Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Terjed a munkaidőkeret és a rugalmas munkaidő

Létrehozva: 2004. június 9.
Módosítás: 2004. június 9.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Kutatás készült a Munka törvénykönyve 2001. évi módosításának hatásairól. E szerint terjed a rugalmas munkaidő-beosztás, ami az jelenti, hogy a munkavállalók nem napi nyolc órában dolgoznak, hanem egy hosszabb munkaidőkeretben, és a pihenőnapok sem mindig a hétvégére esnek.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatásával 2002-ben kutatás készült a Munka törvénykönyve 2001. évi módosításának hatásairól. A változtatások alapvetően jogharmonizációs céllal történtek, de emellett megjelent a foglalkoztatás rugalmasabbá tétele iránti igények érvényesítése is.
A kutatás célja
A kutatás célja az volt, hogy megmutassa: a törvénykönyv módosításai hogyan valósultak meg a gyakorlatban, az új feltételrendszer mellett milyen módon érvényesül a munkáltatói és a munkavállalói érdek, valamint rugalmasabbá vált -e a foglalkoztatás. A kellő reprezentativitást biztosította, hogy a kutatás 100-as elemszáma ugyan nem túl magas, de így is a megcélzottak 15 százalékát teszi ki. A kutatók a Dél-dunántúli gazdasági térséget vizsgálták.
Rugalmas munkaidő, terjed a munkaidőkeret
A Magyar Tudományos Akadémián (MTA) szerdán bemutatott kutatás megállapítja, hogy terjed a rugalmas munkaidőkeretben való foglalkoztatás. E szerint Magyarországon a munkáltatók harmada alkalmazza az úgynevezett munkaidőkeretet, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók nem napi nyolc órában dolgoznak, hanem egy hosszabb időtávra meghatározott munkaidőkeretben, és a pihenőnapokat sem mindig szombaton vagy vasárnap kapják meg, hanem esetleg a hét más napjain.
Az OFA felmérése szerint hazánk európai uniós csatlakozásának folyamatában különös szerepet kaptak az unió szabályai. Ez a jogharmonizáció már 1997-ben és 2001-ben megkezdődött a magyar munkajogban.
Gyengeszakszervezetek
A kutatás során felkeresett 100 vállalatból összesen 19-nél működik szakszervezet. Az 1-10 fős foglalkoztatottal rendelkező mini vállalatoknál jogilag nincs meg a szakszervezet-alapítás lehetősége. A 11-100 fős középvállalatoknál már elvileg létrejöhet a dolgozók érdekeit védő szervezet; az 500 munkással számoló cégek körében 17-ből 12-ben, míg a nagyvállalatokat vizsgálva már mindegyikben működik a szakszervezet.
A szakszervezetek gyengék, nincs erejük, nem tudnak komolyabb nyomást gyakorolni a menedzsmentre, részben önmaguk, részben munkaerő-piaci pozíciójuk miatt. Általánosnak tekinthető az a megállapítás is, hogy a munkavállalók többségükben befásultak, nem harcolnak, nem féltik a biztonságukat - derült ki a felmérésből.
Magyarországon elég gyenge az üzemi tanács szerepe, hiszen a megkérdezett cégek közül csak 16-ban működik. Ez betudható a vállalat méretének, illetve a nem túl jelentős szervezeti tevékenységnek. Ahol működik is üzemi tanács, ott a legtöbb esetben a vezetést támogatja és nem a munkavállalók érdekképviseletét, holott elsősorban erre hivatott. A vállalati vezetők véleménye szerint az üzemi tanácsok nem találják a helyüket, ezért nem működnek megfelelően.
A rugalmasság növelése érdekében tett változások
A megkérdezettek többsége - főleg mini- és a kisvállalatok - nem foglalkozott a Munka törvénykönyvének módosításaival; ismereteik felszínesek és hiányosak voltak. A felmérésben részt vett cégek másik csoportja azonban igyekezett maximálisan kihasználni a törvénykönyv módosításait. A leggyakrabban említett célok: rugalmasság, költségcsökkentés, munkaidőkeret, juttatások és a túlóra lefaragása, valamint a minimálbér jelentős emeléséből következő hatások ellensúlyozása.
A kutatást végzők szerint a felmérésből jól látszik, hogy a részmunkaidősökkel szemben a határozott idejű alkalmazás aránya kifejezetten növekszik. Ennek nagyobb mértékű alkalmazásához szükség lenne arra, hogy szervesen beépüljön a munkaerőpiacba, kialakuljon, megfogalmazódjon sajátos szabályrendszere, amely figyelembe veszi a munkáltatók gazdasági és a munkavállalók biztonsági érdekeit is.
Ugrás vissza Ugrás vissza...