számviteli törvény hatálya alá nem tartózó átalányadózóknak.
Határidő éves áfabevallóknak
Azoknak a vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és áfakörbe tartozó magánszemélyeknek, amelyek és akik éves áfabevallásra és - befizetésre kötelezettek, szintén február 15-ig kell benyújtaniuk bevallásukat. Az áfa megfizetésére vagy visszaigénylésére is ettől a naptól jogosultak. A bevalláshoz a 0565/650/651 számú nyomtatványt kell használni, az áfát az APEH-nek a Magyar Államkincstárnál megnyitott 10032000-01076868 számú számlájára kell utalni.
További tájékoztatást talál a február 15-én határidős bevallási kötelezettségekről az adóhivatal tájékoztatóiban, amelyek megtalálhatók pdf-formátumban a Letölthető anyagok között.
Ugrás vissza Ugrás vissza...