Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Átalakult a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Cikk:

Számos törvény módosításáról szavazott hétfőn az Országgyűlés: változik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, a közoktatási törvény, jóváhagyták a szennyezőanyag-kibocsátásról, a vasúti fuvarozásról és a vasúti közlekedésről, a fémek begyűjtéséről és értékesítéséről szóló jogszabály-módosításokat is.

A közoktatási törvény módosítását 337 igen és 17 nem szavazattal fogadták el. A változás értelmében a szakiskolában a tanulók az általános iskolából történő kilépés után bekapcsolódhatnak a szakmai vizsgára történő felkészítésbe. Az újfajta megoldás további választási lehetőséget biztosít azok részére, akik nem kívánják igénybe venni a szakiskola kilencedik-tízedik évfolyamán folyó oktatást.

Az Országgyűlés hétfőn elfogadta az állami vagyonról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, a jogszabályt 201 igen, 148 nem és 3 tartózkodás mellett hagyták jóvá a képviselők.
    
Átalakult a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
    
A parlament 201 igen, 148 nem szavazattal és 4 tartózkodással fogadta el a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási törvényt, amely a biztosítás megkötésétől (és nem január első napjától) számítja a biztosítás egyéves tartamát, továbbá kötelezővé teszi a kártörténeti nyilvántartást. A törvény meghatározza a gépjárműflotta minimális nagyságát: eszerint öt jármű tekinthető flottának.

Törvénymódosítás a szennyezőanyag-kibocsátásról és a vasúti fuvarozásról
    
Az Országgyűlés 340 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szennyezőanyag-kibocsátási és szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben 2003 májusában elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. Szabó Imre környezetvédelmi miniszter a jegyzőkönyv fő céljának nevezte az információhoz való hozzáférés megkönnyítését. Magyarország vállalta, hogy létrehozza saját nyilvántartási rendszerét, a jegyzőkönyv elfogadásával hozzájárulhatnak a környezeti szennyezés csökkentését segítő párbeszéd kialakulásához.
 
Egyhangúlag hagyták jóvá a képviselők a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításával összefüggő törvényjavaslatot és a nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény módosításához kapcsolódó törvényjavaslatot. Hónig Péter közlekedési miniszter elmondta, hogy a szabályzatok meghatározzák, milyen áruk minősülnek veszélyesnek, rendelkezik az áruk biztonságos becsomagolásáról, s előírják, milyen okmányoknak kell kísérniük a szállítást. A módosítások célja, hogy a veszélyes áruk fuvarozásának biztonsági előírásai korszerűsödjenek. Az új szabályokat 2009. július 1-jétől kell alkalmazni, s így az uniós szabályokkal is megteremtik a teljes összhangot. A vasúti közlekedésről szóló törvényjavaslatot szintén egyhangúlag szavazták meg a képviselők.

Módosul az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
    
Az autóbusszal történő menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényt 198 igen, 153 nem és két tartózkodással hagyta jóvá a parlament. A menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást továbbra is csak közszolgáltatási szerződés keretében lehet végezni.

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítását 203 igen, 3 nem és 148 tartózkodás mellett fogadták el. A jogszabály mérsékli a közúti bírságösszeg minimumát, meghatározza az egy eljárás keretében kiszabható bírság legfelső határát, és pontosítja az objektív felelősség szabályait.

A képviselők 349 igen és 3 ellenszavazattal fogadták el a fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélésekről szóló törvényjavaslatot, a jogszabálytól a fémlopások és az illegális fémkereskedelem visszaszorulását várja a kormány.
 
Az Országgyűlés 199 igen, 2 nem és 154 tartózkodással szavazta meg a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az uniós bíróságok magyar állampolgárokkal szembeni ítéleteinek nyilvántartásáról, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvényjavaslatot.

A reorganizáció került a középpontba a módosított csődtörvényben

A parlament 206 igen, 148 nem, 1 tartózkodással fogadta el a csődeljárásról szóló törvény módosítását. Az új szabályok szerint a csődeljárást az adós - a megrendült gazdálkodású, fizetésképtelen cég - valamint a hitelezője is kezdeményezheti. Ha az adós kéri a csődeljárást - ezt nevezik öncsődnek - akkor a bíróság egy munkanapon belül elrendeli az ideiglenes fizetési haladékot, amit közzétesz a Cégközlönyben. A Cégközlönyben - amely csak elektronikusan jelenik meg - minden nap 0 órakor jelennek meg a közlemények, ekkortól kezdődik a csődeljárással járó fizetési moratórium, és ekkortól a neve mellett kötelező feltüntetnie a cégnek a "cs.a" toldatot, amely azt jelenti, hogy a cég ellen csődeljárás folyik.


Gyorsabbá válhat az adósságbehajtás
    
Gyorsabb lehet az adósságbehajtás, ha a bíróságtól a közjegyzőkhöz kerül a fizetési meghagyásos eljárás: a hétfőn elfogadott törvényjavaslat az ügyfeleknek gyorsabb és hatékonyabb követelésérvényesítést tesz lehetővé. Az eddigi szabályok szerint a bíróságtól lehetett fizetési meghagyás kibocsátását kérni, a módosítás szerint ezt áttelepítik a közjegyzőség hatáskörébe. Az Országgyűlés 205 igen, 150 nem szavazattal fogadta el a javaslatot.
    
Törvényjavaslat az elektronikus közszolgáltatásról
    
Hétfői ülésén az Országgyűlés elfogadta az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat előterjesztő által támogatott módosító indítványait. A parlament a Fidesz és a KDNP több módosító javaslatát is megszavazta. A törvényjavaslat három kérdéskört szabályoz, így a központi elektronikus szolgáltató rendszeren át elérhető szolgáltatások nyújtásának és hozzáférésének eljárási és bizonyos mértékig technikai feltételeit; az elektronikus közszolgáltatást nyújtó vagy a szolgáltatás működéséhez, engedélyezéséhez kapcsolódó hatósági tevékenységet végző személyek jogait és kötelezettségeit; valamint a szolgáltatást igénybe vevők jogait és kötelezettségeit.

Ugrás vissza Ugrás vissza...