Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Megszavazták a foglalkoztatási szövetkezetekről szóló szabályozást

Létrehozva: 2012. április 11.
Módosítás: 2012. április 12.
Forrás: MTI

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk:

Keddi ülésén az országgyűlés új szabálysértési tényállások bevezetéséről döntött, a képviselők emellett módosították az Országgyűlésről szóló törvényjavaslatot: eszerint 2014-től a képviselők csak parlamenti munkájukért kaphatnának fizetést. Megszavazták a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci helyzetét javítani hivatott foglalkoztatási szövetkezetek létrehozásához szükséges módosításokat is.

A kormány minden, az emberi méltóságot sértő megnyilvánulást visszautasít - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden a parlamentben, mielőtt az Országgyűlés úgy döntött: tárgysorozatba veszi azt az MSZP-s határozati javaslatot, amely állandó etikai bizottságot hozna létre a képviselők által tanúsított rasszista, antiszemita, idegenellenes és iszlamofób magatartások megállapítására és szankcionálásukra. Az indítványt végül 300 igen, 45 nem és 2 tartózkodás mellett fogadta el a Ház. Nemmel hét fideszes politikus és a Jobbik-frakció voksolt. A szocialisták azután kértek szavazást a javaslat tárgysorozatba vételéről, hogy Baráth Zsolt múlt kedden napirend utáni felszólalásában Solymosi Eszterről emlékezett meg.

Elfogadták a két évvel ezelőtti hírközlési beszámolót

A parlament 306 igen szavazattal, 53 nem ellenében elfogadta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint jogelődje, a Nemzeti Hírközlési Hatóság 2010-es, hírközléshez kapcsolódó tevékenységéről szóló beszámolót. A dokumentum szerint két éve csökkent a vezetékes telefonszolgáltatások előfizetőinek száma, míg a mobiltelefon-előfizetések enyhén növekedtek. Kiderül továbbá, hogy 2010-ben is népszerű volt a kábeltévés szolgáltatók által kínált internetalapú telefonszolgáltatás, és folytatódott a mobiltelefonok havidíjas előfizetéseinek térnyerése a feltöltőkártyás megoldások rovására.
 
Az internetpiacon változás volt 2010-ben, hogy egy év alatt 40 százalékkal nőttek a mobilinternet-előfizetések, ugyanakkor 2010-ben továbbra is a vezetékes maradt a vezető internet-elérési technológia. A vizsgált évben megfigyelhető volt, a vezetékes szolgáltatók egyre inkább csomagban értékesítették szolgáltatásaikat. Az NMHH lakossági felmérési adatainak tanúsága szerint már 1.600.000 háztartás vett igénybe valamilyen csomagot.
Az interneten töltött idő már közel napi 2,3 órát tett ki, ami már nagyságrendileg is megfelel az egyéb médiumokra fordított időnek.

Új szabálysértési tényállások: tiltott fürdőzés, szabálytalan gyógyszerforgalmazás

Több új tényállást is rögzített kedden az Országgyűlés az április közepén hatályba lépő szabálysértési törvényben, így például a jogosulatlan címhasználatot, az engedély nélküli gyógyszerkészítést és -forgalmazást, a tiltott fürdőzést és a polgári védelmi kötelezettség megsértését. A szabálysértési törvényt és más jogszabályokat módosító javaslatcsomag minősített többséget igénylő rendelkezéseit 256 igen, 48 nem szavazattal és 37 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. Újdonság, hogy a közérdekű munka végrehajtásáról az állami foglalkoztatási szerv gondoskodik majd, nem pedig az azt kiszabó szabálysértési hatóság, ahogyan az a törvény eredeti szövegében szerepelt.
Bővebben:

Csak parlamenti munkájukért kaphatnának pénzt a képviselők 2014-től

Az Országgyűlés keddi döntése alapján más keresőfoglalkozást nem folytathatnak, és egyéb megbízatásukért - a tudományos, oktatói, művészeti, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet kivéve - nem fogadhatnak el díjazást a parlamenti képviselők a következő ciklustól. A fideszes Kovács Zoltánnak az új országgyűlési törvényjavaslathoz fűzött módosító indítványát 253 igen szavazattal, 47 ellenében, 12 tartózkodás mellett fogadták el. A törvényjavaslaton már csak közvetlenül a jövő hétfői zárószavazás előtt változtathat a Ház.

A kétharmados többséget igénylő módosító indítvány a kormányoldalt is megosztotta: a kereszténydemokrata frakció nagy többsége - 30 képviselő - ellene szavazott, és így tett négy fideszes politikus is. Megszavazta viszont a javaslatot a jobbikos képviselők többsége. Az MSZP nem vett részt a szavazásban, míg az LMP-frakció nagy része nemmel voksolt.

Kovács Zoltán javaslatát úgy magyarázta: indokolt, hogy a következő ciklusban - amikor a parlament létszáma már csak 199 lesz - a képviselők "professzionális szinten lássák el feladatukat, amelynek feltétele, hogy más megbízatásból, foglalkozásból eredő kötelezettségek ne terheljék őket".

A külföldön tartózkodók esetében is alkalmazható lesz a gyorsított tárgyalás

A Ház változtatott a polgári perrendtartásról szóló törvényen is, a változtatás révén lehetőség lesz arra, hogy a külföldi, de kézbesítési megbízottat nem állító és iratot át sem vevő perbe fogottaknál is alkalmazható legyen a rövidebb tárgyalási időközre vonatkozó szabály. A képviselők 297 igen szavazattal 32 nem ellenében járultak hozzá a változtatásokhoz.

Új szövetkezeti forma a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására

Az Országgyűlés foglalkoztatási szövetkezetek létrehozáshoz teremtette meg a lehetőséget, a kormány a változtatástól a hátrányos helyzetben élők foglalkoztatottságának növelését várja. A képviselők 238 igen szavazattal, 66 nem ellenében és 11 tartózkodás mellett fogadták el az erről szóló törvénymódosításokat. Ezek alapján a foglalkoztatási szövetkezet alapításához legalább 500 magánszemély és egy országos nemzetiségi önkormányzat szükséges. Ez a szövetkezet is a hátrányos helyzetű tagjainak ad munkát, ezt - elsősorban - munkaerő kölcsönzéssel, és munkaközvetítéssel teszi. Tagja lehet a foglalkoztatási szövetkezetnek - egy vagy több - helyi önkormányzat is, amely földet adhat ingyenes használatba a szövetkezetnek. Ugyan ezt megteheti az állam is.

A kromoszóma-rendellenességgel élőknek is jár fogyatékossági támogatás

A jövőben azok is jogosultak lesznek fogyatékossági támogatásra, akiknek állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyos vagy középsúlyos. A fogyatékkal élők jogairól szóló törvény erről szóló módosítását kedden fogadta el az Országgyűlés. A 309 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadott módosítás indoklásában Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter kifejti: eddig mások mellett az a 18 évesnél idősebb, súlyosan fogyatékos ember jogosult fogyatékossági támogatásra, akinek állapota "a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt" az autonómiatesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.

Csak köztartozás nélküli cégek támogathatják a látvány-csapatsportágakat

Az Országgyűlés döntése értelmében az állam a jövőben már nem csak az adókedvezményesen támogatható látvány-csapatsportágak - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong - társaságaitól, hanem a támogató cégektől is elvárja, hogy ne legyen lejárt köztartozásuk. A képviselők 264 igen szavazattal, 7 nem ellenében és 49 tartózkodás mellett döntöttek az erről szóló törvényváltoztatás elfogadásáról. A társasági adótörvény egy közelmúltban hozott módosítása megengedi, hogy az adózó - a látvány-csapatsportok támogatására adott összeget - a juttatás évében, illetve az azt követő három adóévben, levonja a társasági adójából.
    
Rövidülnek a kiemelt beruházások ügyintézési határidői

Az Országgyűlés döntése értelmében rövidülhetnek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások ügyintézési határidői. A képviselők 228 igen szavazattal, és 80 nem ellenében fogadták el az erről szóló kormányzati törvényjavaslatokat, amelyek kihirdetésüket követő tizenötödik napon lépnek hatályba. A szabályváltoztatások kimondják, az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás esetén az ott meghatározott határidő; a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás esetén szakaszonként két-két hónap; míg a közlekedési hatósági engedélyezési eljárások és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások esetén harminc-harminc nap.

Ugrás vissza Ugrás vissza...