Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Konszenzus kell a népesedéspolitikában

Létrehozva: 2003. szeptember 25.
Módosítás: 2003. december 13.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A minimális állami beavatkozás, a politikai egyetértés és a társadalmi felelősségvállalás mellett érveltek a kormány és a tudományos élet képviselői a Válaszúton című népesedési konferencia első napján. A tanácskozás tapasztalatait a 2004-es ENSZ Népesedéspolitikai Világkonferencián ajánlásként képviseli majd a magyar delegátus.
A csökkenő születésszám, az európai átlaghoz viszonyítottan magas halálozási arányszámok, valamint a lakosság rossz egészségi állapota és az ezekkel kapcsolatos politikai intézkedések szerepelnek elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia és a Népesedési Kormánybizottság által szervezett kétnapos népesedési konferencia programján.
A konferenciát megnyitó plenáris ülésének előadói, szakemberek és politikusok egyaránt kiemelt problémaként említették meg a több évtizede tartó népességfogyást. - Különösen szomorú az, hogy míg globálisan a világ a túlnépesedés ellen küzd - előzetes adatok szerint a harmadik világ népességeinek gyarapodása folytán 2050-re megháromszorozódik ezen területek lakossága - a fejlett országokban, köztük Magyarországon is egyre kevesebb gyermek születik - fejtette ki köszöntőjében Meskó Attila , a MTA főtitkárhelyettese.
Indirekt állami beavatkozás
A kormányzat képviselői - Medgyessy Péter miniszterelnök, a Népesedési Kormánybizottság elnöke, Gyurcsány Ferenc ifjúsági és Kökény Mihály egészségügyi miniszter - előadásaikban kitértek arra, hogy mindezen probléma megoldására a kormányzat csak közvetve és indirekt módon avatkozhat be.
- A feladat - fogalmazott Medgyessy Péter - olyan világ megteremtése, melyben bárki teljes biztonsággal vállalhat gyereket. A megszületett gyermekek pedig megfelelő körülmények között nőnek fel, érezve, hogy nemcsak a család, de a társadalom is központi kérdésnek tekinti jólétüket.
Népesedéspolitikai minimum
Gyurcsány Ferenc szavai szerint jelenleg a népesedési problémák velejárója, hogy elavultak a jóléti rendszer szolgáltatásai. Az oktatási és az egészségügyi ellátórendszer nemhogy csökkentené, sokkal inkább újratermeli a meglévő társadalmi különbségeket. A gyermek, ifjúsági és sportminiszter szerint a politikai viták nem az elosztott pénzekről, a támogatásokról kellene hogy szóljanak, hanem ezen jóléti szolgáltatások újraszervezéséről.
- A népesedési probléma olyan kérdés, amelyben megkerülhetetlen a politikai egyetértés. Népesedéspolitikai minimumnak tekinthető ezért a szakmai és politikai konszenzus úgy a célok, mint az eszközök tekintetében, valamint a jelentősen visszafogott állami szerepvállalás.
A szabályok alkalmazkodjanak a társadalmi jelenségekhez
Kökény Mihály egészségügyi miniszter az előadásában felhívta a figyelmet arra, a politikának - úgy mint a civil társadalomnak - tekintetbe kell vennie, hogy megváltoztak az életvezetési szokások. Sokkal többen választják ma az élettársi kapcsolatot, mint a házasságot, több gyerek születik házasságon kívül és nő fel "csonka" családban, mint korábban. Az egészségügyi tárca vezetője szerint ezeket a jelenségeket tiszteletben kell tartani, és nem megváltoztatni kell, hanem figyelembe venni a szociális és népesedéspolitikai döntések meghozatalakor.
Szekeres Imre , a Népesedési Kormánybizottság titkára a bizottság munkájáról szólva megemlítette, a 2001-ben létrejött testület év végére elkészíti a népesedési kormányprogram tervezetét, melyet politikai és társadalmi vitára bocsátanak.
Ugrás vissza Ugrás vissza...