Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Módosítja a kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényt

Cikk:

A Bethlen Gábor Alapról szóló törvény módosítását kezdeményezi a kabinet: a Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter által jegyzett javaslat szerint a támogatások kedvezményezettjei lehetnek civil szervezetek, önkormányzatok, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmények mellett gazdasági társaságok és egyházak is.

Az Országgyűlés honlapján szombaton közzétett javaslat szerint a Bethlen Gábor Alap jogszerű és átlátható működésének biztosítása érdekében van szükség a szabályozás pontosító és kiegészítő jellegű módosítására. Rögzítenék, hogy a költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználásakor, vagy a támogatási szerződéstől történő elálláskor, felmondáskor, a támogatói okirat visszavonásakor, a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét – késedelem esetén – kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Az alap illetékes testülete ugyanakkor – különös méltánylást érdemlő esetekben – eltekinthet a szerződésben rögzítettektől eltérően felhasznált támogatás visszafizetésével kapcsolatos kamat felszámításától, illetve dönthet a már megállapított kamat részben vagy egészben történő elengedéséről, kivéve, ha a támogatást gazdasági tevékenységhez kapták vagy használták fel.

A változtatások érintik az alapról szóló beszámolási kötelezettséget is, és annak határideje az eddigi április 30-ról május 31-re módosulna. Eddig a határidőig kell a nemzetpolitikáért felelős miniszternek a kabinetet tájékoztatnia, és az Országgyűlésnek történő kormányzati beszámolási kötelezettség május 31-i határidejét törlik. A beszámolót az alap honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Ugrás vissza Ugrás vissza...