Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Hetven önkormányzat szervez egységes óvoda-bölcsődei ellátást

Cikk:

A szociális tárca előzetes adatai szerint az országban körülbelül 70 önkormányzat tervezi egységes óvoda-bölcsődei csoport létrehozását. Erre - számos egyéb feltétel és biztosíték mellett - azokon a 10 ezer fő alatti településeken van lehetőség, ahol az önkormányzatnak nem kötelező bölcsődét működtetnie.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium előzetes adatai szerint mintegy 70 önkormányzat, illetve önkormányzati társulás tervezi bevezetni az egységes óvoda-bölcsődei ellátást. Egységes csoportokat azokon a tízezer fő alatti településeken lehet létrehozni, ahol nem kötelező bölcsődét működtetni. Az önkormányzatnak ilyenkor vállalnia kell, hogy a településen elő minden óvodás korú gyermeket fel tudják venni az intézménybe, vagyis óvodás korú gyermek nem szorulhat ki az óvodai ellátásból az egységes óvoda-bölcsődei csoport létrehozása miatt.

További feltétele az egységes intézmény létrehozásának az alacsony gyermeklétszám, ami miatt nem alakítható ki önálló bölcsődei és önálló óvodai csoport. Amennyiben van legalább tíz, bölcsődei ellátást igénylő gyermek a településen, akkor önálló bölcsődei csoportot kell létrehozni.

Egy településen csak egy ilyen csoportot, illetve intézményegységet alakíthatnak. Azon a településen, ahol bölcsőde is működik, egységes óvoda-bölcsőde nem hozható létre. Egységes óvoda-bölcsőde csoportból minden intézményben csak egy működhet, amelyben a gyermeklétszám nem haladhatja meg a húszat, a három év alatti gyermekek száma pedig nem lehet több ötnél.

Az egységes óvoda-bölcsőde intézményében, ahol a három év alatti kisgyermekek napközbeni ellátása is biztosított, figyelembe kell venni a kisgyermekkor sajátosságait, alkalmazni kell az e korosztály igényeihez igazodó módszereket, eljárásokat. Ezért az óvodapedagógus mellett bölcsődei gondozót, illetve szakgondozót, valamint dajkát is foglalkoztatni kell. Az óvodapedagógusoknak pedig el kell sajátítaniuk a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket.

Az egységes óvoda-bölcsőde azoknak a 2-3 év közötti gyermeket nevelőknek jelenthet lehetőséget a napközbeni ellátás igénybevételére - és ezen keresztül a szülő munkába állására -, akik kisebb településen élnek. Magyarországon mintegy 270 településen működik bölcsőde, túlnyomórészt városokban, számuk a községekben elenyésző. Ezzel szemben óvoda mintegy 2500 településen van.

Ugrás vissza Ugrás vissza...