Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Letette esküjét az új titokminiszter

Cikk:

Hétfőn a Parlament Juhász Gábor titokminiszter esküjével kezdte meg munkáját. A képviselők elfogadták az új polgári törvénykönyvet, az afganisztáni misszió időtartamának meghosszabbításáról szóló kormánydöntés beszámolóját és a Gazdasági Versenyhivatal 2008-as beszámolóját is.

Letette hivatali esküjét hétfőn a parlamentben Juhász Gábor új titokminiszter. Elődje, Ficsor Ádám, azért távozott a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszteri posztról, mert az MSZP választási kampányában, a jelöltek felkészítésében vállalt feladatot. Juhász Gábor az igazságügyi tárca államtitkári székét cserélte a titokminiszterire.

Kinevezését a kormánypárti képviselők és a szabad demokrata Gulyás József igen szavazataival támogatta az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága. Bizottsági meghallgatása során Juhász Gábor azt mondta: törvényes és hatékony munkát vár a szolgálatoktól. Szólt arról is, szeretné, hogy javuljon a szolgálatok más szervekkel való együttműködésének hatékonysága.

Elfogadták az új Ptk-t

A Ház 191 igen, 168 nem szavazattal és négy tartózkodás mellett fogadta el a polgári törvénykönyvet. A szavazás előtt több érdemi módosító indítványt is elfogadtak, többek között azokat, amelyek kizárják az örökbe fogadók köréből a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőket. A szavazás előtt az SZDSZ jelezte, hogy ha ezt támogatja a parlament, akkor nemmel szavaznak az egész kódexre. A bejegyzett élettársak örökbefogadási jogát megakadályozó rendelkezéseket 328 igen, 20 nem szavazattal és hat tartózkodás mellett fogadták el, vagyis ezeket a szabályokat a Fidesz és a KDNP is támogatta, holott az új Ptk. egészét végül elutasította.

A mintegy 1200 paragrafusából álló Ptk. a legterjedelmesebb és legösszetettebb magyar jogszabályt lett elfogadásával. Tervezett hatálybalépéséig, 2010. május 1-jéig nyolc hónapja maradt a jogászságnak és az ország lakosságának, hogy felkészüljön a megváltozott szabályozásra.

Alapelv a gyengébb fél fokozott védelme

A jelenleg hatályos, fél évszázada elfogadott, és azóta több mint százszor módosított Ptk.-t felváltani hivatott új kódex a bevezető rendelkezések után tartalmazza a személyek jogát, a családjogot - amely eddig külön törvényben kapott helyet -, a dologi jogot (ez többek között a birtok és a tulajdon részletes szabályait tartalmazza), a kötelmi jogot, azaz a szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá az öröklési jogot. Az új magánjogi kódex alapvető elve az egyén autonómiájának, méltóságának, a magántulajdonnak és a szerződéses szabadságnak a tisztelete, a versenyképesség, az egyenlő felek egyenlő jogai és a gyengébbek fokozott védelme.

Az új Ptk. hatályát a jogszabály első szakasza így határozza meg: "Ez a törvény állapítja meg a személyek mellérendeltségén és egyenjogúságon alapuló személyi, vagyoni és családi viszonyaira vonatkozó alapvető szabályokat". A sajtó-helyreigazítási perekkel kapcsolatos szabályok egyértelművé teszik, hogy ha hivatalos, nyilvános eseményről tudósít a sajtó, és megjelöli a forrást, valamint megfelelően idézi az elhangzottakat, akkor nem vonható felelősségre azért, mert az általa idézett személy másra dehonesztálót mondott. A Ptk.-hoz kapcsolódóan számos más jogszabályt is módosítania kell majd a Parlamentnek.

Egy év hosszabbítás az afganisztáni missziónak

Az új polgári törvénykönyv mellett az Országgyűlés hétfőn elfogadta az afganisztáni misszió időtartamának meghosszabbításáról szóló kormánydöntés beszámolóját. Nemzeti és szövetségesi érdekeket biztosít az Afganisztánban szolgáló magyar tartományi újjáépítési csoport megbízatásának 2010. október 1-jéig történő meghosszabbítása - mondta Szekeres Imre honvédelmi miniszter a beszámoló vitájában. Az Afganisztán újjáépítésén dolgozó magyar katonák eddigi teljesítményét - mind Magyarországon, mind külföldön - általános elismerés övezte - emelte ki Szekeres Imre.

Igen a GVH beszámolójára

A Ház 362 igen, egy nem szavazattal elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2008-as tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Mentelmi ügyekben is döntött hétfőn a Parlament: sem Szijjártó Péter (Fidesz), sem Arató Gergely (MSZP) mentelmi jogát nem függesztették fel. Szijjártó Péter ellen Draskovics Tibor igazságügyi miniszter és Szilvásy György volt titokminiszter nyújtott be pótmagánvádat rágalmazás miatt egy, az úgynevezett lehallgatási ügyben megfogalmazott közleménye kapcsán. Arató Gergely mentelmi jogának felfüggesztését azért kérte a legfőbb ügyész, mert tavaly májusban egy kerti grillsütéskor Arató Gergely - szülői felügyeleti kötelességeit megszegve - elmulasztotta hatéves gyermekét a tűz közeléből elküldeni, aki a kicsapó láng miatt életveszélyes sérülést szenvedett. A gyermek azóta meggyógyult.

Az önkormányzati törvény módosítása - expozé

A közigazgatási hivatalok jogállásának kompromisszumos szabályozását, ezzel pedig a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének visszaállítását szolgálja az önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény módosítására tett törvényjavaslat - mondta Varga Zoltán önkormányzati miniszter.

Az Alkotmánybíróság 2008 második felében alkotmányellenesnek nyilvánította az önkormányzatokról szóló törvény módosítását, mivel az nem szabályozta a helyi önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést gyakorló közigazgatási hivatalok jogállását. A taláros testület 2008. december 31-ig adott határidőt az Országgyűlésnek az alkotmányos mulasztás megszüntetésére. A kétharmados támogatást igénylő törvényjavaslat benyújtására azonban eddig - a szükséges konszenzus hiánya miatt - nem került sor, így 2009. január 1-jétől szünetel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete - fejtette ki a miniszter.

A közigazgatási hivatalok jogállását tisztázó jelenlegi javaslat több kompromisszumos elemet is tartalmaz, hiszen a közigazgatási hivatalok szervezeti önállósággal és megyei, illetve fővárosi illetékességgel rendelkeznének. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a szerintük a regionalizációt erősítő elképzelést: a legnagyobb ellenzéki pártok a megyei közigazgatási hivatalok visszaállításában látják a megoldást. Az Országgyűlés a következő ülésén dönt a javaslat elfogadásáról.

Bizottság vizsgálhatja a Sukoró-beruházást

Támogatta a sukorói beruházással kapcsolatos kormányzati felelősség feltárását célzó parlamenti vizsgálóbizottság felállítását az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága hétfői ülésén. A Cser-Palkovics András (Fidesz) által jegyzett határozati javaslat sajtóhírekre és a Központi Nyomozó Főügyészség félmilliárdos hűtlen kezelés gyanújával indult nyomozására hivatkozva kezdeményezi a vizsgálóbizottság felállítását a King,s City turisztikai projekt ügyében. A javaslat szerint a vizsgálatnak különösen a földcserékkel, az ingatlanok értékével, illetve azok feltűnően nagy különbségével, a pályázattal, továbbá a King's City kiemelt beruházássá minősítésével kapcsolatos kérdésekre kell választ keresnie.

Az alkotmányügyi bizottság kormánypárti többsége akként módosította a határozati javaslatot, hogy abból kikerült a Bajnai Gordon miniszterelnök és Veres János volt pénzügyminiszter közti "pénzügyi összefonódásra" irányuló kérdés, továbbá a nyolctagú vizsgálóbizottságban az egy-egy SZDSZ-es, illetve kereszténydemokrata képviselő mellett nem három, hanem négy szocialista és nem három, hanem két fideszes képviselő lesz, a bizottság megbízatása pedig nem feladatának elvégzéséig, hanem legfeljebb 90 napig tart.
 
A sukorói beruházással kapcsolatos kormányzati felelősséget vizsgáló bizottság felállításáról az Országgyűlés plenáris ülése határoz majd.

Ugrás vissza Ugrás vissza...