Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Válságövezetekből származó ásványok: az unió kötelező tanúsítványt akar

Létrehozva: 2015. május 26.
Módosítás: 2015. május 26.
Forrás: Európai Parlament

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az ónt, tantált, volfrámot és aranyat feldolgozó, importáló és fogyasztási cikkek gyártásához felhasználó vállalatoknak uniós tanúsítvánnyal kellene igazolniuk, hogy érc- és fémvásárlásukkal nem az egyes válságzónák konfliktusait táplálják, és nem járulnak hozzá jogsértésekhez, fogalmaz egy múlt heti európai parlamenti állásfoglalás. 

Utoljára a kohóknál és a finomítókban ellenőrizhető az ott feldolgozandó ércek származása, ezért a képviselők a Bizottság „öntanúsításiˮ javaslatán túllépve kötelező, harmadik fél által elvégzett ellenőrzést látnak szükségesnek. Az ellenőrzés során azt vizsgálnák, hogy a feldolgozók „kellő gondossággalˮ jártak-e el a nyersanyag beszerzésekor.

A képviselők 400 szavazattal, 285 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett az Európai Bizottság és a parlamenti nemzetközi kereskedelmi szakbizottság javaslatát egyaránt elutasítva az összes, konfliktuszónákból ércet és fémet beszerző uniós importőr számára kötelezővé tennék a tanúsítást. A tanúsítási kötelezettség így az ónt, tantált, volfrámot és aranyat más termékek gyártásához felhasználó mintegy 880 ezer európai vállalatra terjedne ki.

A képviselők felkérik a Bizottságot, hogy az Unió COSME programjából nyújtson anyagi támogatást a tanúsítványra pályázó legkisebb vállalatoknak, illetve a kis-és középvállalkozásoknak.

Gyakoribb felülvizsgálat

A rendszert a szabályok életbe lépését követően két év múlva, majd azt követően három évente kellene felülvizsgálni, vélte a Parlament (az első három évet követően minden hat évben elvégzendő, Bizottság által javasolt felülvizsgálat helyett). A képviselők emellett vizsgálnák az új rendszernek a válságzónákban élő lakosságra gyakorolt hatását, és a vállalatoknál jelentkező pluszköltségeket is.

Földrajzi hatókör

A rendelet a világ összes, konfliktus sújtotta, nagy kockázatot jelentő térségére kiterjed, így jelenleg a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Nagy Tavak régiójára is. A jogszabálytervezet meghatározza a „konfliktus által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekˮ definícióját: ezek széles körű erőszak megjelenésével és a polgári infrastruktúra összeomlásával járó, fegyveres összecsapások vagy bizonytalan, konfliktus utáni helyzet jellemezte régiók, ahol a kormányzás és a biztonság gyenge vagy nem létező, jellemző viszont az emberi jogok széles körű és rendszeres megsértése.

A következő lépések

A képviselők 343 szavazattal, 331 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy az első olvasat lezárása nélkül informális tárgyalásba kezdenek a Tanáccsal a jogszabálytervezet végső formájának kialakítása céljából.


Az ón, a tantál, a volfrám és az arany számos európai fogyasztási cikknek alkotóeleme, elsősorban az autóiparban, az elektronikában, a repülőgépgyártásban, a csomagolóiparban, az építőiparban, az iparigép-gyártásban valamint az ékszeriparban. Az új jogszabály várhatóan 880 ezer uniós gyártó működésére lesz hatással, ezek többsége kis- és középvállalat.

A „kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncraˮ vonatkozó uniós szabályok az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) hasonló ajánlásán alapulnak. Az OECD ajánlások célja, hogy segítse a vállalatokat az emberi jogok tiszteletben tartásában és abban, hogy válság által sújtott vagy kockázatos régiókból történő ásványvásárlásaik révén ne járuljanak hozzá a konfliktusok mélyítéséhez. 

Ugrás vissza Ugrás vissza...