Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tízmilliárd forint jut esélyegyenlőségi oktatási programokra

Cikk:

Összesen mintegy tíz milliárd forintot fordít a kormány esélyegyenlőséget célzó pedagógiai, oktatási programokra és a halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma diákok tanulásának támogatására.

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer keretében 7,1 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből az összegből egyrészt képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítő, óvodai felkészítő projekteket támogatnak, illetve az integrációban részt vevő intézmények pedagógusainak juttatásait finanszírozzák – mondta el Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. A korábbi évek adatai alapján a 2011/2012-es tanévben várhatóan 71 ezer halmozottan hátrányos helyzetű - köztük roma - és 23 ezer óvodás vesz részt a programban, és 13 ezer pedagógus részesülhet kiegészítő illetményben. A keretösszegből 3,4 milliárd forintot szeptembertől költenek el.

Szigorúan ellenőrzik majd, hogy ezeket az összegeket valóban a kívánt cél elérésére fordítják-e, a támogatásokat differenciálják, és mérik a programok sikerességét is: a nagyobb hatásfokkal megvalósuló projektek nagyobb támogatást kapnak majd. 2011. második félévétől összevonták az Útravaló és a Macika ösztöndíjprogramot, s a juttatásokra 2,5 milliárdot fordítanak.

Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak átalakításával lehetővé válik, hogy az előző tanévhez képest 11 százalékkal többen részesüljenek juttatásban. Szeptembertől ugyanakkor a programba újonnan belépő tanulók számának növelése mellett valamennyi esélyegyenlőségi alprogramba (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához) a támogatottak legalább 50 százalékáig roma származású diákokat kívánnak bevonni. Elsősorban a hetedik, nyolcadik osztályosokra és a középiskolára koncentrálnak majd, s az egyéni eredmények javítását, az iskola tényleges befejezését prémiummal ismerik el. Kérdésre válaszolva hozzátette: az ösztöndíjak összege várhatóan 7-10 ezer forint között mozoghat majd.

Összesen 110 millió forinttal segítik keresztény roma felsőoktatási szakkollégiumok elindítását. A programba a református egyház, a görög-katolikus egyház, az evangélikus egyház és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány kapcsolódott be. A roma szakkollégiumok támogatására 2012-től uniós forrásokat is bevonnak, az oktatási államtitkársággal történt megállapodás alapján 1,15 milliárd forintos keretösszeggel.

Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a forrásokból a pedagógusokat, diákokat segítő, fejlesztő programokat lehet elindítani.

Ugrás vissza Ugrás vissza...