Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tájékoztatjuk, hogy a Közigazgatási Ügyfélvonal (1818) rendszerein valamennyi hívószám esetén 2020. december 3-án, csütörtökön 23:50-től péntek 4:00 óráig rendszerfrissítés kerül végrehajtásra, mely során a 1818 működésében átmeneti kiesések lesznek tapasztalhatók.

Az NKM Energia Zrt. villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói e-ügyintézési szakrendszerében karbantartás lesz az alábbi időintervallumban:

2020.12.05. (szombat) 15:00-24:00

A leállás miatti tájékoztatók közzétételének helye:
https://www.nkmenergia.hu/aram/pages/aloldal.jsp?id=5155495
https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/e-ugyintezes/tajekoztatas-ugyfeleknek

Tisztelt Partnereink!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér „EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem” tárgyban indítható kérelme kapcsán az e-aláírás szolgáltatásban fellépő hiba miatt a hatósági döntések kiadása vonatkozásában az elektronikus ügyintézés szünetel.

A hiba elhárítása alatt ügyfeleinknek lehetősége van a kérelem elektronikus úton történő benyújtására.

Kérdés esetén az EESZT Kontakt Center tud felvilágosítást nyújtani a +36 1 920 1050-es telefonszámon.

A hiba észlelésének időpontja: 2020.11.26.

MORZSÁK

TARTALOM:Európai gazdaságpolitikai egyeztetés: az EP támogatja a Bizottság terveit

Cikk:

Támogatta a Parlament szerdán az Európai Bizottság a gazdaság élénkítését és munkahelyek teremtést célzó terveit. A szavazást vita előzte meg a legfontosabb európai gazdasági célkitűzésekről Valdis Dombrovskis bizottsági alelnökkel, Marianne Thyssen szociális ügyekért és Elzbieta Bieńkowska belső piacért felelős biztossal. 

A Bizottság gazdasági terveit három fő téma alapján vizsgálta a Parlament, amely eltérő szakbizottságokban készült három különálló állásfoglalást eredményezett. Mindhárom állásfoglalást nagy többséggel fogadta el a ház:

2015-ös gazdasági célok a tagállamok számára

A Parlament támogatta a Bizottság befektetések, strukturális átalakítások és a növekedést segítő adóváltozások hármas pillérén nyugvó idei megközelítését. Az országonkénti növekedési jelentésben a Bizottság javaslatot tesz arra, hogy a célokat hogyan érhetik el az egyes tagállamok.

„A reformok és a költségvetési konszolidáció a megfelelő módja annak, hogy a munkanélküliséget és a szegénységet csökkentsük a válság által leginkább sújtott tagállamokban, és segítsük az euróövezet visszatérését a fenntartható növekedés útjáraˮ - mondta Dariusz Rosati lengyel néppárti képviselő, a téma felelőse a gazdasági és monetáris ügyek bizottságában.

A képviselők nagyobb szerepet kérnek a nemzeti parlamentek számára a tagállamok gazdaságpolitikai lépéseinek éves koordinációját célzó „európai szemeszter" vitáiban, a nemzeti kormányoktól pedig az országonkénti ajánlások alaposabb figyelembe vételét várják (2013-ban az ajánlások csupán 9 százalékát szívlelték meg a tagállamok).

A Parlament emellett Európa versenyképességét és válságokkal szembeni ellenálló képességét növelő javaslatokat is megfogalmazott, többek között célszerűnek tartja az integrált tőkepiacok létrehozását, az adóelkerülés és adócsalás elleni fellépést, és a hatékonyabban működő munkaerőpiacok kialakítását.

Az állásfoglalást 437 szavazattal, 249 ellenszavazat és 11 tartózkodás mellett fogadták el.

Az egységes piac

Az egységes piac irányításáról szóló, Pelczné Gáll Ildikó magyar néppárti képviselő által a belső piaci bizottságban összeállított állásfoglalásban a képviselők ismét kérik, hogy a gazdaságpolitikai egyeztetés során vegyék figyelembe az egységes piac igényeit. A Parlament emellett sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé az országonkénti ajánlásokat elkészítő Bizottság számára az ajánlások bemutatását a nemzeti parlamentekben még azt megelőzően, hogy a tagállamok illetékes miniszterei jóváhagyják az ajánlásokat a Tanácsban.

„Meg kell erősíteni az egységes piac irányítását ahhoz, hogy az Unió növekedést és munkahelyteremtést ösztönző és elősegítő motorja lehessen. Ehhez mellőzni kell az uniós és tagállami szintű fellépések mindenfajta mesterséges megkülönböztetését, és hatékonyabb eszközöket kell kidolgozni annak biztosítására, hogy az egységes piac valóban a polgárok és a vállalkozások hasznára váljon" - mondta Pelczné Gáll Ildikó.

Az állásfoglalást 568 szavazattal, 116 ellenszavazat és 11 tartózkodás mellett fogadták el.

Szociális ügyek és foglalkoztatás

A nehéz helyzetben lévő tagállamok esetében legyen némi rugalmasság a szerkezeti reformok bevezetésével kapcsolatban, kérik a képviselők. A rugalmasság célja, hogy a költségvetés stabilitását célzó lépések összhangban maradjanak a növekedés, a munkahelyteremtés és a jóléti állam fennmaradásának céljával. Az európai szemeszter szociális és foglalkoztatási szempontjaival foglalkozó állásfoglalást a spanyol szocialista képviselő, Sergio Gutiérrez Prieto állította össze a foglalkoztatás és szociális ügyek bizottsága számára.

A Parlament rámutatott: több tagállamban a munkaerő-piaci átalakítással sem sikerült visszaszorítani a bizonytalan foglalkoztatást. A fiatalok 43 százaléka bizonytalan munkát vállal, például részmunkaidőben dolgozik vagy nem igazi önfoglalkoztató. Többet kell tennie a tagállamoknak annak érdekében, hogy ezek a fiatalok jobb minőségű munkahelyeket találjanak, mondták a képviselők.

„Az Európai Parlament támogatja a befektetéseket és a költségvetések kiegyensúlyozását, azonban ezeknek mindig együtt kell járniuk a gazdaság növekedésével, tisztességes munkahelyek megteremtésével, a társadalmi felelősségvállalással és az európai szociális modell fennmaradásávalˮ - fogalmazott Sergio Gutiérrez Prieto.

Az állásfoglalást 477 szavazattal, 203 ellenszavazat és 33 tartózkodás mellett fogadták el.

Ugrás vissza Ugrás vissza...