Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Márciustól működhet a közérdekvédelmi hivatal

Cikk:

Márciusban felállhat a közérdekvédelmi hivatal, az új Ptk nagy része csak 2011 januárjában lép hatályba, jövő júniustól pedig egy ember egy évben csak egyszer vehet fel éven belüli lejáratú kölcsönt - többek közt ezekről döntöttek a képviselők hétfőn a Parlamentben.

Két kérdésben a kormány ellen szavazott az MSZP többsége az egészségügyi salátatörvényhez benyújtott módosító indítványoknál hétfőn az Országgyűlésben. Két, a kormány által nem támogatott szocialista módosító indítványt is elfogatott az Országgyűlés. A törvényjavaslat egyik legfontosabb rendelkezése, hogy 2010. januárja helyett 2013-halasztja a teljes patikaliberalizációt. A törvényről jövő hétfőn dönt a Ház.

Csak 2011-től lép hatályba a Ptk
    
A kormány eredeti tervével ellentétben nem jövő év május 1-jén, hanem 2011. január 1-jén lép hatályba az új polgári törvénykönyv (Ptk.) jelentős része. Az Országgyűlés 197 igen, 152 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett fogadta el a polgári törvénykönyv hatálybalépéséről (Ptké.) szóló jogszabályhoz benyújtott, a kormány által is támogatott módosító indítványokat. A kabinet eredeti terve az volt, hogy jövő év május 1-jén lépjen hatályba az Ptk. jelentős része, de az elfogadott módosítások értelmében ekkor csak a Ptk. első és második könyve lépéletbe, ám a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik - a felkészüléshez biztosítandó megfelelő idő miatt - csak 2011. január 1-jén.

Márciusban indul a közbeszerzési és közérdekvédelmi hivatal

Jövő év március 1-jétől kezd működni a közbeszerzési és közérdekvédelmi hivatal, amelyben a korábbi tervekkel ellentétben külön-külön igazgatóságok foglalkoznak a két területtel. Az Országgyűlés hétfőn 198 igen, 158 nem és 2 tartózkodás mellett fogadta el a kormány által támogatott, a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokat; a jogszabályról a tervek szerint december 14-én dönt a Ház. Az elfogadott módosítás szerint januárban kezdődik a hivatal létrehozása, amely 26 fővel indul el.

Pénzügyi törvények: egy ember, egy év, egy kölcsön

Jövő év júniusától egy ember egy évben csak egyszer vehet fel éven belüli lejáratú kölcsönt, például személyi kölcsönt maximum 250 ezer forintig. Az erről szóló, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításához benyújtott módosító indítványt az Országgyűlés a kormány ellenében fogadta el hétfőn. A törvényjavaslat zárószavazása várhatóan jövő héten lesz.

Az elfogadott indítvány szerint a pénzügyi intézmény egy naptári évben ugyanannak az ügyfélnek egy alkalommal nyújthat olyan kölcsönt, amelynek teljes hiteldíj mutatója meghaladja a hatvanöt százalékot és összege nem haladja meg a kétszázötvenezer forintot. A kölcsön lejárata egy alkalommal legfeljebb hat hónappal hosszabbítható meg.

A magánnyugdíj-pénztárak 2011. végéig dönthetnek sorsukról

A magánnyugdíj-pénztáraknak 2011. november 30-ig kell dönteniük arról, hogy magánnyugdíj-biztosítóba olvadnak, vagy végelszámolással megszűnnek - olvasható a magánnyugdíjról és intézményeiről szóló törvényjavaslatba hétfőn bekerült módosításban. Az Országgyűlés 189 igen, 162 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással fogadta el a kormány által támogatott módosító javaslatokat. A Kékesi Tibor és Szabó Lajos szocialista képviselők által jegyzett egyik javaslat szerint 2012 . szeptember 30-át követően nem kezdeményezhető átlépés a magánnyugdíj-pénztárak között, arra ezt követően legkorábban 2013. március 31-ével nyílhat lehetőség.

A fogyatékosságra is rákérdeznek a 2011-es népszámláláson

A fogyatékosság is felkerült azok közé az adatkörök közzé, amelyekre rákérdeznek a 2011-es népszámláláson. A parlament hétfőn módosításokkal ismét elfogadta a Sólyom László köztársasági elnök által az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött törvényt. Az államfő korábban kifogásolta azt is, hogy a népszámláláson nem kérdeznek rá a vallási hovatartozásra, azonban ez a rész kimaradt a módosított törvényjavaslatból is. A képviselők 190 igen, 158 nem és 2 tartózkodó szavazattal fogadták el a jogszabályt, amely alapján 2011 októberében veszik fel a lakosok adatait.

Molnár Csaba
, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter hétfői zárszavában hangsúlyozta: a kormány támogatja azon zárószavazás előtti módosításokat, amelyek a 2011-es népszámlálás során a kötelezően megválaszolandó adatköröket a termékenységgel, a fakultatívan megválaszolandó adatköröket pedig a nemzetiségi és etnikai hovatartozással, az anyanyelvvel és a fogyatékossággal javasolják kiegészíteni.

Módosították az állatok védelméről szóló törvényt


Az Országgyűlés elfogadta az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény pontosítását, a módosítás egyebek mellett hangsúlyozza az állatokkal való felelősebb bánásmódra nevelést is. A honatyák 191 igen, 154 nem szavazattal, illetve 1 tartózkodással iktatták törvénybe a javaslatot. A jogszabály indoklása szerint a szabadon tartott állatokat nem csak a természetes ellenségeiktől kell megóvni, hanem "például a kóbor ebek zaklatásától", illetve "minden olyan hatástól, amely az egészségüket veszélyezteti".
    
Csak büntetlen előéletű sportoló kaphat életjáradékot

Jövő év januárjától nem kaphat életjáradékot az az olimpiai érmes sportoló, - sem edzője, vagy özvegye - akit szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt a bíróság, vagy a járadékra jogosító helyezését - például doppingolás miatt lefolytatott eljárás eredményeként - később elveszíti. Az Országgyűlés hétfőn 193 igen, 149 nem szavazattal, valamint két tartózkodással fogadta el a törvénymódosításokat.

Tartalékos haderő 2012-től

Bevezetik 2012-től a tartalékos haderőt Magyarországon. Erről a honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásról szóló törvény (HJT) módosításával, 343 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett döntöttek a képviselők. Az önkéntes tartalékos szolgálat lényege, hogy mintegy 4000 főt úgy alkalmaz a honvédség, hogy az önkéntesek megtartanák civil foglalkozásukat. Első alkalommal 25 napra, ezt követően a szerződésben foglalt időtartamra, évente legfeljebb 15 napra hívhatják be őket. Ezen felül az önkéntes tartalékos 3 évente, összesen legfeljebb 6 hónap tényleges szolgálatra is behívható a Magyar Honvédség szervezeteihez.

Elfogadták a vízitársulatokról szóló törvényjavaslatot


Az Országgyűlés elfogadta a vízitársulatokat önálló törvényben szabályozó jogszabályt. A képviselők 199 igen, 147 nem szavazattal, illetve 1 tartózkodással álltak a javaslat törvényi erőre emelése mögé. A törvényjavaslatot négy képviselő Kuncze Gábor (SZDSZ), Herbály Imre (MSZP), valamint Katona Kálmán (MDF), és Nógrádi László (KDNP) jegyezte. Kuncze Gábor a javaslat általános vitájában hangsúlyozta: a magyar vízitársulatok 200 éves múltra tekintenek vissza, és stabil működésüket továbbra is biztosítani kell, ezért is fontos ez a kezdeményezés.

Ugrás vissza Ugrás vissza...