Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A bírósági mediáció jelentőségéről szólt a miniszter

Cikk:

A bírósági mediáció jelentősége túlmutat önmagán, és az igazságszolgáltatáson kívül is teret adhat az együttműködés, partnerség értékeinek, magatartásmintáinak - mondta a Navracsics Tibor igazságügy-miniszter a bírósági mediációról tartott konferencián.

 

Az elmúlt évtizedben különböző kormányzati ciklusok alatt több törvény fokozatosan építette ki az állami segítséggel, közvetítéssel zajló mediáció, peren kívüli vitatrendezés intézményeit, eljárásait. Legutóbb idén módosult, bővült jelentősen a mediáció, és már a bíróságokon is lehetőség van közvetítői eljárásra – emelte ki a miniszter. Ez pozitív példa arra, hogy a politikában is lehet konszenzus, bizonyos területeken az eltérő összetételű kormányok is képesek egymás munkáját folytatni. A mediáció sikerágazat, egy olyan terület, ahol az állam nem mint hatóság, hanem mint támogató, ösztönző partner lép be a folyamatokba, és ehhez infrastruktúrával, szaktudással segítséget kell nyújtani. Perbeszéd helyett párbeszédre van szükség polgár és polgár, polgár és állam között egyre több területen, hogy ez a szellem ne csak az igazságszolgáltatásban, hanem azon túl is egyre nagyobb teret nyerjen.

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke kiemelte, hogy a mediáció a pereskedésnél lényegesen gyorsabb és olcsóbb vitarendezési mód, amely jelentősen csökkenti a bíróságok munkaterheit, és lehetőséget ad arra, hogy a bírák azoknak a jogvitáknak az eldöntésére koncentráljanak, ahol valóban semmi esély a felek közti megegyezésre. Továbbá a mediációban az ítélkező munkából nyugdíjazásuk miatt távozó nagy tapasztalatú bírákat tovább lehet foglalkoztatni. A peres eljárásokkal szemben a mediáció békés, a felek nem nyertesként vagy vesztesként lépnek ki belőle, hanem partnerként. A közvetítői eljárás egy újfajta vitakultúrát képvisel, melyben nem a másik legyőzése, hanem az egymás iránti megértés, bizalom és tisztelet jelenti a megoldást. Ezért is kell támogatnia az államnak ezt a konfliktuskezelési módot, melyet egyébként az EU is szorgalmaz.

Gyengéné Nagy Márta, az OBH mediációs munkacsoportjának vezetője elmondta: 2012 nyarától számos területen, így például a családjogban, szomszédvitákban, gazdasági és munkaügyi perekben van lehetőség bírósági mediációra, melyet a felek kezdeményezhetnek. Ez az alternatív konfliktuskezelési mód átalakítja a felek viszonyát, több esélyt nyújt a másik oldal meghallgatására, megértésére, a párbeszéd helyreálltására, ami rendkívül fontos az olyan konfliktusokban, ahol a feleknek a vita eldöntése után is együtt kell működniük, például családjogi vagy szomszédjogi pereknél - tette hozzá a szakember.

Ugrás vissza Ugrás vissza...