Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Humánerőforrás-fejlesztés 183 milliárdból

Létrehozva: 2003. május 16.
Módosítás: 2004. október 8.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó öt nagy operatív program közül a humánerőforrás fejlesztést célzó részesedik a legnagyobb, összesen 183 milliárd forintos támogatásban. Az operatív programban a legtöbb forrást az oktatás és képzés javítására szánják - közölte Rózsa Judit a programot kidolgozó munkacsoport vezetője a parlament szakbizottsága előtt.

Az európai uniós csatlakozást követően az öt operatív program közül a humánerőforrás-fejlesztési program részesedik a legnagyobb támogatásban a Strukturális Alapokból. Rózsa Judit , a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban működő, az operatív programot irányító hatóság vezetője a közelmúltban tájékoztatta az Országgyűlés szakmai bizottságát az előkészületekről.

Jelentős magyar önrész

Egyebek között elmondta, hogy a 2004 és 2006 közötti időszakban a program 667 millió euróval, azaz 183 milliárd forinttal gazdálkodhat. Ebből 500 millió euró a közösség támogatása, 167 millió euró a magyarországi hozzájárulás.

Az operatív programok év végére várható brüsszeli jóváhagyását követően elvileg már jövő év elejétől költségeket lehetne elszámolni a sikeres pályázatokhoz. Ennek előkészítésén, az intézményi feltételek biztosításán jelenleg dolgoznak.

A legtöbbet oktatásra

A program legnagyobb összegét, 236,3 millió eurót az oktatási, szociális, egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére lehet majd fordítani.

Ezt követi 160,1 millió euróval az aktív munkaerő-piaci politikák támogatása.

A 122,6 millió eurós keret az oktatás, képzés, az egész életen át tartó tanulás jobb feltételeit szolgálja. A tervek szerint 86,9 millió euró jut a társadalmi kirekesztés elleni fellépésre.

A felosztás szerint 46,6 millió euró segíti elő az alkalmazkodó-képesség és vállalkozókészség fejlesztését.

Minőségibb foglalkoztatási szolgáltatások

Az oktatási, szociális, egészségügyi infrastruktúra fejlesztése során törekedni kell a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésre, az ellátások minőségének javítására, a területi különbségek csökkentésérére.

Az aktív munkaerő-piaci politikák támogatásához tartozik egyebek között az állami foglalkoztatási szolgálat fejlesztése is. Jobb minőségű és hatékonyabb szolgáltatásokra van szükség az állásközvetítés, tanácsadás területén. Cél, hogy a munkanélküliek mielőbb visszajussanak a munkaerőpiacra, csökkenjen a tartós munkanélküliség, több fiatal tudjon elhelyezkedni.

A versenyképesség egyik kulcsa az oktatás

Az oktatás és képzés rendszerét korszerűsítve sor kerül az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztésére. Cél, hogy az oktatás és képzés a munkaerő versenyképességének javítása érdekében megfelelő szinten biztosítsa az alapkészségek (köztük az idegennyelv-tudás és informatikai ismeretek), illetve a gazdaság igényeinek megfelelő szakképzettség és tudás elsajátítását. Ehhez az alapfokú és középfokú oktatás szintjén egyaránt szükséges új tananyagok és módszerek kidolgozása, a pedagógusok továbbképzésének támogatása.

Esély a hátrányos helyzetűeknek

Fellépve a társadalmi kirekesztés ellen, javítani kell a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságát, esélyegyenlőséget kell adni az oktatásban a hátrányos helyzetű tanulóknak. Külön figyelmet érdemelnek a hátrányos élethelyzetű emberek, a romák, a tartósan munkanélküliek, a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű térségek lakói.

Az alkalmazkodó-képesség és készség fejlesztését is szolgálja majd a program. A dolgozók, illetve a vállalkozók képzésének támogatásával ez lehetőséget ad a korszerű ismeretek, az információs társadalom által megkövetelt készségek elsajátítására. Ide kapcsolódik a felnőttképzési rendszer átfogó fejlesztése is.

Ugrás vissza Ugrás vissza...