Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Keddtől hatályos az új munkaügyi törvény

Cikk:

Kedden hatályba lép a Munka törvénykönyve módosítása, amelyet március végén fogadott el az Országgyűlés. A jogszabály minden tekintetben megfelel az uniós irányelveknek.
Kedden, július 1- jén lép hatályba a Munka törvénykönyve, amelyet az Országgyűlés március 31-én 341 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással fogadott el. A jogszabály-változtatás pontosan meghatározza, hogy a munkaügyi felügyelők miként minősítsék a munkavégzés alapjául szolgáló szerződést. Az elfogadott javaslat szerint a szerződés típusát, elnevezésétől függetlenül, az eset összes körülményeit mérlegelve, egyebek között a ráutaló magatartás, a tényleges munkavégzés jellege alapján kell megítélni.
Tisztázott fogalmak: ügyelet, készenlét
A módosítás pontosan meghatározza, hogy mikor lehet készenlétről, s mikor ügyeletről beszélni. A készenlét azt jelenti, hogy a munkavállaló az általa megjelölt helyen tartózkodik, de szükség esetén onnan elérheti a munkahelyét. Az ügyelet esetén a munkaadó határozza meg a rendelkezésre állás tartózkodási helyét, idejét. A készenléti díj a személyi alapbér 20 százaléka, az ügyeleti díj pedig 40 százalék. A módosítás szerint havonta - a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - maximálisan 168 órányi készenlét rendelhető el.
A kisebb cégek alacsonyabb bírságot fizetnek
A törvénymódosítás szerint a korábbinál magasabb munkaügyi bírságot kell majd fizetniük a munkaadóknak. A munkaügyi jogszabályokat megszegők először, illetve egy jogszabályi rendelkezés megsértésekor 50 ezertől 6 millió forintig terjedő bírságra számíthatnak. A módosítás ugyanakkor figyelembe veszi a kisebb cégek szempontjait is: azoknál a vállalkozásoknál, ahol húsz vagy annál kevesebb alkalmazott dolgozik, a bírság legfelljebb 3 millió forint lehet.
A törvény a hátrányos megkülönböztetés tilalmánál felsorolt esetek között említi a határozott idejű munkaszerződést és a részmunkaidős munkavállalókat is. Elősegíti, hogy a határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottak lehetőség szerint határozatlan idejűre módosíthassák szerződésüket, illetve a teljes munkaidősök részmunkaidős munkát vállalhassanak.
Az új szabályozás megfelel az uniós irányelveknek, kielégíti a munkáltatói jogutódlásra, a határozott idejű munkaszerződésre, a részmunkaidős foglalkoztatásra, az utazó munkakörökre és a készenlétre, illetve a tengerészek munkaidejére vonatkozó irányelvek követelményeit.
Ugrás vissza Ugrás vissza...