Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Elfogadta a parlament a civiltörvényt

Cikk:

A parlament hétfői ülésén a képviselők megszavazták egyebek mellett a civiltörvényt, az újabb egészségügyi "salátatörvényt", és döntöttek arról is, hogy bővül a MOB feladatköre, valamint szigorodnak a doppingszabályok. Januártól nyilvántartást vezetnek a hadköteles férfiakról, az általános ügyintézési határidő pedig 21 napra csökken.

Több ponton módosította a parlament a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényt, így az általános ügyintézési határidő 2014 januárjától harmincról 21 napra csökken. A Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter jegyezte indítvány minősített többséget igénylő rendelkezéseit 258 igen szavazattal, 54 nem ellenében, 38 fogadta el az Országgyűlés. Eszerint az eljáró közigazgatási hatóság vezetője az ügyintézési határidőt ezután csak kivételesen indokolt esetben hosszabbíthatja meg. Ugyancsak az eljárások gyorsítását szolgálja, hogy abban az esetben, ha a hatóság az eljárási kötelességének az ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, a felügyeleti szerv nem mérlegelheti új határidő megállapítását, hanem kötelező soron kívüli eljárásra utasítania.

Elfogadta a Ház a civiltörvényt

Elfogadták az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényt, amely alapján létrejön egy új szervezeti forma, a civil társaság, továbbá egyszerűsödnek a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási szabályok. Az Országgyűlés 258 igen, 52 nem és 38 tartózkodás mellett fogadta el a közigazgatási és igazságügyi miniszter jegyezte törvény kétharmados többséget igénylő részét. A törvény az egyesülési jog gyakorlásának lehetőségét kiterjeszti a hatályos szabályozáshoz képest. Rögzíti, hogy az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelynek alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, közösségeket hozzon létre vagy azokhoz csatlakozzon. Az egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre, a jog gyakorlása pedig nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.

Bővül a MOB feladatköre, szigorodnak a doppingszabályok

Az eddigi öt helyett január 1-jétől egyetlen köztestület, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) irányítja a magyar sportéletet, állami feladatokat ellátó civil szervezetként. A fideszes Bánki Erik és Szalay Ferenc javaslatát 275 igen szavazattal, 42 ellenében, 5 tartózkodás mellett hagyta jóvá az Országgyűlés. Eszerint megszűnik a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség és Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége. Jelenlegi feladataikat a MOB veszi át úgy, hogy az eddig önálló szövetségek által irányított területek a MOB tagozataiként tovább működhetnek, vezetőik pedig az olimpiai bizottság alelnökei lesznek.

A jogszabály egyebek mellett kimondja, hogy a doppingvétség miatt hozott jogerős büntetést és a vétkes sportoló nevét az eljárás befejezése után három munkanapon belül a doppingbizottság nyilvánosságra hozza.

Elfogadta a Ház az újabb egészségügyi salátatörvényt

Megszavazták az újabb egészségügyi salátatörvényt, így a jövőben a gyógyszerek támogatásánál számítani fog a "beteg-együttműködés", az egészségügyi régiókat hamarosan felváltják a térségek, az új pszichoaktív anyagok, vagyis a tudatmódosító szerek ellenőrzése pedig szigorodni fog. A Ház 272 igen szavazattal, 38 nem ellenében és 10 tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló kormányzati előterjesztést.

A módosítások értelmében a jövőben gyógyszerek támogatásában számítani fog, hogy a beteg megfogadja-e az egészségügyi szakemberek gyógyszerszedésre, táplálkozásra és életvitelre vonatkozó javaslatait. Az egészségügyi ellátás nem régiós, hanem térségi alapon szerveződik majd. Ehhez szabályozzák a finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató ellátási kötelezettségeit, melyben megkülönböztetik az országos várólista, a térségi várólista, az intézményi előjegyzés, valamint a betegfogadási lista alapján teljesítendő fekvő- és járóbeteg-szakellátásokat.

A kétgyermekes rászoruló családok lakását vásárolhatja meg az eszközkezelő

A parlament döntésével a Nemzeti Eszközkezelő januártól megvásárolhatja a bajba jutott kétgyermekes, rászoruló devizahiteles családok jelzálogjoggal terhelt lakóingatlanát, biztosítva, hogy bérleti díj ellenében továbbra is ott lakhassanak. A kormány javaslatára, 291 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadott szabályozás szerint az állam a lakóingatlant akkor vásárolhatja meg, ha azon 2009 vége előtt kötött hitelszerződés alapján létrejött jelzálogjog van, amelynek fedezetét csakis a szóban forgó ingatlan képezi, illetve a bank az ingatlant kényszerértékesítésre jelölte. További megkötés, hogy az eszközkezelő által megvásárolt ingatlan - a hitelszerződés megkötésekor megállapított - forgalmi értéke nem haladja meg Budapesten és a megyei jogú városokban a 15, egyéb településeken a 10 millió forintot.

Az SZTNH minősítheti a kutatás-fejlesztési tevékenységet

A jövőben egységesen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal végzi a kutatást végző szervezetek K+F minősítését, miután az Országgyűlés elfogadta a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosítását. A képviselők 302 igen szavazattal, 19 nem ellenében és egy tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló kormányzati javaslatot. A szerzői jogról, találmányok szabadalmi oltalmáról, a használati minták oltalmáról, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról, valamint a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról, illetve a formatervezési minták oltalmáról szóló törvények módosultak a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításának elfogadása által.

Januártól nyilvántartást vezetnek a hadköteles férfiakról

Olyan nyilvántartási rendszer kialakításáról rendelkezett a parlament hétfőn, amelyben a nagykorú, itteni lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú férfiaknak a katonai szolgálat teljesítéséhez, a sorozáshoz és a behíváshoz szükséges adatait vezetik majd. A Hende Csaba honvédelmi miniszter javaslatára elfogadott előterjesztés indoklása szerint bár békeidőben megszűnt a hadkötelezettség, lehetőség van arra, hogy rendkívüli állapotban automatikusan, megelőző védelmi helyzetben pedig az Országgyűlés döntésével újra bevezessék. A tárcavezető szerint ugyanakkor a hadkötelezettség teljesítésére a katonai igazgatás szerveinek fel kell készülniük, és ennek része lesz a nagykorú, Magyarországon élő állampolgárok törvényben szabályozott adatainak nyilvántartása. Ennek érdekében a jogszabály 2012. január 1-jével létrehozza a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságát, a honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervét.

A jogszabály alapján békeidőben a hadkötelesek nyilvántartása az állami szervek és más jogi személyek által vezetett adatok alapján történik majd, az állampolgárokat azonban nem kötelezik adatszolgáltatásra. A parancsnokság a nyilvántartás összeállításához a személyiadat- és lakcímnyilvántartási központból, továbbá a rendvédelmi, illetve a rehabilitációs szakértői szervektől gyűjt be adatokat, a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítása érdekében pedig a kezelőorvosoktól kér egészségügyi adatokat. Újdonság, hogy a sorozás előkészítése érdekében a sorozó szakfőorvos már békeidőben megállapítja a férfiak előzetes egészségi alkalmasságát. A törvény emellett meghatározza a hadköteleseket terhelő megjelenési kötelezettséget, illetve a sorozás szabályait. Sorozást ugyanakkor csak a hadkötelezettség bevezetését követően tarthatnak.

A törvény egyébként úgy határozza meg a behívhatósági korhatárt, hogy a honvédségnél hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek esetén az a katonai szolgálat felső korhatára, más hadkötelesek és a potenciális hadkötelesek esetében pedig annak az évnek az utolsó napja, amelyben az érintett a negyvenedik életévét betölti.

A hétfői szavazáson a törvény elfogadását 297 - fideszes, kereszténydemokrata és szocialista - képviselő támogatta, 18 politikus - köztük az LMP-sek és a Demokratikus Koalícióhoz tartozók - ellenezték, a Jobbik-frakció pedig tartózkodott.

Ugrás vissza Ugrás vissza...