Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Letölthetők a Nemzeti Fejlesztési Terv részletes programjai

Létrehozva: 2002. november 8.
Módosítás: 2003. december 12.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a NFT öt operatív programját a Nemzeti Fejlesztési Terv Hivatala. Az operatív programok a versenyképesség, a régiók, a környezetvédelem és infrastruktúra, a humánerőforrás, valamint a vidékfejlesztés területeket tárgyalják.

A Nemzeti Fejlesztési Terv EUFórum honlapjáról letölthetők a részletes programok, melyben fő témakörönként találhatók meg a fejlesztési elképzelések. Uniós forrásokból 5-600 milliárd forintos támogatásra tarthatunk igényt, melyet Magyarországnak közel ugyannyi forrással kell kiegészítenie, további feltétel az Európai Uniónak megfelelő fejlesztési elképzelések kidolgozása.
Öt operatív program
Kiadványuk szerint a stratégia öt terület fejlesztésére vonatkozik, és egy-egy fejlesztési terület köré a konkrét intézkedéseket is tartalmazó Operatív programok szerveződnek: a Humánerőforrás-fejlesztési, a Gazdasági Versenyképesség, a Környezetvédelmi és Infrastuktúra, az Agrár- és Vidékfejlesztési és a Regionális Operatív programok. A programok rövid leírását az alábbiakban közöljük, az aláhúzott részekre kattintva a részletes operatív progamokat töltheti le az Olvasó.
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program
A Humánerőforrás Operatív program növelni kívánja a foglalkoztatási szintet; a megfelelő képzettség révén javítja a munkaerő versenyképességét, és biztosítja a társadalom összetartozás-érzését.
Prioritások:
Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
Oktatás, képzés támogatása
Az alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése
A humánerőforrás fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés
Gazdasági Versenyképesség Operatív program
A Gazdasági Versenyképesség Operatív program célja a gazdaság növekedési bázisának - ágazatok, szektorok és régiók - szerinti kiszélesítése, a gazdaság magas, az EU átlagát meghaladó növekedési ütemének fenntartása, a termelékenység növelése.
Prioritások:
Befektetés-ösztönzés
Kis- és középvállalatok fejlesztése
Turizmusfejlesztés
Kutatásfejlesztés, innováció
Információs társadalom és gazdaságfejlesztés
Környezetvédelem és infrastruktúra Operatív program
A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív program a Nemzeti Fejlesztési Terv első három átfogó célját: az egészséges, innovatív, képzett és szolidáris társadalom kialakulását, a gazdasági versenyképesség növelését és a környezetminőség javítását, a fenntartható erőforrás-gazdálkodást egyaránt szolgálja.
Prioritások:
Környezetvédelem fejlesztése
Egészségügyi infrastruktúra-fejlesztés
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív program
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív program célja a mezőgazdasági versenyképesség javítása; az esélyegyenlőség megteremtése, a fenntartható fejlődés feltételeinek megalapozása a mezőgazdaságban, a gazdaságosság és az élelmiszer-kivitel fokozása; a vidéki foglalkoztatás és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, a vidék népességmegtartó erejének javítása.
Prioritások:
A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása
A vidéki térségek fejlesztése
Regionális Operatív program
A Regionális Operatív program feladata a kiegyensúlyozott területi fejlődésnek az elősegítése. Ennek érdekében két vertikális (a régiós beosztást figyelembe vevő) és egy horizontális prioritást tartalmaz.
Prioritások:
Regionális gazdaság versenyképességének erősítése
Települési, környezeti infrastruktúra fejlesztése
Regionális tudásbázis fejlesztése
Ugrás vissza Ugrás vissza...