Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Törvényben is rögzítették a népszavazási döntéseket

Cikk:

A vizitdíj és a kórházi napidíj április 1-jétől megszűnik, a tandíjat pedig be sem vezetik az Országgyűlés döntése értelmében.

Az Országgyűlés 199 igen, 1 nem szavazattal 149 tartózkodás mellett elfogadta a népszavazáson hozott döntések végrehajtásáról a kormány által előterjesztett törvényjavaslatot. Ennek alapján a vizitdíj és a kórházi napidíj április 1-jétől megszűnik, a tandíjat pedig be sem vezetik.

A parlament ugyanakkor elutasította a Fidesz törvényjavaslatát a március 9-i népszavazás eredményéből következő változtatásokról, a kieső bevételek pótlásáról.

A szociális ellátások összege nem változik

A március 9-i országos ügydöntő népszavazáson hozott döntések végrehajtásáról szóló, az Országgyűlésben megszavazott törvényjavaslat alapján április 1-jétől megszűnik a vizitdíj és a kórházi napidíj, ugyanakkor a vizitdíj bevezetése miatt megemelt szociális ellátások összege nem változik. Ez érinti az öregségi nyugdíjminimumot, a nyugdíjminimum összege alatti nyugdíjakat, nyugdíjszerű ellátásokat és szociális ellátásokat, valamint a nyugdíjminimum kétszeresét nem meghaladó ellátások összegét.

Jogerős az eredmény

Jogerőre emelkedett a népszavazás eredménye, miután az Országos Választási Bizottság (OVB) pénteki határozata ellen nem érkezett érdemi kérelem a Legfelsőbb Bírósághoz (LB) a hétfő délután 4 órai határidőig. Eszerint a tandíj, a vizitdíj és a kórházi napidíj kérdésében eredményes volt a népszavazás; a népakarat kifejezése így három évig köti az Országgyűlést.

A kormány tavaly február 15-én vezette be a vizitdíjat és a kórházi napidíjat. A betegeknek háromszáz forintot kellett fizetniük alkalmanként, illetve kórházi tartózkodás esetén naponta.

A pénz a háziorvosoknál maradt

A biztosítottaknak hatszáz forintba került, ha nem a lakóhelyük szerinti rendelőben vették igénybe a szolgáltatást. Ezer forintot fizettek viszont akkor, ha beutaló nélkül mentek járóbeteg-szakellátásra, illetve ha nem ott vették igénybe az ellátást, ahová a beutalójuk szólt.

Az összeg - a szabályozás értelmében - a háziorvosoknál, illetve az intézményeknél maradt. Az egészségügyi miniszter becslése szerint vizitdíjból és a kórházi napidíjból éves szinten körülbelül 20-22 milliárd forint bevétel származott, az indokolatlan gyógyszerfelírás és orvos-beteg találkozók számának csökkenése további 40 milliárd forint megtakarítást hozott az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára. Rögzítették azt is, hogy a húsz alkalom feletti vizitdíjakat 2008. június 30-ig lehet visszaigényelni.

Új finanszírozási rendszert dolgoznak ki

A most elfogadott törvénymódosításban szerepel, hogy az Országgyűlés felhatalmazza a kormányt, dolgozza ki az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg-ellátás megfelelő működését biztosító új finanszírozási rendszert, és az erről szóló dokumentumot idén április 30-ig terjessze a Ház elé.

A tandíj eltörlése azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézményekben ősztől nem kell fejlesztési részhozzájárulást (fer) fizetniük a diákoknak.

Az oktatási miniszter 2006 júniusában jelentette be a tervezett intézkedést. Eszerint idén szeptembertől az alapképzésben 105 ezer, a mesterképzésben 150 ezer forintot kellett volna évente fizetniük a hallgatóknak. Ez alól a diákok legjobban teljesítő 15 százaléka mentesült volna.

Az a becslések szerint kétszáz, mesterképzésben részt vevő diák, aki már fizetett tandíjat, ezt 30 napon belül visszakapja.

Kétmilliárddal számolt az első évben az OKM

A tárca jövőre 2 milliárd forinttal számolt a ferből a felsőoktatásban, ami hosszú távon 20 milliárdra mehetett volna fel. A tárca ezt az összeget felsőoktatási ösztöndíjakra és fejlesztésekre akarta fordítani.

A referendum eredménye miatt a kormány által elkészített törvénymódosítási javaslat nem változtatott a diákhitel felső határán, amit a tandíj bevezetése miatt emeltek meg. Kormánydöntés alapján ez az összeg szeptembertől 40 ezer forint lesz.

Új tulajdonosi program: eseti bizottság alakul

Az Országgyűlés 192 igen, 148 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta az Új tulajdonosi programról szóló határozati javaslatot, amelyben a képviselők felkérik a kormányt, hogy április 30-ig dolgozzon ki részletes programot az állami tulajdon egyes elemeinek magánkézbe adására. A program végrehajtásának ellenőrzésére az Országgyűlés eseti bizottságot hoz létre.

A Ház elfogadta az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot, a magyar-tadzsik partnerségi megállapodást, valamint a magyar tudomány helyzetéről szóló jelentést.

 

Ugrás vissza Ugrás vissza...