Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:EU: újabb hosszabbítás a magyar bankmentő csomagnak

Cikk:

Jóváhagyta az Európai Bizottság kedden, hogy Magyarország hat hónappal, 2011. június 30-ig meghosszabbítsa a pénzintézeteket a pénzügyi világválságra adott válaszként segítő intézkedéscsomagot.

A csomag keretében a jogosult hitelintézetek szigorú feltételek mellett juthatnak tőkéhez, valamint újonnan nyújtott rövid- és középtávú hitelekre érvényes garanciához. Ugyancsak a jövő év feléig szóló hosszabbítást engedélyezett az EU annak a tavaly indított magyar programnak, amelynek célja, hogy pótlólagos likviditást biztosítson a támogatható pénzügyi intézmények számára. A program keretében magyar pénzintézetek kaphatnak kölcsönt, hogy "a súlyos likviditási hiány ellenére lehetővé váljék számukra a reálgazdaságnak történő hitelezés fenntartása".

Magyarország a nemzetközi intézmények által 2008 novemberében rendelkezésére bocsátott 20 milliárd eurós hitelcsomagból 600 milliárd forintos csomagot különített el a bankrendszer támogatására, amelyből 300 milliárd forintot a hitelintézetek tőkéjének felemelésére, 300 milliárd forintot pedig garanciavállalásra lehet felhasználni. Az erről rendelkező  - "bankmentő" csomagként ismert -, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló - törvényt 2008 decemberében fogadta el a parlament.

A garancia lehetőségével a törvény szerint azok a hitelintézetek élhetnek, amelyek még nem tőkehiányosak; a garanciáért díjat kell fizetni, s az igénybe vevő hitelintézetnél a vezető állású személyek munkabérét, díjazását és jutalmazását korlátozzák. A tőkeemelést kérheti a hitelintézet, de az állam önhatalmúlag is elrendelheti. Kérelemre történő tőkeemelés esetén az állam egyebek mellett tagot delegál a hitelintézet igazgatóságába és felügyelőbizottságába, s korlátozza a vezető állású személyek juttatásait.

Hivatalból indított tőkeemelésre akkor kerülhet sor, ha valamely hitelintézet 20 munkanapon túl, a mérlegfőösszeg 5 százalékát meghaladó mértékben veszi igénybe a Magyar Nemzeti Bank likviditási hitelét, ha szavatoló tőkéje nem éri el a tőkekövetelmény 50 százalékát, ha a vállalt állami garancia alapján kifizetés történik, és azt a hitelintézet 30 napon belül nem téríti meg az államnak, vagy a hitelintézet fizetésképtelensége a hazai pénzügyi rendszer működésében súlyos károkat okozna.

A Stabilitási törvény alapján három bank részesült piaci alapon állami kölcsönben az IMF és az EU hitelkeretéből (OTP 1,4 milliárd euró, FHB Jelzálogbank 400 millió euró, MFB 578 millió euró), és egy bank kapott tőkejuttatást (FHB Jelzálogbank, 30 milliárd forint). Az OTP a hitelt, az FHB a tőkejuttatást már teljes egészében visszafizette.

A hitelnyújtás elsődleges célja a külföldi anyabankkal nem rendelkező bankok likviditásának biztosítása volt. A bankok az összegből magyarországi lakossági, illetve kis- és középvállalati ügyfeleknek nyújtottak hiteleket úgy, hogy a hitelezés kockázata őket terheli. Az FHB tőkejuttatásának célja az volt, hogy a bankcsoport üzleti aktivitásához a megfelelő tőkeszintet biztosítsa.

Ugrás vissza Ugrás vissza...