Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Részletes vita a közoktatási törvényről

Cikk:

A parlament hétfőn az éjjeli órákba nyúlva vitatta meg a közoktatási törvényt. Ellenzéki és kormánypárti oldalról is számos módosító indítványt nyújtottak be a képviselők. Központi téma volt a finanszírozhatóság, az egységes érettségi - felvételi követelményrendszer és a tankönyvek ingyenessé tételének kérdése.
Hosszas vita bontakozott ki az Országgyűlés hétfői ülésén a felsőoktatási törvény kapcsán a felvételi rendszer megváltoztatásáról. Az előterjesztésben szereplő új felvételi rendszerrel kapcsolatban - az általános vitához hasonlóan - ellenzéki képviselők azon véleményüknek adtak hangot, miszerint az emelt szintű érettségit kellene meghatározni felvételi követelményként, mivel a középszintű érettséginek nincs egységes követelménye, és színvonala iskolánként változik.
Kormánypárti képviselők - az előterjesztés mellett érvelve - kifejtették: az emelt szintű érettségi megkövetelése csökkentené a felsőoktatásban tanuló diákok számát, s az intézmények szakmai autonómiájából venne el.
Diploma nélkül doktorit ne
Mind Lezsák Sándor (MDF), mind Pósán László (Fidesz), illetve Révész Máriusz (Fidesz) kifogásolta, hogy egy kormány által támogatott kormánypárti módosító indítvány a gyöngyösi főiskolát leválasztja a Szent István Egyetemről. A fideszes képviselők jelezték: vannak problémák a felsőoktatási integrációval, azonban az új rendszer egészét át kellene tekinteni, s nem külön egyetlen intézmény esetében kellene alkalmazni a dezintegrációt.
Módosító indítványt nyújtottak be annak érdekében is, hogy ne adjon a törvény lehetőséget arra: diploma nélkül is elkezdhessék bizonyos esetekben doktori tanulmányukat a hallgatók.
Szabó Zoltán (MSZP) frakciótársaival benyújtott módosító javaslatai közül ismertette azt az indítványt, amely csak az államilag finanszírozott képzésben részt vevők esetében garantálná, hogy a képzés, illetve az intézmény megszűnése esetén a szaktárca biztosítja egy másik, azonos képzést folytató intézményben a tanulmányok folytatásának finanszírozását.
Diákotthon, kollégium
A szocialista képviselő szólt arról a javaslatról is, amely meghatározná a diákotthon, kollégium fogalmát és feladatait. Pósán László ennek kapcsán jelezte: valóban szükség van a diákszálló és a kollégium meghatározására, ám a szocialista indítvány nem tér ki a részletekre.
Az alapozó képzés időtartamának meghosszabbítása, a kerettantervek ajánlása, illetve kötelezővé tétele volt a hozzászólások fő témája a közoktatási törvény módosításának részletes vitájának első szakaszában hétfőn este a parlamentben. A továbbiakban az iskolák házirendjének kialakításáról, az évismétlés tilalmáról és a tanárok titoktartási kötelezettségéről szólt a vita.
Kompromisszum kell a buktatásról
Gusztos Péter (SZDSZ) jelezte, hogy az oktatási tárca álláspontja enyhült az évismétlés tilalmával kapcsolatban, és a törvénymódosítás - e tekintetben - kompromisszumos javaslattá szelídült. Vélekedése szerint a buktatás nem ösztönzi a diákokat tanulásra, és ahol előfordul, ott károkat okoz.
Révész Máriusz álhumánusnak nevezve az előterjesztő szándékait úgy vélekedett, hogy a gyermek akkor sérül jobban, ha a tanár tovább engedi, és később adott esetben diáktársai nevetnek majd rajta. Sági József (Fidesz) szerint sokkal rosszabb hatása lehet annak, ha nem buktatják meg azt a diákot, aki rosszul teljesít.
Szabó Zoltán rámutatott, hogy egy hatéves gyermeket nem azzal fognak rávenni a tanulásra, ha megbuktatják. Mint mondta, van egy olyan életkor, amikor a büntetés még nem jó motivációs eszköz.
A szocialista felszólalók a tanárok titoktartásának pontosabb és részletesebb szabályozása mellett érveltek, az ellenzéki képviselők abszurdnak nevezték - egyebek közt - a szülőkkel szembeni titoktartási kötelezettséget.
Nyelvi előkészítés a finanszírozásban
Szabó Zoltán (MSZP) jelezte: a kilencedik évfolyam finanszírozási problémájának megoldására egy olyan módosító indítványt nyújtott be, amely a normatív költségvetési hozzájárulásokon belül differenciáló tényezőként figyelembe venné a nyelvi előkészítő évfolyam indítását is.
Sági József (Fidesz) és Pánczél Károly (Fidesz) jelezték: támogatni fogják ezt a módosító javaslatot. Sági József megjegyezte: reméli, hogy a szocialista képviselő cserébe támogatni fogja a jövő évi költségvetésnél azokat az ellenzéki módosító javaslatokat, amelyek a megfelelő forrásokat kívánják majd biztosítani.
Ingyenes tankönyvellátás helyett részletes szabályozás
Rózsa Endre (MSZP) azon módosító indítványához kérte a képviselők támogatását, amely a kollégiumi nevelők heti kötelező óraszámát 26-ról 24 órára csökkentené. Pánczél Károly hozzátette: azonos tartalmú javaslatot nyújtottak be ellenzéki képviselők is.
Jelezte: az ingyenes tankönyvellátásról szóló rész törlését javasolja. Helyette módosító indítványával egy olyan paragrafust iktatna be, amely részletesen szabályozza a 2004-2005-ös tanév tankönyvellátási rendjét, ez minden diákra vonatkozna. A fideszes képviselő megjegyezte: ezzel Medgyessy Péter miniszterelnöknek segítenek, hogy betarthassa az ingyenes tankönyvre vonatkozó ígéretét.
A csaknem ötórás, éjszakába nyúló részletes vitát az elnöklő Wekler Ferenc lezárta, és az ülést berekesztette.
Ugrás vissza Ugrás vissza...