Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:ÁSZ: kisebb hiányosságok a foglalkoztatási intézményeknél

Létrehozva: 2005. november 2.
Módosítás: 2005. november 4.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az Állami Számvevőszék alapvetően rendben találta a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Munkaerőpiaci Alap működését, mindössze kisebb hiányosságokra mutatott rá.

Az Állami Számvevőszék rendszeresen vizsgálja a foglalkoztatáspolitika aktuális ügyeit. Az elmúlt időszakban az intézmény évente ellenőrizte a költségvetési előirányzatok tervezését és azok végrehajtását, vizsgálta a foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználását, a szakképzési struktúra szerepét a munkaerő-piaci igények kielégítésében, a Munkaerőpiaci Alap működését, valamint kezelését.
Ezt követően ellenőrizték a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet működését. Az ellenőrzés célja volt többek között a fejezet működési rendje, szervezete, valamint létszáma kialakításának, a költségvetési gazdálkodásának, a belső kontrollrendszer, az informatikai rendszer működésének értékelése.
A számvevőszéki jelentés szerint a fejezet 2002. májusi létrehozását követően a kormány hiányosan és késve rendelkezett a minisztérium működési feltételeiről, mert nem jelölte ki teljes körűen a tárcához tartozó ingatlanokat, és a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításáról szóló kormányhatározatok is csak 2002 novemberétől jelentek meg. A minisztérium szervezeti felépítése az eltelt időszakban kilenc alkalommal változott, de a módosítások megalapozásának, illetve indoklásának dokumentumait nem tudták bemutatni. A feladatok és a létszám összhangjának megteremtését segítő feladat- és teljesítménymutatókat 2004 végére alakították ki minden intézményt érintően.
Az új támogatási szabályok eredményeként bővült azoknak a köre, akik alanyi jogon kapták a támogatásokat, de ennek pénzügyi és a foglalkoztatottságot érintő várható hatásait előzetesen nem vizsgálták - tartalmazza a jelentés. A különböző támogatások együttes igénybevételének nyomon követése esetleges volt, mert az egyes támogatásokra vonatkozó nyilvántartások között nem megfelelő a kapcsolat.
A belső kontrollrendszer elemei alkalmazásának értékelése során megállapították, hogy az öt évvel ezelőtti ÁSZ-ellenőrzés tapasztalataihoz képest pozitív irányú volt a változás. A fejezet intézményeinél javult a szabályozottság. Az intézményrendszer stabilitása kedvező hatással volt a kontrollrendszer működésére. A belső szabályozás elősegítette a működés folyamatosságát, annak nyomon követését, a belső kommunikációt. Az intézmények rendelkeztek számviteli politikával, de a szervezetek fele nem építette be a szakmai sajátosságokat.
A regionális képző központok ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy elmaradt az állami feladatok ellátásában betöltendő szerepük jogszabályi rendezése, és nem valósult meg a működés fontos feltételét jelentő stabil és egységes irányítási, felügyeleti rendszer. A képző központok tevékenységét eredményesnek értékelték, mert a hallgatók lemorzsolódási aránya 5 év átlagában 7 százalékos, és a sikeresen vizsgázók aránya a vizsgára jelentkezettek közül 92 százalékos volt. Az átlagos elhelyezkedési arány mintegy 60 százalékos volt, ami kedvező az országos adatokhoz képest, mert a Munkaerőpiaci Alap kezelőjének számításai szerint az országos arány 50 százalék körül szóródott.
A költségvetés végrehajtása során a fejezet intézményei eleget tettek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségüknek - állapítja meg a jelentésben az ÁSZ. Az előirányzat-maradvány megállapításánál szabályszerűen jártak el, amelynek mintegy 90 százalékára kötelezettségvállalás volt. Az éves költségvetési beszámolókat határidőre elkészítették. A zárszámadások során az ÁSZ az FMM Igazgatás és a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóit alapvetően megfelelőnek találta. Az elkészített jelentés a www.asz.hu címen olvasható.
Ugrás vissza Ugrás vissza...