Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tervezési szakaszban a II. Európa-terv

Létrehozva: 2005. február 3.
Módosítás: 2005. február 3.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Magyarország a következő EU-költségvetési ciklusban csaknem 27 milliárd euró vissza nem térítendő uniós forráshoz juthat. A felhasználáshoz el kell készíteni a második Nemzeti fejlesztési tervet, amelynek tervezésébe a kormány szeretné bevonni a magyar társadalom minél szélesebb körét.

Europaterv.hu

A 2007-2013-as uniós költségvetési ciklusban felhasználható EU-támogatások lehívásához Magyarországnak az idei év végére, 2006 elejére el kell készítenie a hét évre vonatkozó nemzeti fejlesztési tervét (NFT). A kormány szándéka, hogy a fejlesztési program elkészítését széles körű társadalmi vita előzze meg (melynek része az európai uniós ügyekért felelős tárca nélküli miniszter internetes fogadóórája a Kormányzati Portálon, a részleteket lásd alább, a keretes anyagban).

Az elkövetkezendő uniós költségvetési ciklus alatt Magyarország mintegy három és félszeresét használhatja fel a jelenleg lehívható uniós forrásoknak. Ez 24,6 milliárd euró, amely az ország hétévnyi nemzeti jövedelmének négy százaléka. Ehhez társulnak még költségvetési pénzek, valamint magánforrások is, ezekkel együtt számítások szerint 15 ezer milliárd forintnyi fejlesztést lehet megvalósítani.

A Nemzeti fejlesztési terv (II. Európa terv) elkészítéséhez a kormányzat társadalmi-gazdasági partnereket keres, akiket bevon a tervezésbe. A stratégiai főirányok kijelölésébe a politikai élet szereplőit, ezért február 3-ára Gyurcsány Ferenc négypári egyeztetést hívott össze.

A tervezés menete

Az egyeztetés után a tudományos élet, szakmai és civil szervezetek bevonásával a főirányok mentén meghatároznák a jövőképet, az államigazgatás és a tudományos élet szereplői a belső lehetőségek és a külső trendek figyelembe vételével elkészítenék a helyzetértékelést.

Ezek ismeretében elkészülhet a tisztán hazai költségvetési és az uniós forrásokat integráló Országos fejlesztéspolitikai koncepció, majd annak alapján az EU-forrásokra koncentráló és uniós követelményeknek megfelelő fejlesztési stratégia, az Országos keretstratégia, majd az NFT operatív programjai.

Más országokkal közös tervezés

A II. Európa-terv elkészítésénél számos feltételnek kell teljesülnie. Meg kell felelnie az alkotmánynak, az ország középtávú gazdasági-társadalmi tervéről szóló rendelkezéseinek, valamint a hosszú távú, kormányzati ciklusokon átívelő és ennek megfelelően nemzeti konszenzuson nyugvó célrendszernek. Illeszkednie kell az ország konvergenciaprogramjához és az Európai Unió kohéziós politikájának fő célkitűzéseihez.

A fejlesztési programnak össze kell hangolnia a jelenleg egymástól függetlenül működő közösségi és hazai fejlesztési elképzeléseket, programokat. A partnerségi elv alapján az NFT 2 programjait a régióknak a szomszédos országokkal, valamint az unió hasonló érdekű tagállamaival összefogásban kellene megvalósítani.

II. Európa-terv partnerségi egyeztetésének feladatterve

A makrofórumok az országos szintű egyeztetési fórumok, tanácsok, amelyek véleményezik a kormány elé terjesztendő tervdokumentumokat. A kiemelt gazdasági-társadalmi partnerek a szakmai szervezetek egy meghatározott köre, akiket bevonnak a véleményezésen kívül az egyes tervezési fázisok megalapozásába is. A társadalmi nyilvánosság szellemében a kormányzat az előző két kategórián kívül eső szervezeteket is tájékoztatná a tervezés mindenkori állásáról.

Tematikus munkacsoportok nyolc témakörben

A fejlesztéspolitikai tervezés a tematikus és regionális munkacsoportok tevékenységére épül, amelyek résztvevői megjelenítik az egyes szakterületek és térségek fejlesztési elképzeléseit, igényeit. A regionális munkacsoportok a hét statisztikai régióban szerveződnek, munkájukat a Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinálja.

A tematikus munkacsoportok nem szektoronként, hanem integrált témák köré szerveződnek. A nyolc munkacsoport a következő témákkal foglalkozik: egészséges társadalom; okos, művelt társadalom; aktív társadalom; információs társadalom; versenyképes gazdaság; felzárkózó vidék (agrárszerkezet-váltás); élhető környezet; dinamikus településrendszer.

A kialakított makrogazdasági pálya fő jellemzői

A kormány a tervezéskor a 2004 májusában elkészített és az uniónak átadott konvergenciaprogramot vette kiindulópontul. A programon túlnyúló időszaknál a Népességkutató Intézet demográfiai előrejelzéseiből indultak ki. Az uniós források felhasználására vonatkozó számításoknál az Európai Bizottság 2004. februári számításait vették figyelembe.

Az előrejelzések alapján kialakított makrogazdasági pálya jellemzése szerint a következő néhány évben a 2004-ben elindult jelentős beruházásnövekedés és az uniós csaltakozás hatására összességében évi egy százalék körüli foglalkoztatásbővüléssel lehet reálisan számolni, ez a növekedés 2010-től lelassul részben demográfiai okokból, részben az uniós tőkeforrások növekedési ütemének lassulása miatt. Ezen feltételek mellett a 16-64 évesek foglalkoztatottsága növekedhet, és jelenlegi kilenc százalékpontos lemaradásunkat az uniós átlaghoz képest 6-7 százalékpontra faraghatja le.

A gazdasági fejlődés mozgástere (2007-2013)

Középtávon a magyar gazdaság termelékenységének növekedése 3-5 százalék között valószínűsíthető. Elengedhetetlen, hogy a reálbérek és a fogyasztás növekedése is ebben a sávban maradjon. A szakemberek szerint a konvergenciaprogramban jelzett inflációs ráta is tartható, e szerint a fogyasztói árak növekedése 2008-ra három százalék körülire csökken.

A beruházások növekedése és az unióból érkező egyre növekvő felhalmozási célú források további lökést adnak a felzárkózási folyamatnak, amely 2013-ra meghaladhatja a 28 százalékot.

A GDP növekedése a 2007-2013-as ciklusban végig erőteljes lehet. A tavalyi 3,8-4 százalékról 2008-ra öt százalék körüli értékre emelkedhet, majd az időszak végére 3,5-4 százalékos sávban valószínűsíthető, ami ekkor nagyjából megfelel hazánk potenciális növekedési ütemének. A prognózis szerint hatékonyságra épülő fejlesztéspolitikával elérhető, hogy a növekedés a felső sávban valósuljon meg, és a GDP összértéke 2013-ban megközelítse a negyvenezer milliárd forintot, több mint hatvan százalékkal haladva meg a 2006-os szintet.

Ugrás visszaUgrás vissza...