Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Egyházi felsőoktatási intézmények számvevőszéki ellenőrzése

Cikk:

Befejezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), valamint a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 2009-2013 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését az Állami Számvevőszék. Az egyházi fenntartású felsőoktatási intézményeket érintő ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy az egyházak által fenntartott, illetve működtetett felsőoktatási intézmények részére az államháztartásból juttatott, nem hitéleti célra biztosított támogatás felhasználása szabályszerű volt-e. Az ÁSZ a felsőoktatási intézmények ellenőrzésével kapcsolatos jelentéseit ütemezetten hozza nyilvánosságra.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az összes állami és egyházi felsőoktatási intézmény működését, gazdálkodását értékelő témacsoportos ellenőrzései sorában két újabb, ezúttal két egyházi fenntartású egyetemről szóló jelentést hozott nyilvánosságra.

Az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények ellenőrzése során az ÁSZ a vonatkozó jogszabályi előírás szerint csak az államháztartásból juttatott, nem hitéleti célra biztosított támogatás felhasználását ellenőrizheti.

A két újabb intézményről szóló jelentéssel együtt összesen már 27 ellenőrzést zárt le az ÁSZ.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ellenőrzése

A PPKE bölcsészettudományok, hittudományok, műszaki tudományok, társadalomtudományok és természettudományok területén folytat képzést. A hallgatói létszám 2013-ban 7910 fő volt, ami 11,5%-kal alacsonyabb a 2009. évinél, a munkaviszonyban lévő oktatói, kutatói létszám 396 főről 363 főre csökkent. A PPKE az ellenőrzött időszakban összesen 18,3 milliárd Ft költségvetési támogatást kapott.

A PPKE ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy az egyetem belső szabályozottsága az ellenőrzött időszak alatt évente és összességében megfelelő volt. A minisztérium és a PPKE jogszabályi előírással összhangban az ellenőrzés alá vont évek mindegyikében finanszírozási megállapodást kötött az államháztartásból juttatott normatív és egyéb támogatásokra vonatkozóan, az azok felhasználására vonatkozó intézményi döntések és éves elszámolások megfeleltek az előírásoknak. Az ellenőrzés a számviteli szabályok betartásánál tárt fel hiányosságokat.

Az egyetem rendelkezett SZMSZ-szel, gazdálkodási szabályzattal és számviteli politikával. A hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről a jogszabályi előírásoknak megfelelően belső szabályzatban rendelkezett.

A minisztériummal megkötött finanszírozási megállapodások 2011-2013. között tartalmazták, hogy az egyetem köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és annak felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni. A PPKE ezt a hallgatóknak nyújtott támogatások esetében biztosította, a képzési, tudományos célú és fenntartói támogatások normatív, nem kötött felhasználási célú költségvetési támogatások felhasználásához azonban elkülönített számviteli főkönyvi vagy analitikus nyilvántartást nem alakított ki. Az intézmény 2011-2013. között támogatási bevételét elkülönítette.

2010–2013. között a hallgatói juttatások kifizetése, 2013-ban a személyi jellegű és megbízási díj kifizetések szabályszerűek voltak. A kötelezettségvállalások ellenjegyzése az anyagjellegű ráfordításoknál 2009-2013. között, a beruházási, felújítási kiadásoknál 2010-ben és 2013-ban nem történt meg. Az anyagjellegű ráfordításoknál 2009–2012. között, a beruházási, felújítási kiadásoknál 2009-ben, 2010-ben és 2012-ben elmaradt az utalványozás, illetve az utalványozás ellenjegyzése.

A jelentés megállapításai alapján az ÁSZ az intézmény rektorának fogalmazott meg javaslatot, amely alapján intézkedési tervet kell készítenie. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.

A Károli Gáspár Református Egyetem ellenőrzése

A KRE 2009-2013. között kilenc területen folytatott felsőfokú képezést, három területen pedig doktori képzést. A hallgatói létszám 2013-ban 5571 fő volt, ami 26,7%-kal magasabb a 2009. évinél, az oktatói, kutatói létszám 407 főről 361 főre csökkent. A KRE az ellenőrzött időszakban összesen 7,9 milliárd Ft költségvetési támogatást kapott.

Az egyetem 2009-2013 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy az intézmény belső szabályozottsága az államháztartásból nem hitéleti célra nyújtott költségvetési támogatások felhasználására vonatkozóan megfelelő volt. A minisztérium és az egyetem az ellenőrzés alá vont évek mindegyikében kötött finanszírozási megállapodást az államháztartásból juttatott normatív és egyéb támogatásokra vonatkozóan.

2009-2013. között az intézmény személyi jellegű kifizetései, a hallgatói juttatások kifizetése és az anyagjellegű kiadások felhasználása megfelelt a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak, hiányosságokat a gazdálkodási jogkörök gyakorlásánál tárt fel az ellenőrzés.

A KRE rendelkezett SZMSZ-szel, ügyrenddel, gazdálkodási szabályzattal és számviteli politikával. Vonatkozó szabályzata a jogszabály előírásának megfelelően tartalmazta a hallgatói juttatások elosztási rendjét. Az intézmény 2011-2013. között támogatási bevételét elkülönítette, de nem vezetett annak felhasználására vonatkozó elkülönített számviteli nyilvántartást.

A KRE az államháztartásból juttatott normatív költségvetési támogatások éves elszámolását elkészítette, a képzési, tudományos célú és fenntartói, valamint hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív támogatások felosztására, felhasználására vonatkozó intézményi döntések megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, illetve a gazdálkodási szabályzatnak. 2009-ben, a megbízási díjak kifizetésénél a gazdálkodási szabályzatban foglaltak ellenére az utalványozás ellenjegyzését nem végezték el. A 2013. évi kisösszegű felújítások, beruházások felhasználása során a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg a belső szabályzatnak, mert a kötelezettségvállalás szakmai ellenjegyzését nem végezték el.

A jelentés megállapításai alapján az ÁSZ az intézmény rektorának fogalmazott meg javaslatot, amely alapján intézkedési tervet kell készítenie. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.

Ugrás vissza Ugrás vissza...