Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Újraszabályozták az abszolutóriumok kiadását az ombudsman ajánlásai nyomán

Cikk:

Székely László ombudsman kezdeményezésével összhangban hatályon kívül helyezték az aggályos kormányrendeleti előírásokat és új, egyértelmű szabályokat fogalmaztak meg az abszolutórium kiadása kapcsán. Az alapjogi biztos korábban egy panaszbeadvány vizsgálatakor azt állapította meg, hogy a szabályozás túlterjeszkedett a felhatalmazáson és ennek nyomán volt olyan egyetem, amely a hallgatók jogait sértve, az abszolutórium kiadását nem a vizsgák teljesítéséhez, hanem tanulmányi átlag eléréséhez kötötte.

A Budapesti Corvinus Egyetem több kara az abszolutórium megszerzésének feltételeként közepes tanulmányi átlag teljesítését szabta meg. Az ombudsman korábbi vizsgálati jelentésében azonban emlékeztetett arra, hogy a törvény nem tartalmaz érdemjegyet előíró feltételt. E szempontból a jogszabályban rögzített képzési és kimeneti követelményekben, valamint az ennek megfelelően összeállított tantervben meghatározottak teljesítése a mérvadó.

A biztos megállapította, hogy a jogbiztonság követelményébe ütközik, ha az abszolutórium kiadását a tanulmányok minősítéséhez kötik. A felsőoktatási törvényben megfogalmazott feltételrendszertől eltérő további követelmény, egy meghatározott érdemjegy előírásával a Budapesti Corvinus Egyetem a hallgatókat a már egyébként eredményesen letett vizsgák megismétlésére, következésképp akár félévismétlésre is kötelezte. Ezzel megnövelte a tanulmányokra fordított időtartamot és késleltette a hallgatók munkaerőpiacra lépését.

Az alapvető jogok biztosa jelentésében a Kormányhoz fordult és a törvényi felhatalmazáson túlterjeszkedő értelmezésre is lehetőséget adó kormányrendeleti szabályozás hatályon kívül helyezését kérte. A biztos az emberi erőforrások miniszterénél kezdeményezte, hogy valamennyi felsőoktatási intézményben vizsgálja meg, hogy ott is alkalmazzák-e a jelentésben feltárt gyakorlatot, továbbá az érintett hallgatók helyzetének mielőbbi rendezését is javasolta.

A felsőoktatásért felelős államtitkár válaszában arról tájékoztatta a biztost, hogy a kormányrendeleti szabályozást hatályon kívül helyezték, az új részletszabályokat pedig úgy alakították ki, hogy azokat a felsőoktatási intézmények ne értelmezhessék a jogalkotói akarattól eltérően. Az államtitkár jelezte, hogy a biztos által kért vizsgálatot lefolytatták és kiderült, hogy a Pannon Egyetem is alkalmaz a Budapesti Corvinus Egyeteméhez hasonló aggályos gyakorlatot. Az államtitkár azt is megírta, hogy ez ügyben felvették a kapcsolatot a Pannon Egyetemmel, a Corvinus Egyetemtől viszont még nem kaptak érdemi választ.

Székely László ombudsman az államtitkárnak küldött viszontválaszában jelezte, hogy egyetért a szaktárca eddig intézkedéseivel, ugyanakkor további tájékoztatást kért arról, mikor adják ki az abszolutóriumot azoknak a hallgatóknak, akiket kedvezőtlen helyzetbe hoztak a felsőoktatási intézmények visszás módon meghatározott feltételei.

Ugrás vissza Ugrás vissza...