Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Pályázat hátrányos helyzetűek közmunkaprogramjára

Létrehozva: 2003. február 17.
Módosítás: 2003. december 12.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A munkaügyi minisztérium pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli, elsősorban cigány származású lakosság foglalkoztatására. A pályázó önkormányzatok legalább húsz, legfeljebb ötven személynek átmeneti munkás foglalkoztatására nyerhetnek támogatást.

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdet a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli - elsősorban cigány származású - lakosság átmeneti foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását szolgáló közmunkaprogramra.
A pályázat alkalmi munkalehetőségként javasolja telepek, telepszerű lakókörnyezetek csapadékvíz csatornahálózatának kialakítását, karbantartását, belterületi útjainak kialakítását, fenntartását, háztartási és egyéb hulladék mentesítését, elszállítását, szabad zöldterületek kialakítását, egyéb infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó élőmunka-igényes előkészítő munkákat.
A telepek, telepszerű lakókörnyezetben élők számára szociális lakások felújítását, közös helyiségek kialakítását, kiemelten fontos közintézmény felújítását, karbantartását, a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák biztosítását.
A pályázók a programok végrehajtására regisztrált munkanélküliekkel és aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülőkkel munkaviszonyt kell, hogy létesítsenek (teljes munkaidőben vagy hat órás részmunkaidőben), törekedve arra, hogy a foglalkoztatottak nagy számban a telepeken, telepszerű lakókörnyezetekben élő roma származású munkanélküliek közül kerüljenek ki.
Pályázatot nyújthatnak be a települési önkormányzatok, azok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, valamint jogi személyiséggel rendelkező kistérségi önkormányzati társulások, vagy ezen társulások által felhatalmazott tag-települési önkormányzatok (gesztor).
Az önállóan pályázó települési önkormányzat a megvalósítás során legalább húsz fő, egy vagy több önkormányzatot összefogó pályázó települési önkormányzat legalább harminc fő, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás szintén legalább harminc fő statisztikai állományi létszámú munkanélküli többletfoglalkoztatását kell, hogy vállalja a közmunkaprogram indulását megelőző hónap átlaglétszámához képest. A vállalt foglalkoztatási kötelezettség felső határa bármely pályázó esetében nem haladhatja meg az ötven főt. Kötelezően előírt önrész nincs.
Az igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg pályázatonként (a 85 000,- Ft/fő/hó normával számolt) 34 millió Ft/ötven fő maximális mértéket (húsz fő esetén a maximális megítélhető támogatási összeg 13,6 millió Ft, 30 fő esetében 20,4 millió Ft). A pályázónak az igényelt támogatás minimum nyolcvan százalékát a munkanélküliek foglalkoztatásának bérköltségére és annak járulékos költségeire kell fordítania.
A közmunkaprogram kezdetének legkorábbi időpontja 2003. április 1. A program megvalósításának időtartama nem lehet kevesebb négy hónapnál, és nem haladhatja meg a nyolc hónapot. A pályázati program megvalósításának végső határideje nem lehet 2003. november 30-nál későbbi időpont.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közmunkavégzés támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton elkülönített maximum ezermillió forintos keretből.
A pályázatot három példányban, zárt borítékban kell eljuttatni - postai küldeményként, vagy személyesen - a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács Titkársága címére ( 1054 Budapest Alkotmány u. 3. I. emelet 125. szoba ).
A pályázat benyújtásának határideje: 2003. március 10. 16 óra.
A pályázat elkészítéséhez szükséges pályázati dokumentáció és floppy lemez térítésmentesen beszerezhető a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács Titkárságán (Budapest V. Alkotmány u. 3. I. emelet 125. szoba), valamint letölthető a munkaügyi minisztérium honlapjáról vagy a Magyarország.hu-ról. A pályázat eredményéről a pályázó írásos értesítést kap.
Ugrás vissza Ugrás vissza...