Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Korlátlan ideig érvényes a magyarigazolvány

Cikk:

Az Országgyűlés kedden egyhangúan megszavazta a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény módosítását, így a jövőben a magyarigazolvány a jelenlegi öt év helyett korlátlan ideig érvényes lesz.

Nagy többséggel, 306 igen és három tartózkodás mellett fogadta el a Ház a "Legyen jobb a gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032" címet viselő határozati javaslatot. A dokumentum egyik legfontosabb célja, hogy egy generáció alatt jelentősen csökkentse a gyerekek és családjaik szegénységét.

Elfogadták az ombudsman beszámolóját

Az Országgyűlés kedden elfogadta az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Ház elfogadta a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslatot, amelynek célja a lakásmaffia tevékenységének visszaszorítása. Egyik eszköz ehhez az, hogy a közjegyzők, ügyvédek és végrehajtók csatlakozhatnak a személyi adatokat tartalmazó országos nyilvántartáshoz.

A képviselők elfogadták azt a határozati javaslatot, amelyben az Országgyűlés felhatalmazást ad a kormányzati negyed beruházás részeként létrejövő kormányzati épületegyüttes megvalósítását célzó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez, és eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötéshez. A beruházás mintegy 140 milliárd forintos költsége 25 évre oszlik el.

A parlament szavazott az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvényjavaslatról, és azt 309 igen szavazat mellett fogadta el.

Kiegészítették a kényszerbérlettel terhelt lakásokra vonatkozó jogszabályt

304 igen szavazat és egy tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény módosítását. A változtatás előzménye az Alkotmánybíróság határozata. Az Ab szerint az Országgyűlés nem teljes körűen állapította meg a kényszerbérlettel terhelt lakások esetében a tulajdonjog védelmét biztosító garanciális rendelkezéseket. A törvény most már tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a tulajdonosnál váltsák ki a bérletet, illetve megvásárolhassák a kényszerbérleményt. Ezen feladatok ellátásért az önkormányzatok egyszeri költségvetési támogatást kapnak. A törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Az Országgyűlés egyhangúan, 307 igen szavazattal elfogadta a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvény módosítását, amely a képzettség, az adatvédelem, valamint az etikai és fegyelmi eljárások tekintetében pontosítja, egységesíti a kamarai törvényt.

Egy szervezetben a katonai és polgári repülési hatóság

A képviselők 305 igen szavazattal, egy tartózkodás ellenében fogadták el a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosítását, amelyre azért kerül sor, mert július 1-től a katonai légügyi és a polgári légi közlekedési hatóság tevékenysége egyetlen szervezetnél összpontosul. A törvény július 1-én lép hatályba. A Ház 297 igen szavazat és két tartózkodás ellenében elfogadta azt is, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Évi 20 látogatás fölött visszaigényelhető a vizitdíj

Az Országgyűlés döntése alapján visszaigényelhetik a vizitdíjat azok, akik egy évben több mint 20 alkalommal fordultak orvoshoz. Ezt is tartalmazza az idei büdzsé módosítása, amit 192 támogató és 116 ellenszavazattal fogadott el kedden a Ház. A törvénymódosítás lehetőséget ad arra is, hogy a kormány teljesítse a közszférában létrejött bérmegállapodást. A törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

2008-tól bankkártyával is fizethetünk az adóhatóságnak


Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása alapján elektronikus úton, bankkártyával is lehet 2008. január 1-jétől fizetni APEH-nek. Az Országgyűlés 306 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el Pettkó András MDF-es képviselő indítványát.

A Ház egyhangúan elfogadta a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003-as törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egyik technikai jellegű módosító javaslatát. Az Országgyűlés megszavazta az unió területére belépő, illetve az azt  elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről szóló törvényjavaslat támogatott módosító indítványait.
Ugrás vissza Ugrás vissza...