Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Megújul a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program

Cikk:

Az idei tapasztalatok felhasználásával továbbfejlesztik a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programot: a 2012. évi programba nem pályázhatnak kormánytisztviselői jogviszonyban állók, és nem vehetnek részt foglalkoztatási jogviszonyban állók sem. Az előterjesztés értelmében a programban 2012-ben 150-en vehetnének részt, a program tervezett időtartama - 2012. március 1-jétől 2012. december 31-ig - 10 hónap lenne.

Bővítenék a programot irányító bizottság feladatkörét: a jövőben e testület feladata lesz az egyes ösztöndíjasok esetében a szakmai gyakorlattal kapcsolatban a befogadó intézmény kijelölése, eddig a felügyeletet, illetve irányítást ellátó miniszter jelölte ki. A mentorok kijelölésére a személyükről eddig döntést hozó befogadó intézmény a jövőben javaslatot tesz, amelyet a bizottság hagy jóvá.
 
A közigazgatási tárca tervei szerint a program lezárultát követően a befogadó intézmény kormánytisztviselői állásajánlatot tennének az ösztöndíjasnak, feltéve, hogy az intézmény rendelkezik az ösztöndíjas képzettségének megfelelő üres álláshellyel, valamint, hogy az ösztöndíjas teljesítménye eléri az ösztöndíjprogram értékelési rendszerében meghatározott szintet. Ha az ösztöndíjas az ajánlatot elfogadja, a befogadó intézmény - próbaidő kikötésének mellőzésével - kormánytisztviselői jogviszonyt létesít vele. Az így kinevezett kormánytisztviselőnek állásfenntartási kötelezettsége nincs, jogviszonyát az általános szabályok szerint lehet megszüntetni - derül ki a tervezetből. Ha a befogadó intézmény megfelelő üres álláshellyel nem rendelkezik, az ösztöndíjas adatait 10 hónapos időtartamra, az ösztöndíjas kérelmére megőrzik.

Ha az ösztöndíjas a képzettségének megfelelő állásajánlatot nem fogadja el, valamint ha a szerződésből eredő valamely kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, köteles az addig kapott ösztöndíj teljes összegét visszafizetni. Az irányító bizottság elnöke méltányossági jogkörében eljárva bizonyos engedményeket tehet. Az ösztöndíjas a felajánlott állást elutasíthatja, döntését azonban indokolni köteles; indokolása abban az estben fogadható el, ha az ajánlat elfogadását rajta kívül álló ok teszi lehetetlenné. A kapott ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség ebben az esetben nem terheli - javasolja rendeletben rögzíteni az illetékes minisztérium.

Ugrás vissza Ugrás vissza...