Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy az eHR (https://eszemelyugy.gov.hu) felületén 2022. január 17-én (hétfő) 19:00 órától 21:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a szolgáltatás nem lesz elérhető.

Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során! Szíves megértését köszönjük.

NISZ Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Lassan terjed a rugalmas gyermekfelügyelet

Létrehozva: 2004. július 15.
Módosítás: 2004. július 15.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Évente 800-900 ezer forintba kerül egy három éven aluli gyermek bölcsődei ellátása, melyből az állami normatíva mindössze 376 ezer forintot fedez. Az alacsonyabb költségek, a rugalmasabb időbeosztás és a családiasabb hangulat ellenére nem jellemzőek Magyarországon a családi napközik, pedig 1997 óta a jogi feltételek is adottak.
Uniós támogatásra pályázhatnak bölcsődék, önkormányzatok, civil szervezetek új intézmény kialakításához vagy rugalmas gyermek-felügyeleti szolgáltatásaik fejlesztéséhez a Humánerőforrás operációs program keretében. Az akár 239 millió forintos támogatás elnyeréséhez a pályázónak 6 százalékos önrészt kell biztosítania, a kiíró szeptember 30-ig várja a pályázatokat.
Az intézkedés célja, hogy a gyermekek nappali ellátásának megszervezésével a nők könnyebben visszatérhessenek munkahelyükre, a rugalmas, a munkahely igényeihez igazodó szolgáltatások segítségével távmunkát, részmunkát vállalhassanak.
Jövőre kötelező bölcsődét működtetni a tízezer főnél nagyobb településeken
Magyarországon a szükségesnél kevesebb bölcsőde működik, elsősorban a fenntartás magas költsége és az ahhoz képest alacsony állami normatíva miatt. A tavalyi év végén Magyarországon összesen 515 bölcsőde működött, legnagyobb részük a fővárosban és vidéki városokban. Bár az 1997-ben életbe lépett gyermekvédelmi törvény szerint 2005. január elsejétől minden 10 ezer főnél nagyobb településen legalább egy bölcsődét működtetni kell, tavaly még 12 település nem tett ennek eleget. A községek helyzete még kedvezőtlenebb; néhány kivételtől eltekintve nincs lehetőség a három év alatti kisgyermekek szakmailag ellenőrzött napközbeni ellátására.
Az európai uniós pályázat lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy pályázat segítségével, uniós forrásokból hozhassák létre a rugalmas napközbeni gyermekellátás szolgáltatásait.
A fenntartási költségek felét sem fedezi az állami támogatás
Dr. Mátay Katalin , az egészségügyi, szociális és családügyi tárca szakértője szerint az intézmények fenntartása is nehéz helyzet elé állítja az önkormányzatokat. Egy gyermek bölcsődei ellátása a működtetési adatok szerint átlagosan évente 850-900 ezer forintba kerül, amelyből maximum 376 ezer forintot fedez az állami normatíva. A fennmaradó összeget a szülők által fizetett térítési díjból (ami nem haladhatja meg az étkezés költségeit) és önkormányzati forrásból kell fedezniük.
25 százalékkal emelkedhet a bölcsődei normatíva
A fenntartásban nagy segítséget jelenthet a tárca azon a törekvése, hogy a következő költségvetési évtől 25 százalékkal emelkedjen a bölcsődei normatíva. A javaslat várhatóan a szocális törvény átalakításához fűzödő csomaggal együtt kerülhet a kormány elé.
További pozitívumot jelenthet az, ha sikerül elérni a normatíva számítási módjának megváltoztatását. A maximális 376 ezer forintnak jelenleg körülbelül 70 százalékát tudják felhasználni az intézmények, mivel azokon a napokon nem jár a normatíva, amikor a gyermek hiányzik, beteg, vagy amikor szabadság miatt zárva van a bölcsőde.
Kevés önkormányzat él a családi napközi lehetőségével
A kistelepüléseken jó lehetőséget teremt a nappali ellátás biztosítására az önkormányzatoknak a családi napközi szolgáltatás. Az akár egy családi házban működtethető ellátási formára szintén a gyermekvédelmi törvény ad lehetőséget. Bár a családi napközi első modelljei 1995 óta jöttek létre Magyarországon, jelenleg mindössze 60-70 helyen látnak el bölcsődés korú gyermekeket ebben a formában. A családi napköziben a szolgáltató 5-7 gyermek ellátását vállalhatja fel, az önkormányzati intézményekhez hasonlóan három forrásból: állami normatíva, önkormányzati támogatás és szülői hozzájárulás.
A családi napközi normatívájának - mely jelenleg egy ellátottra számítva évi 104 ezer forint - 50 százalékos emelését tervezik, a számítás módja pedig a bölcsődei normatíva mintájára változhatna meg. Ezzel lehetőség nyílik az önkormányzatoknak arra, hogy magasabb összegű támogatás mellett, a rugalmas ellátást preferálva szervezhessék meg a legkisebbek nappali ellátását.
Az önkormányzatok nem kötik meg az ellátási szerződést
A családi napköziben dolgozóknak nevelési - akár a saját gyermeke nevelésével szerzett - tapasztalat mellett egy 40 órás tanfolyamot kell elvégezniük ahhoz, hogy szolgáltathassanak. Ahhoz, hogy a szociális vállalkozásként működő családi napközi hozzájusson az állami normatívához, az önkormányzattal ellátási szerződést kell kötni. Annak ellenére, hogy az önkormányzatnak kötelessége a nappali ellátás biztosítása, és nincsen a településen olyan intézmény, amely ellátná a feladatot, a családi napközik mintegy 10 százalékának sikerült elérnie, hogy rendelkezzenek ellátási szerződéssel.
Ugrás vissza Ugrás vissza...