Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!
 
A Földhivatal Online rendszerben 2020. november 13-án pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.
 
Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:A NAV válasza az ombudsmannak egy közérdekű bejelentés adóhatósági vizsgálatának kezeléséről

Cikk:

Nem vizsgálta a bejelentését kellő alapossággal, nem tette meg a szükséges intézkedéseket az adóhatóság - írta egy panaszos Székely László ombudsmannak. A biztos szerint csorbult a jogbiztonság, a petíciós jog és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való jog, de a bejelentő meghallgatásának elmulasztása nem okozott alapjogi sérelmet. A NAV elnöke felhívta a munkatársait a jogszabályi rendelkezések pontos betartására.

2014. január 1-jétől az ombudsman új hatáskörei között kérelemre vizsgálja, hogy megfelelően kezelték-e az arra illetékes szervek a közérdekű bejelentéseket. Egy ilyen kérelem beküldője azt sérelmezte, hogy az ő közérdekű bejelentését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem kezelte kellő alapossággal, és nem tette meg a szükséges intézkedéseket. Ezt a véleményét azzal is alátámasztotta, hogy az általa képviselt személyt a NAV nem hallgatta meg. Alapjogok sérelmének a gyanúja miatt az ombudsman megkereste az adóhatóságot.

A beadvány, a megkeresésekre kapott válaszok, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján az alapvető jogok biztosa azt állapította meg, hogy az egyes eljáró szervezeti egységeknek több ízben nem volt tudomásuk a beadvány hollétéről; az adóhatóság tájékoztatása időnként nem volt egyértelmű, többször késedelmes vagy hiányos volt, esetenként elmaradt; az eljárási határidőket többszörösen túllépték, továbbá a NAV a bejelentő több érdeklődésére sem reagált.

Mindezekkel az adóhatóság sértette a petíciós jog, a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való jog érvényesülését. A biztos kimondta ugyanakkor, hogy a bejelentő személyes meghallgatása az eljáró szerv mérlegelési jogkörébe tartozó kérdés, így – mivel a kifogásolt ügyekben a tényállás a rendelkezésre álló iratok alapján teljes mértékben tisztázható volt – annak elmaradása alapjogi sérelemmel nem járt.

Székely László ombudsman a jelentésben feltárt visszásságok jövőbeni megelőzése érdekében arra kérte fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét, intézkedjen, hogy az eljárásra jogosult szervei a közérdekű bejelentések intézése során fokozottan ügyeljenek a törvényi és belső eljárásrendi szabályok betartására.

A NAV elnöke a jelentésre adott válaszában tájékoztatta az ombudsmant, hogy körlevélben hívta fel az irányítása alá tartozó szervek és szervezeti egységek munkatársainak figyelmét a jogszabályi rendelkezések pontos betartására, valamint arra, hogy a közérdekű bejelentéssel érintett személy vagy szervezet ne szerezhessen tudomást a bejelentő kilétéről és arról se, hogy a vizsgálat közérdekű bejelentés alapján indult.

Ugrás vissza Ugrás vissza...