Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szeptember végére készül el az NFT2

Cikk:

A kabinet széles körű társadalmi és szakmai egyeztetés után, szeptember 27-i ülésén véglegesíti a második Nemzeti fejlesztési tervet, amelyet három nappal később meg is küldenek az Európai Uniónak.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az Informatikai Vállalkozások Szövetségével (IVSZ) közösen rendezett szakmai tanácskozást a második Nemzeti fejlesztési tervről és a tudásintenzív gazdaság fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekről.
Kóka támogatja az IVSZ elképzeléseit
AZ IVSZ szerint a kabinetnek az autópálya-építés után második prioritásként kellene kezelnie az IKT-beruházásokat az infrastruktúra-fejlesztésben, mert ezek a beruházások tovább fokozzák a hatékonyságot és a versenyképességet. Erről Kovács Zoltán, a szövetség elnöke beszélt a pénteki konferencián. Kóka János gazdasági miniszter a beszédében jelezte, támogatja az IVSZ elképzeléseit, hozzátette azonban, hogy a vállalkozások a következő időszakban európai uniós támogatásokból, PPP-konstrukcióval, illetve hitel- és tőkefinanszírozás formájában számíthatnak forrásokra, nagy költségvetési támogatás nem fog rendelkezésükre állni.
Szeptember végére készül el az NFT2
Az első NFT 670 milliárdos keretéből Magyarországon már 230 milliárd forintot kifizettek különböző jogcímeken, ezzel Észtország és Szlovénia után a harmadik helyen állunk az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott tíz ország rangsorában - mondta előadásában Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője ismertette az NFT2 főbb céljait - tartós gazdasági növekedés és a foglalkoztatás javítása - , valamint a fejlesztési terv benyújtásának menetrendjét. Eszerint a kormány szeptemberben széles körű társadalmi és szakmai egyeztetést folytat a tervezetről, amelyet a szeptember 27-i kormányülésen véglegesítenek, és 30-án nyújtanak be az Uniónak. Az egyes ágazati programok októberre készülnek el, a hónap folyamán egyeztetnek, és a hó végén küldik meg őket az EU-nak.
Hat fejlesztési program, koncentrált támogatások
Az NFT2 hat fő fejlesztési programot tartalmaz. A humán program az oktatási, a szociális, a foglalkoztatási és az egészségügyi fejlesztéseket öleli fel, a környezet- és energiaprogram elsősorban a két terület infrastrukturális fejlesztéseire koncentrál. Az államreformprogramban kapnak helyet az e-közigazgatási fejlesztések, a regionális program a hét régió infrastrukturális fejlesztéseiről szól majd. Külön program indul a közlekedés - elsősorban a vasút és a közutak - fejlesztésére, a hat közül a legnagyobb fejezet a GVOP utódjaként induló gazdaságfejlesztési program lesz. Bajnai Gordon kiemelte, hogy a fejlesztési programokban kiemelt figyelmet kapnak majd a mikro vállalkozások, amelyek visszatérítendő, ám igen kedvező feltételekkel felvehető hitelekre számíthatnak.
Eredmények az e-közigazgatásban
Az e-közigazgatásban az elmúlt időszakban létrejött az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG), a szigorú biztonsági követelményeket teljesítő, zártláncú hálózatra egységesen csatlakozhatnak a közigazgatási intézmények. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket) megteremtette az e-közigazgatás jogi hátterét, a központi rendszer az Európai Unió által meghatározott húsz e-szolgáltatáson túl több mint százféle ügy intézésében nyújt segítséget. A Kormányzati Portállal és negyvenhat központi közigazgatási honlap egységesítésével megvalósult az átlátható, on-line állampolgári információszolgáltatás, valamint létrejött a 189-es számon hívható Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ (KÜK) - összegezte az eredményeket Simon Géza, kormányzati informatikáért felelős kormánybiztos. Ezen a területen 2006 és 2010 között megvalósul a központi adatbázisok és az ágazati IT-rendszerek konszolidációja, az elektronikus fizetés közigazgatási szolgáltatásoknál, és tb-kártya alapon alanyi jogú ügyfélkártyát bocsátanak ki. Kiemelt cél az összes adó- és járulékbevallás elektronizálása is.
A Miniszterelnöki Hivatalnál marad a közigazgatási informatika
A kormányzati munkamegosztásban a megszűnt IHM feladatait a gazdasági tárca veszi át, a közigazgatási informatika felügyelete a Miniszterelnöki Hivatalnál marad. A GKM-hez tartoznak majd az információs társadalom általános kérdései, a szabályozás, az olyan átfogó programok, mint a Magyar információs társadalom stratégia (MITS), a Közhálóprogram, vagy a kutatói hálózat (NIIF), valamint az e-kereskedelem, az e-aláírás és az adatvédelmi ügyek. A MeH szabályozza a közigazgatási informatika speciális kérdéseit, a nagy közigazgatási rendszereket, mint az EKG és az EDR (a készenléti szervek egységes rádiótávközlési hálózata) vagy a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer.
Szükség van az elitképzésre
Csepeli György, a gazdasági tárca közpolitikai igazgatója az elitképzés fontosságát hangsúlyozta, amelyet nem az egyetemeken, hanem a középiskolás korosztályban kell elindítani. Csepeli szerint Magyarország az EU-n belüli kedvező geopolitikai adottságinak köszönhetően kapott néhány év türelmi időt a tudásvezérelt gazdaság kialakítására.
Ugrás vissza Ugrás vissza...