Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A foglalkoztatási célú adó- és járulékkedvezmények számvevőszéki ellenőrzése

Cikk:

Az Állami Számvevőszék a 2009-2013. közötti időszakra nézve értékelte a foglalkoztatási célú adó- és járulékkedvezmények igénybevételének szabályszerűségét. A kapcsolódó tevékenységekre vonatkozóan a belső kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése a Pénzügyminisztériumnál, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumnál nem teljes körűen, az APEH-nél, illetve a NAV-nál részben felelt meg a jogszabályok előírásainak. Az ÁSZ a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó ellenőrzés tekintetében is tárt fel hiányosságokat.

Az Állami Számvevőszék kiemelten foglalkozik az adózási kérdésekkel. Az elmúlt 10 évben több mint 25 ellenőrzés érintette az adóhatóság tevékenységét, ugyanakkor a foglalkoztatást közvetlenül vagy közvetve ösztönző adó- és járulékkedvezményeket az ÁSZ átfogóan korábban nem ellenőrizte. A most lezárult ellenőrzés érintette a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), a Nemzetgazdasági Minisztériumot (NGM), a Budapest Főváros Önkormányzatát, valamint a Győr, Szombathely, Tatabánya és Veszprém megyei jogú városok önkormányzatait.

A foglalkoztatási célú adó- és járulékkedvezmények igénybevételének ellenőrzése

Az ellenőrzött időszakban az igénybe vett adó- és járulékkedvezmények összege meghaladta a 350 milliárd Ft-ot, míg a foglalkoztatási célú fejlesztési adókedvezmények összege közel 150 milliárd Ft volt.

A fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó bejelentések megvizsgálását, a kérelmek elbírálását, mint feladatot a hatályos SZMSZ-ek tartalmazták, azonban az ellátásának módját, határidejét nem szabályozták. Az NGM-nél a fejlesztési adókedvezményekkel összefüggő – a 2013. január 1-jétől hatályos törvényi előírásoknak megfelelő – adatszolgáltatás rendje nem volt szabályozott. A foglalkoztatási programokkal összefüggő tervezési, koordinálási feladatok ellátása az ellenőrzött időszakban szabályozott volt. A fejlesztési adókedvezmény igénybevételére irányuló bejelentések 30 napon belüli vizsgálatáról dokumentált módon az NGM-nél csak részben gondoskodtak.

A foglalkoztatási célú adó- és járulékkedvezmények ellenőrzése

Az APEH/NAV esetében a START kártya kiadási szabályzat módosítását a jogszabályváltozások hatályba lépését követően esetenként 6-9 hónapos késedelemmel végezték el. Az APEH/NAV az ellenőrzött időszakban a foglalkoztatási célú adó- és járulékkedvezményekkel kapcsolatos bevallási, nyilvántartási, adatszolgáltatási és ellenőrzési tevékenységet a szervezet egész tevékenységére vonatkozó belső irányítási eszközökben szabályozta. Az APEH/NAV a foglalkoztatási célú adó- és járulékkedvezmények igénybevételét – jogszabályi előírás hiányában – önállóan nem ellenőrizte. A 2009-2013. években az APEH/NAV a fejlesztési adókedvezmény igénybevétele feltételeinek teljesítését jogszabályi előírás ellenére az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer – valamennyi fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő adózó esetében – nem ellenőrizte.

A foglalkoztatási célú adó- és járulékkedvezmények ellenőrzése

Az ellenőrzött önkormányzatoknál a helyi iparűzési adóbevallások adattartalma nem biztosította a foglalkoztató előző időszakra igénybe vett adóalap-mentességhez kapcsolódó létszámtartási kötelezettségének ellenőrizhetőségét. Az ÁSZ az önkormányzatok helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványainak tartalma tekintetében is tárt fel hiányosságokat.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az ÁSZ javaslatokat fogalmazott meg a nemzetgazdasági miniszternek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének, illetve Győr Megyei Jogú Város jegyzőjének, amelyekre intézkedési tervet kell készíteniük.

Ugrás vissza Ugrás vissza...