Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Marad a kétszintű érettségi

Cikk:

A bolognai folyamat továbbvitelét, a kétszintű érettségi fenntartásának szükségességét hangoztatta az oktatási és kulturális miniszterjelölt a keddi bizottsági meghallgatásán. Hiller István szerint az oktatásban a béremelések egy részét teljesítményalapúvá kell tenni, és fejleszteni kell az infrastrukúrát a színvonal emelése érdekében.  
Az oktatási és tudományos bizottság 13 igen és 10 nem szavazattal támogatta Hiller István szakminiszteri jelöltségét keddi budapesti ülésén. A miniszterjelölt meghallgatásán kijelentette, semmilyen türelmi időt nem kér, ugyanakkor reményének adott hangot, hogy a reformok mellett képes lesz nyugalmat teremteni az oktatásban. Hangsúlyozta, a szakszervezetekkel és szakmai szervezetekkel egyaránt párbeszédre törekszik majd, de számít arra, hogy lesznek jelentős viták az elkövetkező időkben. Állok elébe - mondta Hiller István, hozzátéve, minden szakmai és szakmapolitikai vitában részt vesz.  
Az egyházi ügyek közvetlenül a miniszterhez tartoznak
Az új struktúráról elmondta: az oktatási és kulturális tárca egyesülésével létrejövő új minisztériumban egy államtitkár és öt szakállamtitkár segíti munkáját. Szakállamtitkár felügyeli a köz- és felsőoktatást, a kultúrát, a nemzetközi kapcsolatokat, a gazdasági ügyeket valamint a létesítmény fenntartást. Az egyházi ügyek a miniszter irányítása alá tartozó miniszteri titkárságon intéződnek majd.
A két tárcánál jelenleg 845-en dolgoznak, az új minisztérium 606 alkalmazottal kezdi meg működését, az 58 gépkocsi 32-re csökken. Az államtitkárok, állami vezetők száma majdnem felére csökken - mondta a miniszterjelölt.  
Infrastruktúra-fejlesztés szükséges az oktatásban
Az oktatáspolitikai törekvéseket vázolva kijelentette: a kormányprogram szellemiségétől eltérni nem akar és nincs is módja rá, hiszen a feladat annak megvalósítása.  
Az esélykülönbségek csökkentésére és az esélyegyenlőség minél szélesebb körű megvalósítását szeretné elérni. Az oktatás színvonalának emeléséhez ugyanakkor az oktatási infrastruktúra feltételeinek radikális javítására van szükség - szögezte le.  
Az iskola nem egyszerűen a tudás átadás-átvétel helye, hanem az oktatás-nevelés színtere - hangoztatta Hiller István, kiemelve az alapkészségek megerősítésének fontosságát.  
Jelezte, a béremelésre fordítható források legkevesebb, mint a felét teljesítményorientáltan kell szétosztani.  
Fenn kell tartani a kétszintű érettségit
Hiller István ígéretet tett arra, hogy miniszterként a szegregáció minden formája ellen fellép majd. A szegregáció hol tudatosan, hol bújtatottan, de jelen van az oktatásügyben, s ez ellen nem fellépni antidemokratikus - mondta.  
Pósán László (Fidesz) kétszintű érettségivel kapcsolatos kérdésére kifejtette, két év tapasztalatára szükség van, de át kell tekinteni a rendszert. Ugyanakkor a kétszintű érettségit fenn akarja tartani a jövőben is.  
Mint mondta, a felsőoktatásban támogatja a bolognai folyamat továbbvitelét és befejezését, ugyanakkor határozottan bele kíván szólni a szakstruktúrába. Álságos, ha egy időben öt-nyolc tibeti filozófia szakos hallgató van - mondta.  
Mennyiség helyett minőség a felsőoktatásban
Az államilag finanszírozott hallgatói létszám alakulását firtató ellenzéki kérdésre a miniszterjelölt azt mondta: a minőség híve. Kifejtette, át kell gondolni, hogy ilyen infrastrukturális és pénzügyi adottságok mellett, a hallgatói létszám négyszeresére emelkedését, a színvonal megőrzésének igénye mellett, az ország elbírja-e.  
Az infrastrukturális fejlesztések megvalósításáról kérdező fideszes képviselőknek Hiller István úgy válaszolt, nem látja, hogy a költségvetésből lényegesen több pénz jutna e célra, mint eddig, ezért uniós forrásokat kell bevonni. Megígérte, harcolni fog azért, hogy a költségvetésből a szükséges önrész rendelkezésre álljon.  
Rangsorolják a művészeti iskolákat
A művészeti iskolákkal kapcsolatban helyesnek tartotta, hogy június 30-ig az OKÉV ezeknél az intézményeknél hatósági ellenőrzést tart, és a minőségtől függő differenciálás valósul meg. Mint mondta, ezeknek az iskoláknak a száma 25 százalékkal nőtt egy tanév alatt, míg a tanulólétszám 13,7 százalékkal, a pedagógus létszám 17 százalékkal lett magasabb. 
Ugrás vissza Ugrás vissza...