Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Öt új miniszter tette le esküjét

Cikk:

Letette esküjét az Országgyűlésben a Gyurcsány-kormány öt új minisztere: Szűcs Erika, Szabó Pál, Szabó Imre, Székely Tamás és Molnár Károly.

Szűcs Erika a szociális és munkaügyi, Szabó Pál a gazdasági és közlekedési (a későbbiekben közlekedési, hírközlési és energetikai miniszter lesz), Szabó Imre a környezetvédelmi és vízügyi, Székely Tamás az egészségügyi tárcát irányítja, Molnár Károly pedig a tudománypolitikáért, a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért felelős tárca nélküli miniszter lett.

A kormány hatodik új minisztere, Gyenesei István, az önkormányzati tárca leendő vezetője csak a kormányszerkezet átalakításának törvénybe foglalása után teheti majd le esküjét, addig az új miniszterek a jelenlegi minisztériumi szerkezetben kerülnek valakinek a helyére.

Nem kell esküt tennie Bajnai Gordonnak, aki az újonnan megalakuló Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium vezetője lesz, mivel jelenleg is miniszter; ő önkormányzati és területfejlesztési miniszter marad mindaddig, amíg a törvényt el nem fogadják.

Meghallgatták és támogatták a jelölteket

Az öt miniszterjelöltet az érintett parlamenti bizottságok az elmúlt héten meghallgatták, és kinevezésüket támogatták.

Székely Tamás, Szabó Pál, Szabó Imre, Molnár Károly és Szűcs Erika leteszi a miniszteri esküt

Bajnai Gordon a foglalkoztatást és a növekedést kívánja a gazdasági és fejlesztési politika középpontjába állítani. A leendő gazdasági és fejlesztési miniszter az elmúlt héten kifejtette: Magyarország létérdeke, hogy minél előbb felgyorsuljon a gazdasági növekedés, bővüljön a foglalkoztatás, és a fejlesztési forrásokat a leghatékonyabban használják fel.

Az egészségügyi tárca új vezetője, Székely Tamás, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár eddigi főigazgatója a teljesítményvolumen-korlát rendszerének, valamint a területi ellátási kötelezettségnek a felülvizsgálatáról beszélt szakbizottsági meghallgatásán. Mint mondta, a teljesítményvolumen-korlátot az ellátási területek nagyságához és a feladatokhoz kell igazítani. A hatályos egészségbiztosítási törvényről Székely Tamás azt mondta, többféle megoldás lehetséges azzal kapcsolatban, hogy "mi legyen a jogszabály sorsa".

A rendszerváltozás óta immár a tizedik környezetvédelmi miniszter, Szabó Imre, az MSZP Pest megyei elnöke meghatározónak nevezte azt a munkát, amit Persányi Miklós és Fodor Gábor végzett, ezért - mint mondta -, jelentős irányváltásra a tárcánál nem kell számítani. Ugyanakkor kiemelt jelentőséget tulajdonított az önkormányzatokkal folytatott együttműködésnek, hiszen - szavai szerint - a településeken folytatott munkán múlik több fontos feladat sikere.

A Magyar Posta Zrt. leköszönő vezérigazgatója, Szabó Pál, aki a későbbiekben közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter lesz, bizottsági beszámolója szerint fontos feladatának tartja az állami tulajdonú közszolgáltató vállalatok piacosításának támogatását, és kezdeményezi a közszolgáltatói törvény megalkotását.

Növelnék a szociális ellátórendszer hatékonyságát

A szociális és munkaügyi tárca vezetésével megbízott Szűcs Erika, az MSZP választmányának elnökhelyettese arra hívta fel a figyelmet bizottsági meghallgatásán, hogy a hátrányos helyzetű térségekben kevesebb a szociális szolgáltatás és a szakember. Mint mondta, ezen változtatni kíván, ugyanakkor úgy vélte, a szociális pénzbeli ellátásoknál, így például a családtámogatásban, a közgyógyellátásban, az állástalanok támogatásában, vagy a gázártámogatásban a közeljövőben "rendszerszerű beavatkozásokra" nincs szükség. Véleménye szerint növelni kell a szociális ellátórendszer hatékonyságát.

Molnár Károly leendő kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, a Budapesti Műszaki Egyetem rektora a bizottsági meghallgatásán az oktatás, a kutatás, az innováció és a gazdaság hatékony együttműködését szorgalmazta, és a források jobb elosztását ígérte a jövőre nézve. Célként jelölte meg, hogy a területtel foglalkozó egyes tárcák tevékenységét összehangolja.

Gyenesei István, az önkormányzati tárca várományosa, aki várhatóan május 19-én teheti le az esküt, korábban úgy nyilatkozott: a "megye vagy régió" kérdésre az a válasza, hogy is-is. Mindkettőre szükség lehet. Csak olyan régió kellene, amelyik megfelelő hatáskört és forrásokat is kap, mert anélkül nem működhet, és a megyei szint is lehet regionális hatáskörökkel felruházott közeg, a kettő nem zárja ki egymást. Mint mondta, pártállástól függetlenül napi kapcsolatot szeretne kiépíteni az önkormányzatok vezetőivel, illetve az őket összefogó érdekvédelmi képviseletekkel.

A kormányátalakítás előzményei

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök április 28-án jelentette be, hogy átalakítja kormányát, és ennek részeként megváltozik a kormányzati struktúra, létrejön a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. Lamperth Mónika eddigi szociális és munkaügyi miniszter a szocialista párt operatív irányítását veszi át.

Az SZDSZ április 27-iki rendkívüli küldöttgyűlésén döntött a kormánykoalícióból való kilépésről, ez három liberális tárcavezetőt - Horváth Ágnes egészségügyi minisztert, Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi minisztert, Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési minisztert - érintett, továbbá az államtitkárokat és a szakállamtitkárokat. Utóbbiak közül Dióssy László, a GKM szakállamtitkára marad a posztján.

Ugrás vissza Ugrás vissza...