Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Felmérés a környezetvédelemről

Létrehozva: 2003. augusztus 15.
Módosítás: 2004. október 27.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A lakosság tisztában van az emberi tevékenységek környezetet károsító hatásaival, többségük tenne is a károk csökkentéséért - derül ki a WWF Magyarország zöld szervezet megbízásából készült felmérésből. A környezettudatosság Persányi Miklós miniszter szerint az egyre szakszerűbb oktatási tevékenységnek köszönhető.
A lakosság környezetvédelemmel kapcsolatos véleményére és attitűdjére volt kíváncsi az a februártól júliusig, ezer fő megkérdezésével összeállított közvélemény-kutatás, melyet a WWF Magyarország zöld szervezet megbízásából a Cognative Kft. végezte el. A felmérés eredményeit a két szervezet vezetői pénteken Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter társaságában ismertették.

A kapott eredményekből kiderül, a lakosság többsége tisztában van számos emberi tevékenység környezetkárosító hatásával, és ezek leküzdésére cselekedni is hajlandó, ám több más szennyező tevékenység esetében nem érzékelik kellőképpen azok súlyát. Az emberek elsősorban a tankhajók elsüllyedését, a vegyi üzemeket és a szemetelést tartják környezetkárosítónak, ugyanakkor a papírfelhasználást, a mezőgazdasági tevékenységet és a folyószabályozást nem ítélik annyira terhelőnek.
A bel- és külföldi környezeti állapotot a lakosság fele súlyosan problémásnak, 18 százaléka katasztrofálisnak, a fennmaradó hányad pedig problémásnak gondolja - mondta el Gergely Ferenc , a felmérést végző cég ügyvezető igazgatója. - A megkérdezettek között nem volt olyan, aki szerint a környezet rendben lenne - tette hozzá.

Közönyösek, atomfélők, fóbiások, aggódók

Környezettudatosság szempontjából a lakosság négy szegmensre osztható. A megkérdezettek egyharmadát képező "közönyösek" azok a tájékozatlanabb emberek, akik a tankhajókon, a vegyi üzemeken és a szemetelésen kívül nemigen tartanak más tevékenységet környezetszennyezőnek. A lakosság 27 százalékát képviselő "atomfélők" az említetteken túl már a nukleáris energiát is, a 28 százalékos részarányú "fogyasztási cikk fóbiások" pedig a hajtógázos spray-ket, műanyag flakonokat, mosóporokat is kiemelten környezetet terhelőnek tekintik. Az emberek egytizedét képviselő "aggódók" szerint minden, a felmérésben szereplő tevékenység káros.

- A szocio-demográfiai különbségeket vizsgálva az állapítható meg, hogy nem a jövedelemkülönbségek, hanem inkább a lakóhely elhelyezkedése, az urbanizáció szintje és az iskolai végzettség alapján sorolhatóak egy-egy csoportba az emberek - közölte az ügyvezető igazgató. A közönyösek inkább a kisebb településeken élő tájékozatlanabbak közül kerülnek ki, míg az aggódok a városokban lakó, magasabb végzettségűekből.

Szakszerű oktatással a környezetvédelemért

A felmérés szerint az emberek nagy része már most is tesz a környezetért, és hajlandóságot mutatna többet is vállalni, több dologról lemondani. A megkérdezettek szerint elsősorban a környezetet szennyező vállalatoknak, az adott környéken élőknek, az egyes embereknek saját maguknak, az önkormányzatoknak, a zöld szervezeteknek, a kormányzatnak, végül pedig a nemzetközi politikusoknak kellene többet tenni a környezetért.

Persányi Miklós a felmérés kapcsán jelezte, hogy a vizsgálatot megelőzően rosszabb összképre számított. - A környezettudatosság fokozódása nagyrészt az egyre szakszerűbb oktatási tevékenységnek köszönhető - vélekedett a miniszter. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium elsősorban a civil szervezetek támogatásával, a zöld televízió-műsorok ösztönzésével és a nagyobb rendezvények anyagi segítségével tesz a társadalom környezeti felelősségének javításáért - tette hozzá.
Ugrás vissza Ugrás vissza...