Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!
 
A Földhivatal Online rendszerben 2020. november 13-án pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.
 
Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Előrehozzák az árfolyamgát-kérelmek befogadását

Cikk:

A közszférában dolgozók április óta kérhetik, hogy rögzített árfolyamon törleszthessék devizahitelüket, számukra a kormány több könnyítést is bevezetett az árfolyamgát igénybe vételéhez. A Magyar Bankszövetség emellett felgyorsítja a kérelmek befogadását, így a más szektorban dolgozók közül a lakáshitelesek már május 2-tól, a szabad felhasználású jelzáloghitelesek pedig már augusztustól kérhetik az árfolyamrögzítést.

A Magyar Bankszövetség elnöke hétfőn arra kérte a pénzintézeteket, hogy gyorsítsák fel a kérelmek befogadását. A lakáscélú jelzáloghitellel rendelkezők számára az eredetileg tervezett június 1. helyett május 2-án, a szabadfelhasználású jelzáloghitelesek számára pedig az eredetileg tervezett szeptember 1. helyett augusztus 1-jén nyissák meg az árfolyamgátas megoldáshoz való csatlakozás lehetőségét – áll Kovács Levente főtitkár közleményében.

Áprilistól a lakáscélú devizahitelesek ismét igényelhetik pénzintézetüktől az árfolyamrögzítést. Az új lehetőségről 2011. decemberében állapodott meg a kormány a Magyar Bankszövetséggel, a parlament pedig idén március 19-én fogadta el az erről szóló törvényjavaslatot.

Az új árfolyamrögzítést azok a természetes személyek kérhetik bankjuktól, akik euró, japán jen vagy svájci frank alapú (lakáscélú vagy szabad felhasználású hitelt) vettek fel, a részleteket forintban törlesztik és a hitel fedezetül lakóingatlant jelöltek meg vagy a hitel állami kezességvállalással fedezett. Feltétel még, hogy a hitel folyósításakor érvényes árfolyamon számolva a hitel forintösszege nem lehet több 20 millió forintnál, az adós fizetési késedelme nem haladhatja meg a 90 napot, az adós nem állhat fizetéskönnyítő program hatálya alatt. Pénzügyi lízingszerződéseknél további feltétel, hogy a szerződést a felek 2011. december 15-e előtt kötötték. Az árfolyam-rögzítést nem vehetik igénybe azok, akik 90 napnál régebben tartoznak, sem azok, akik 20 millió forintnál több kölcsönt vettek fel, és azok sem, akik saját bankjuktól korábban már kértek hitelkönnyítést.

A rögzített árfolyam euró-alapú hitelnél 250 forint, svájci frank alapú hiteleknél 180 forint, japán jen alapú hiteleknél pedig 2,5 forint. Az árfolyamgát igénylésével a törlesztőrészletek euró-alapú hitelnél 10 százalékkal, svájci franknál 30, japán jen esetében pedig 20 százalékkal lehetnek alacsonyabbak az eredetinél.

A gyűjtőszámla

A pénzintézetek a közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat átadása utáni második hónaptól már nem az aktuális, hanem a rögzített árfolyamon számolják ki a havi részletek összegét. A rögzített és a tényleges árfolyam közötti különbség az árfolyamrögzítés ideje alatt egy gyűjtőszámlán tartják nyilván, kétfelé bontva. Az egyik rész az aktuális törlesztőrészlet tőkerészének árfolyamkülönbözete, amely az ügyfelet terheli. A másik, úgynevezett mentesített követelésrész a kamatfizetésre vonatkozó árfolyamkülönbözet, amelyet azonban az ügyfélnek később nem kell visszafizetnie, mert az az államot és a hitelt nyújtó pénzintézetet terheli.

A kormány és a bankszövetség megállapodása szerint az árfolyamrögzítés 60 hónapig, de legfeljebb 2017. június 30-ig tarthat. A jogszabályban a rögzített árfolyam mellett szerepel egy felső határérték is, az a legmagasabb devizaárfolyam, amelyen felül a gyűjtőszámlahitel egyenlege sem nő tovább. A legmagasabb devizaárfolyam euró esetében 340 forint, svájci frank esetében 270 forint, japán jen esetében pedig 3,3 forint.

Az árfolyamgát igénylése

Az árfolyamgátat a hitelt nyújtó pénzintézettől kell igényelni írásban, legkésőbb 2012 december 31-ig. A közszférában dolgozók 2012. április 1-je után azonnal kérhetik az árfolyamgátat, nekik azonban nemcsak a pénzintézetüknek, hanem a munkáltatójuknak is be kell jelenteniük végtörlesztési szándékukat. A nem közszférában dolgozók közül a lakáscélú kölcsönnel és lízinggel rendelkezők 2012. június 1-jétől, a szabad felhasználású devizakölcsönnel rendelkezők pedig 2012. szeptember 1-jétől kérhetik az árfolyamrögzítést. Ha az igénylő megfelel a feltételeknek, a bankoknak kötelező biztosítaniuk az árfolyamrögzítés lehetőségét, a szerződéskötésért a pénzintézetek semmilyen költséget nem számolhatnak fel.

A PSZÁF külön felhívja a figyelmet arra, hogy a hiteladósnak az eredetileg megállapított törlesztőrészleteket kell fizetnie mindaddig, amíg a rögzített árfolyam alkalmazása meg nem kezdődik (a gyűjtőszámla hitelszerződés megkötésétől számított második hónap). Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a hiteladós fizetési késedelme emiatt meghaladja a 90 napot, és így elesik az árfolyamrögzítés lehetőségétől.

A gyűjtőszámlahitel törlesztése

Az árfolyamrögzítés lejárta után kell megkezdeni a gyűjtőszámlán nyilvántartott tartozás fizetését az akkor érvényes devizaárfolyamon. Ennek havi részlete nem lehet magasabb, mint a rögzített árfolyamon számolt havi törlesztőrészlet 15 százaléka, kivéve, ha az adós külön kéri a bankjától, hogy ennél magasabb részleteket fizethessen. Az erre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani a hitelt folyósító bankhoz, legkésőbb az árfolyamgát lejárta előtti 60 napig.

Kedvezmények a közszférában dolgozóknak

Azon túl, hogy a második árfolyamgát konstrukció elsőként a közszférában dolgozók számára nyílik meg, ebben az ágazatban számos egyéb kedvezménnyel is élhetnek a devizahitelesek. A kormány 2012 januárjában kérte fel a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a közszolgálatban dolgozók számára az árfolyamgát kedvezményes feltételeit és találjon forrásokat is a kedvezményekhez.

Az állam a közszférában dolgozóknak a gyermekeik számától függően kamattámogatást nyújt a gyűjtőszámla ügyleti kamatához: aki a közszférában dolgozik és nincs gyeremeke, 3 százalékos kamattámogatást kaphat, ezen túl minden gyermek után újabb egy százalékkal nő a támogatás. A kamattámogatás felső határa a tényleges ügyleti kamat mértéke.

Az árfolyamgátat választó közszolgáknak az állam egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás összege az eredeti törlesztőrészletek és a rögzített árfolyamon számolt törlesztőrészletek különbsége a 2012. február 1-jétől a végtörlesztés kezdetéig (de legkésőbb 2012. július 1-ig) terjedő időszakra. Ezt a támogatást a devizakölcsönre vonatkozó előtörlesztésként számolják el a pénzintézetek. 

A közszférában dolgozóknak nyújtott kedvezményeknek egyéb feltételei is vannak, például az, hogy fedezetül szolgáló lakóingatlanban a kérelmezőnek legalább 50 százalékos tulajdonrésze legyen, valamint hogy a fedezetül szolgáló ingatlanban életvitelszerűen tartózkodik és bejelentett lakóhellyel rendelkezik 2011. december 1-jén és a kérelem benyújtásáig. A kedvezmények és az egyszeri, vissza nem térítendő támogatás feltételeiről a PSZÁF tájékoztatójában találhat részletes információt.

Hasznos oldalak a devizahiteleseknek

Otthonvédelmi Akcióterv
Árfolyamgát-szimulátor
A PSZÁF tájékoztatója az árfolyamgátról

Ugrás vissza Ugrás vissza...