Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Átadták a 2009-es Kisebbségekért Díjakat

Cikk:

Oktatással, neveléssel, a sokszínű Magyarország különleges tehetségeinek, egyéni és közösségi teljesítményeinek bemutatásával is küzdeni kell a bezárkózás, a bűnbakképzés ellen - mondta Kiss Péter társadalompolitikai miniszter a 2009-es Kisebbségekért Díjak átadásán pénteken a Parlamentben.

A kisebbségek és a többség tagjaként egyaránt különlegesen nagy felelősségünk van közösen tenni a XXI. századi európai Magyarország védelme érdekében - jelentette ki Kiss Péter társadalompolitikai miniszter a Kisebbségekért Díjak átadásán mondott ünnepi beszédében pénteken. Az oktatás és a nevelés, a tájékoztatás eszközével, a sokszínű Magyarország különleges tehetségeinek, nagyszerű egyéni és közösségi teljesítményeinek bemutatásával kell küzdenünk a bezárkózás és a bűnbakképzés ellen, a múlt levitézlett eszméivel kereskedő, felelőtlen és veszélyes alakjai, szervezetei ellen" - fogalmazott Kiss Péter.

A világgazdasági válság kapcsán arról beszélt: közös jövőnket tesszük kockára, eddigi munkák teljesítményét éljük fel, európai sikereink esélyét játsszuk el, ha elengedjük a kisebbséghez tartozók kezét, ha teret engedünk a rasszizmusnak, az állampolgárok érthető szorongását és jövővel kapcsolatos aggodalmát kihasználó szélsőséges erőknek.

Kiss Péter az elismerések átadása előtt azt mondta: a mai díjazottak mind-mind közösségépítő, közösségszervező emberek. Fáradhatatlan, sokszor több évtizedes munkájuk, vagy fiatal koruk ellenére elért eredményeik, példaértékű alkotásaik révén kitüntetésük tovább emeli a díj rangját.

A 2009-es év kitüntetettjei

A díjakat Sólyom László köztársasági elnök és Katona Béla, az Országgyűlés elnökének jelenlétében adta át a miniszter. Díjat vehetett át Csonka József missziós lelkész, tanító, romológus a széleskörű közösségformáló, összetartó tevékenységéért, missziós munkájáért, Dzindzisz Jorgosz történész, kandidátus, a Magyar Tudományos Akadémia Közép- és Kelet Európa Kutatási Központ tudományos főmunkatársa a magyarországi görögök érdekében végzett kimagasló tudományos és eredményes közéleti szerepvállalásáért, Hága Mária tanítónő, iskolavezető, újságszerkesztő a cigányság társadalmi integrációja érdekében példaértékű elhivatottsággal végzett sokrétű tevékenységéért.

Kitüntetést kapott a cigányság esélyegyenlősége érdekében végzett több évtizedes, eredményes közéleti, érdekképviseleti és kulturális tevékenységéért Kosztics István jogász, szociális munkás, könyvszerkesztő, Márk György pedagógus a hazai románság érdekében végzett közéleti szerepvállalásáért, Rostás László, a Bács-Kiskun Megyei Cigány Érdekképviseleti Szervezet elnöke, az Országos Cigány Önkormányzat képviselője közéleti szerepvállalásáért, a cigányság társadalmi integrációjának előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért.

Elismerést kapott a Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány az esélyegyenlőség elősegítése és a tehetséggondozás terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként, a FUND Cigány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése és a tehetséggondozás terén végzett kimagasló tevékenységért, az ELTE Germanisztikai Intézete a nemzetiség-kutatásban és a hazai német tudományos életben több évtizede betöltött meghatározó szerepéért, valamint a pedagógusképzés terén elért eredményeiért, valamint Magyarországi Bolgárok Egyesülete a kisebbségi közösség fennmaradása, megerősítése, intézményrendszerének megalapozása érdekében tanúsított több évtizedes szerepvállalásért.
 
Megosztott Kisebbségi Díjban részesült a "Veseli Gradiscanci" Horvát Kulturális Egyesület a horvát népzene- és tánchagyomány ápolásáért és fennmaradásáért végzett tevékenységért és a Pável Ágoston Vegyeskar a magyarországi szlovén népdalkincs gyűjtése és megismertetése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

1995 óta ítélik oda az elismerést

Az állami kitüntetést - amelyet a kisebbségek napja (december 18.) alkalmából adnak át - a kisebbségek érdekében, a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában és az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződés területén kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külföldi emberek és szervezetek kaphatják meg. A kormány 1995. szeptember 21-i döntése értelmében 1995-től minden év december 18-án tartják a kisebbségek napját, annak emlékére, hogy az ENSZ 1992-ben december 18-án fogadta el a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozók jogairól szóló nyilatkozatot.

Ugrás vissza Ugrás vissza...