Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Emelkedik a cigaretta, az alkohol és az autógáz jövedéki adója

Cikk:

Az Országgyűlés hétfőn módosította az idei költségvetést, elfogadta a 2011-es zárszámadást, ahogyan a számvevőszék 2011-es működéséről szóló jelentést is. Elfogadták emellett az alkotmány módosításához benyújtott kormánypárti kiegészítést, amely szerint az alaptörvény tartalmazhatja a választói feliratkozás főbb szabályait. Döntöttek a cigaretta, az alkohol és az autógáz jövedéki adójának emeléséről is.

A határozathozatalok előtt bejelentették, hogy a fideszes Vargha Tamás váltja Simicskó Istvánt a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkári posztján.

A parlament hozzájárult a bírák nyugdíjkorhatárával kapcsolatos alkotmánymódosítás és a kapcsolódó igazságügyi tárgyú törvények visszavonásához. A kormány kedden közölte, hogy mérlegelni szeretné az Országos Bírósági Hivatal és a legfőbb ügyész észrevételeit, ezért visszavonja az említett előterjesztéseket, ehhez azonban az Országgyűlés hozzájárulása is szükséges volt.


Elfogadták a magyar-lett egyezményt a minősített adatok cseréjéről

A parlament elfogadta a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló magyar-lett egyezményt. A képviselők az előterjesztést 343 igen szavazattal, egy nem ellenében hagyták jóvá. A minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről Lettország mellett eddig Szlovákiával, Lengyelországgal és Csehországgal kötött megállapodást a magyar kormány. A magyar-lett titokvédelmi egyezmény megkötését a kölcsönös gazdasági érdekek mellett a közös NATO katonai feladatok ellátása is indokolja.

Jóváhagyták a fogyatékosügyi program 2007-2010 közötti megvalósítását     Megszavazta a Ház az Országos Fogyatékosügyi Program 2007-2010 közötti végrehajtásáról szóló jelentést. A képviselők 303 igen szavazattal, 48 nem ellenében fogadták el az előterjesztést.


Elfogadták a Bethlen Gábor Alapról szóló beszámolót

Az Országgyűlés 263 igen, 83 nem és 7 tartózkodó szavazattal jóváhagyta a Bethlen Gábor Alap tavalyi évi működéséről szóló beszámolót. Az alap támogatásokkal segíti a határon túli magyarság szellemi és anyagi gyarapodását, nyelvének és kultúrájának megőrzését, forrásaival egy háromtagú bizottság rendelkezik a Magyar Állandó Értekezlet iránymutatása alapján. Az alap irányítása és működtetése új, négyszintű rendszerben történik, ennek célja, hogy szétválassza a politikai, a szakmai döntéshozó és a végrehajtó szervezetet.

Az alapnak 2011-ben több mint 12 milliárd forint kiadási előirányzat állt rendelkezésére, amelyből 11,5 milliárd forint teljesült. A kiadási megtakarítás 715 millió volt, ebből az 2012-re áthúzódó kifizetés 684 millió forint, a felhasználható szabad keret pedig 30 millió forint volt. Az alapnál 2011-ben új folyósítási rendet vezettek be az OTP közreműködésével, hogy a támogatások közvetlenül az érintettekhez juthassanak el. Az alap 2011-ben összesen 1743 pályázatot támogatott.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a médiatanács 2011-es költségvetését is elfogadta a parlament. A képviselők 261 igen szavazattal, 90 nem ellenében döntöttek így. A szervezetek számadása szerint az NMHH-nak tavaly 35,9 milliárd forintos bevétele és 17 milliárd forintos kiadása volt.
    
A parlament hétfőn megszavazta az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2011-es működéséről szóló jelentést is. A képviselők 258 igen szavazattal, 90 nem ellenében támogatták az előterjesztést. Domokos László, az ÁSZ elnöke a jelentéshez fűzött előszavában arra emlékeztet, hogy a számvevőszék tavalyi megújítása sikeres volt, az általa vezetett szervezet pedig egy a közpénzügyeket átláthatóbban és hitelesebben ellenőrizni képes hivatallá vált.


Módosították a költségvetést

Módosította az Országgyűlés az idei költségvetést, így ötről tizenötmilliárd forintra emelkedett az a keretösszeg, amekkora értékben az állam ingyenesen vagyonelemeket adhat át az önkormányzatoknak. A négy kormánypárti képviselő által jegyzett javaslatot 302 igen szavazattal, egy ellenében, 42 tartózkodás mellett fogadta el a parlament. Az előterjesztés szerint az összeg megemelése azért szükséges, mert a korábban meghatározott keretet idén már szinte teljes mértékben felhasználták, ugyanakkor a települési önkormányzatok folyamatosan nyújtanak be igényléseket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek.


Jóváhagyta a tavalyi költségvetés végrehajtását az Országgyűlés

Az Országgyűlés elfogadta a 2011-es zárszámadást, amelyben Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter arról számolt be, hogy a magyar gazdaság tavaly a vártnál jobb teljesítményt ért el, a bruttó hazai össztermék (GDP) a tervezett 1,5 százalék helyett 1,7 százalékkal növekedett. Az államháztartás egyszeri tételek nélküli, uniós módszertan szerinti hiánya a GDP 2,43 százalékát tette ki tavaly, vagyis alacsonyabb volt, mint a tervezett 2,94 százalék. A zárszámadást 258 igen szavazattal, 89 ellenében - a kormánypárti képviselők támogatásával - fogadta el a parlament.


Az alkotmány tartalmazhatja a választói feliratkozás szabályait

Az alaptörvény tartalmazhatja a választói feliratkozás főbb szabályait. Az Országgyűlés - 264 igen szavazattal, 85 nem ellenében - még nem az alkotmány módosításáról döntött, hanem a kormánypártok alaptörvény-módosító javaslatának kiegészítéséről. A zárószavazás a következő ülésen, október 29-én lehet.

Az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatának elfogadásával az alaptörvény rögzítheti a névjegyzékbevétel kérelmezésének határidejét - vagyis hogy a feliratkozás a választást megelőző 15. napig kérhető - és módját. Eszerint a Magyarországon élők személyesen vagy elektronikus úton, az internetes ügyfélkapun iratkozhatnak fel, levélben nem, míg a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok levélben vagy interneten kérhetik felvételüket a választói névjegyzékbe. A feliratkozás szabályainak alaptörvénybe foglalása azért lényeges, mert a kormánypártok jelezték: előzetes normakontrollt kérnek az Alkotmánybíróságtól az új választási eljárási törvényről.


EU-s bűnügyi együttműködés

Az Országgyűlés megszavazta az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényjavaslatot: 305 igen, 31 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett. A törvény lényege egyebek mellett az EU más tagállamaival folytatott bűnügyi jogsegély felgyorsítása, amivel a kormány szándékai szerint hatékonyabbá válik a bűncselekmények felderítése, továbbá eredményesebb lesz a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés is az unió tagállamaival. A tervek szerint az új törvény hatására rövidülhetnek a hazai eljárások, gyors és folyamatos lehet a tagállamok közötti párbeszéd, valamint létrejöhet a tagállami szabadságvesztéssel járó ítéletek átadás-átvétele és gyorsabbak lehetnek az eljárások is.


Emelkedik a cigaretta, az alkohol és az autógáz jövedéki adója

Jövedékiadó-emelésekről is döntött a parlament az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében. A dohánytermékeké a korábban tervezettnél kisebb mértékben, de nem két, hanem egy lépésben nő, a jövő év helyett már december 1-jén. A Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter által jegyzett indítvány alapján - amelyet 236 igen szavazattal, 12 nem ellenében, 74 tartózkodás mellett fogadott el a Ház - a dohánytermékek mellett az alkohol és az LPG (autógáz) üzemanyag adótartalma is nő. Az alkoholos termékeké 2013. január 1-jén 15 százalékkal - a sör és a pezsgő jövedéki adója azonban csak 10 százalékkal -, az autógázé pedig januárban és májusban is 50-50 százalékkal. Mindez és a népegészségügyi termékadóról szóló törvény módosítása - amellyel átírják az energiaital definícióját, mert a gyártók a receptúra megváltoztatásával próbáltak kibújni a fizetési kötelezettség alól - az egészségügy pluszforráshoz juttatását szolgálja.


Újra elfogadták az államfő által visszaküldött településrendezési törvényt

Újra elfogadta az Országgyűlés a településfejlesztéssel, -rendezéssel és az építésüggyel összefüggő törvénymódosításokat, amire azért volt szükség, mert Áder János államfő egy héttel ezelőtt tartalmi kifogása miatt megfontolásra visszaküldte a Háznak a jogszabályt. A képviselők 249 igen és 88 nem szavazat mellett fogadták el a jogszabályt, amelyből - egy zárószavazás előtti módosító indítvány megszavazásával - törölték a köztársasági elnök által kifogásolt passzust.

A szeptember 24-én egyszer már megszavazott belügyminiszteri előterjesztés felhatalmazást adott a miniszternek, hogy rendelettel állapítsa meg a települési önkormányzat helyi parkolási rendjét megalapozó szakmai, eljárási szabályokat és az ezzel kapcsolatos bevétel felhasználásának szabályait.
Áder János a Háznak írt levelében azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzati törvény szerint a helyhatóságok feladata a parkolási rend meghatározása, a jogszabályok pedig nem adnak felhatalmazást a miniszternek a bevételek felhasználására vonatkozó szabályok megállapítására.
Ezért Pintér Sándor belügyminiszter zárószavazás előtti módosító indítványával a parlament törölte a javaslatból a kifogásolt pontot.

Ugrás vissza Ugrás vissza...