Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. július 10-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Döntöttek a miniszteri fizetések csökkentéséről

Cikk:

A parlament döntésének megfelelően júniustól 15 százalékkal csökken a miniszterek fizetése, változik a bortörvény, és emelkedik a betétbiztosítás terén a kártalanítási összege: minderről hétfői ülésén döntött az Országgyűlés.

Júniustól 15 százalékkal csökkenhet a miniszterek fizetése, miután az Országgyűlés 206 igen, 156 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta az erről szóló törvényt hétfőn. A központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény módosítása megteremti a lehetőségét annak, hogy a miniszterelnök az egyes miniszterek illetményét legfeljebb 15 százalékkal csökkentse. Az állami vezetők nem válthatják meg pénzben ki nem vett szabadságukat, ha hatáskörgyakorlásuk megszűnésétől számított harminc napon belül ismét állami vezetővé választják őket, és a jövőben a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár nem lesz jogosult jubileumi jutalomra, ez a juttatás csak a szakállamtitkárok esetében marad fenn.
    
Változik az eredetvédelem szabályozása

Az Országgyűlés 360 igen szavazattal, egy ellenében tartózkodás nélkül fogadta el a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvény és a hegyközségekről szóló törvények módosítását. Eszerint a bor- és a hegyközségi törvény módosítása nyomán ez év augusztusától lényegesen változnak Magyarországon a bor eredetvédelmének szabályai.

A parlament elfogadta a felsőoktatásról szóló törvény módosítását. Eszerint a felsőoktatási intézmények szenátusainak kétharmados támogatásával a rektorhelyettes, a főigazgató és a dékán megbízatását második alkalommal is meg lehet hosszabbítani.

Betétbiztosítás: emelkedik a kártalanítás összege

A Ház 361 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény betétbiztosítást érintő módosításait. Eszerint a kártalanítás összege 13 millió forintról 50 ezer euróra módosul, míg a kifizetés ideje 3 hónapról 20 munkanapra csökken.

Munkaügyi kapcsolatok: szigorítás
  
A képviselők 359 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással fogadták el a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak súlyos jogsértés esetén nem lehetnek ajánlattevők közbeszerzési eljárásokban a cégek, viszont ekkor az állami támogatásokból is kizárják magukat. Súlyos jogsértésnek minősülne többek között a feketefoglalkoztatás lényegi elkövetési formája, a munkáltatói bejelentési kötelezettség elmulasztása, továbbá a szakszervezettel, illetve tagjaival szemben elkövetett jogsértések, valamint külföldiek illegális alkalmazása.

Bevihetők a vakvezető kutyák a közintézményekbe

Az Országgyűlés 202 igen szavazattal, 158 ellenében, két tartózkodással fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény támogatott módosítójavaslatait. Emellett nagy többséggel támogatták Török Zsolt (MSZP) javaslatát, aki az esti gondnok feladatait egészíti ki, illetve lehetőséget biztosítana a jegyzőnek, dönthessen arról, a családi pótlékot természetbeni formában kaphassa az érintett család. Elfogadták azt a javaslatot is, mely szerint a fogyatékos személy a segítő kutyáját bevihesse közintézmények területére.  

ÁSZ: eseti bizottság a vezetők jelölésére
    
A képviselők 362 igen és 1 nem szavazattal fogadta el az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Az Országgyűlés elnöke a 8 tagú bizottság elnökének Kovács Tibort (MSZP), alelnökének Tállai Andrást (Fidesz), tagjainak: Boldvai Lászlót (MSZP), Farkas Imrét (MSZP), Kékesi Tibort (MSZP), Dancsó Józsefet (Fidesz), Rubovszky Györgyöt (KDNP) és Lakos Imrét (SZDSZ) jelölte.

Ugrás vissza Ugrás vissza...