Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Lezárult az EQUAL esélyegyenlőségi program

Létrehozva: 2004. szeptember 20.
Módosítás: 2004. szeptember 20.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Lejárt az EQUAL esélyegyenlőség programon belül kiírt pályázatok beadási határideje. A beérkezett anyagok értékelése jelenleg is zajlik. A munkák feldolgozásának, formai és szakmai tartalmának elbírálására még október-novemberben sor kerül. Az EQUAL teljes hazai támogatási összege a 2004 és 2006 közötti időszakra több mint 10 milliárd forint.
Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés az Európai Unió tagállamaiban és a társult országokban lehetőséget biztosít a foglalkoztatáspolitika új eszközeinek kifejlesztésére az Európai Foglalkoztatási Stratégia célkitűzéseinek megfelelően. Célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése nemzetközi együttműködés keretében, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez.
Az EQUAL teljes hazai támogatási összege a 2004-2006 közötti időszakra több mint 10 milliárd forint (40,2 millió euró). Ezen belül az Európai Szociális Alap (ESZA) 7,7 milliárd forint (30,2 millió euró), a költségvetés nemzeti hozzájárulásként 2,6 milliárd forintos (10 millió eurós) támogatást nyújt.
A magyarországi program
A magyarországi EQUAL-program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik. (Hátrányos helyzetűnek az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség, illetve a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya miatt munkát vállalni nem tudókat tartják.)
Rózsa Judit főigazgató elmondta: a programot ez év május 28-án hirdették meg. A pályázatok beérkezésének határideje szeptember 15-én járt le, de a kezdeményezés teljes lezárása csak 2007-2008-ra várható, mivel a projektek közel hároméves időtartamra szerződnek majd le. Előreláthatóan 150 pályázatot fognak benyújtani.
A beérkezett anyagok értékelése jelenleg is zajlik az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Nemzeti Programirodájában. A munkák feldolgozásának, formai és szakmai tartalmának elbírálására még október-novemberben sor kerül. Előzetes terveink szerint 50-80 fejlesztési partnerség pályázatát fogadják majd el és támogatják - tette hozzá a főigazgató.
A pályázat menete
Az EQUAL-programban az egyes tevékenységek megvalósítása - három szakaszra tagolva - a résztvevő országokban azonos időkeretek között történik. Az egyes szakaszok végrehajtásához a fejlesztési partnerségek eltérő mértékű támogatást kaphatnak.
Előkészítés szakasza: a fejlesztési partnerség létrehozása, a nemzetközi együttműködés előkészítése, a projekt részletes kidolgozása, a fejlesztési partnerség megállapodásának és a nemzetközi együttműködési megállapodásnak a megkötése. A pályázható támogatás minimális összege 4,5 millió forint, maximális összege 12 millió forint.
Projektvégrehajtás szakasza: a fejlesztési partnerségek megvalósítják projektjeiket.
A tapasztalatok átadása és beépítése a szakpolitikákba: tematikus hálózati együttműködés, tapasztalatcsere, a bevált módszerek elterjesztése a projektvégrehajtással párhuzamosan.
A támogatott témakörök
A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése: célja, hogy elősegítse a munkanélküli és inaktív emberek - kiemelt figyelmet fordítva a romák problémáira - munkaerő-piaci beilleszkedését az oktatás és képzés, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások eszközeit ötvöző kezdeményezések támogatásán keresztül. Az összes pályázható forrás: 3,7 milliárd forint . A támogatás minimális összege 76 500 000, maximális összege 382 500 000 forint.
Az életen át tartó tanulás és az olyan "befogadó" munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik: célja a hátrányos helyzetű munkavállalók - különös tekintettel a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberekre - munkaerő-piaci esélyegyenlőségének biztosítása "befogadó" munkahelyi gyakorlatok és rugalmas foglalkoztatási formák kialakításával. Továbbá a hátrányos helyzetűek - köztük az alacsony képzettségű munkavállalók, a hanyatló ágazatokban foglalkoztatottak, az idősebb munkavállalók - alkalmazkodóképességének javítását szolgáló új módszerek kipróbálása. Az összes pályázható forrás: 3,4 milliárd forint, a támogatás minimális összege 76 500 000, maximális összege 382 500 000 forint.
A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése : célja a nők és a férfiak munkaerő-piaci esélyegyenlőségének elősegítése, a nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése révén. Olyan új módszerek, eljárások és eszközök kifejlesztésének és elterjesztésének támogatása, melyek a nők munkavállalását, munkaerő-piaci esélyegyenlőségét segítik elő. Az összes pályázható forrás 716 millió forint.
A program kedvezményezettjei
A projektet résztvevői partneri együttműködésben megvalósító, úgynevezett fejlesztési partnerséget alakító, nemzetközi együttműködést vállaló szervezetek lehetnek. A fejlesztési partnerség tagjai lehetnek nonprofit szervezetek, költségvetési szervek és intézményeik, valamint vállalkozások.
Az EQUAL-program keretében pályázatot legalább három szervezet együttműködésén alapuló fejlesztési partnerség nyújthat be. E partnerség tagjainak száma csak indokolt esetben haladhatja meg a nyolcat. Tagjai közül az egyik szervezetet meg kell jelölni, mint a fejlesztési partnerség vezető szervezetét. Ez csak nonprofit, illetve költségvetési szerv vagy költségvetési szerv intézménye lehet.
További pályázási lehetőség csak2007-től
Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés speciális európai uniós pénzügyi forrás, amelynek ütemezése a kísérleti, akár hároméves végrehajtási periódus miatt egykörös meghirdetésű. Ez azt jelenti, hogy ebben az uniós költségvetési-terezési periódusban - 2006 végéig - nem lesz újabb kiírás, a 2007-2013-as időszak tervezése pedig most van folyamatban.
Ugrás vissza Ugrás vissza...