Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Számvevőszéki vizsgálat az uniós támogatásokról

Létrehozva: 2015. február 23.
Módosítás: 2015. február 23.
Forrás: Állami Számvevőszék

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2007-2013. közötti időszakra vonatkozóan rendszerellenőrzés keretében értékelte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), illetve a Közreműködő Szervezetek (KSz) európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó tevékenységét. Az ÁSZ folyamatosan figyelemmel kíséri a közösségi források felhasználását, ellenőrzéseivel támogatja a felhasználás hatékonyságának növelését.

Magyarország fejlődése szempontjából kiemelt jelentősége van az európai uniós támogatásoknak, a fejlesztési források hatékony felhasználásának. Az uniós intézményrendszer működése, a források magyarországi elosztása és felhasználása ezért az elmúlt években kiemelt témája volt a számvevőszéki ellenőrzéseknek. Az ÁSZ másik fókuszterülete az "ellenőrzők ellenőrzése" amelyben az ÁSZ olyan intézményeket vesz górcső alá, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet, ezáltal az ÁSZ munkája hatványozottan hasznosul.

Az NFÜ 2006-ban jött létre és 2014. január 1-jén szűnt meg. Az NFÜ és a KSz-ek a 2007-2013-as programozási időszakban 8204,9 Mrd Ft uniós és hazai támogatás hatékony felhasználásáért voltak felelősek, ez volt az első teljes EU-s költségvetési ciklus.

Az ÁSZ megállapította, hogy az NFÜ feladatait az ellenőrzött időszakban jellemzően szabályszerűen és eredményesen hajtotta végre, jelentéskészítési kötelezettségét teljesítette. A jogszabályok 2007-2011. közötti átfogó szabályozásának hiánya és a 2007-2013. közötti időszakban bekövetkezett szervezeti változások nehezítették a feladatellátást, a pályázati kiírások és ezzel párhuzamosan a kifizetések lassan indultak be. A 2007-2013. évi költségvetések módosított kiadási előirányzataiból kumulált 7039,8 Mrd Ft összegű EU-s támogatásokból a források 70,6%-ának a kifizetése valósult meg 2013. december 31-ig. Az NFÜ előkészítő és végrehajtó szerepet töltött be a kifizetések gyorsítását célzó intézkedések tekintetében.

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret célkitűzéseivel összhangban meghatározott hat prioritás céljaihoz az indikátorokat az Operatív Programok (OP) szintjén meghatározták, az output-, eredmény- és hatásindikátorok egymásra épülő rendszerét kialakították. Az ellenőrzés feltárta, hogy a NFÜ részben biztosította ezek teljesülésének nyomon követését, ellenőrzését. Az OP-k szintjén meghatározott indikátorok 60%-a nem teljesült időarányosan, közel harmaduk nem érte el a célérték 25%-át, amely az EU-s támogatások felhasználásának időarányos elmaradásával függött össze. Az NFÜ az OP-kban meghatározott célok, eredmények elérését akadályozó problémákat feltárta, a félidei áttekintő értékeléseket minden OP-ra vonatkozóan elkészítette. Ezek alapján az indikátor rendszer felülvizsgálata megtörtént, a módosító intézkedéseket az EU Bizottsága elfogadta.

Az ÁSZ a Miniszterelnökséget vezető miniszternek fogalmazott meg javaslatot, amellyel az EU források teljes körű felhasználása érdekében felhívja a figyelmet a támogatások kifizetésének folyamatos figyelemmel kísérésére.

Ugrás vissza Ugrás vissza...