Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az új alkotmány miatt módosul a PSZÁF-törvény

Cikk:

Az új alaptörvénnyel való összhang  megteremtése érdekében módosítaná a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről (PSZÁF) szóló törvényt a parlamenthez a gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott törvényjavaslat, amely egyúttal bővítené a felügyelet szabályozási jogkörét is.

Az Országgyűlés 2010. december 13-án fogadta el a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényt (Psztv.), amely önálló alkotmányos szervként határozta meg a PSZÁF jogállását. Az Alkotmány módosítása a felügyelet elnökét rendelet kiadására jogosította fel, amelynek kiadására a törvényben meghatározott feladatkörében kerülhet sor.

Az alaptörvény 23. cikke intézményesíti az önálló szabályozó szervet és annak alapvető szervezeti, jogállásra vonatkozó követelményeit, de külön nem nevesíti a felügyeletet. A Psztv-ben ezért rögzíteni kell, hogy a felügyelet önálló szabályozó szerv. A törvényjavaslat ezért az Alaptörvénnyel összhangban rendezi a Psztv. szervezeti szabályait, rendelkezik arról, hogy a felügyelet két alelnökének kinevezésére, a munkáltatói jogkör, valamint a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogosítványok gyakorlására a felügyelet elnöke jogosult.

A javaslat tartalmazza a felügyelet gazdálkodására vonatkozó szabályok jogtechnikai jellegű pontosításait, illetve a felügyelet folyamatos likviditásának biztosítása érdekében szükséges módosítást. A felügyelet bevételei - a felügyeleti bírságból származó bevétel kivételével - a javaslat szerint kizárólag a saját működésével összefüggő kiadásokra és a törvényben meghatározott célok megvalósítására fordíthatók. A felügyelet bevételeiből évente - a felügyeleti bírságból származó bevétel kivételével - legfeljebb a tárgyévi bevétel 20 százalékának megfelelő mértékig tartalékot képezhet, amely kizárólag a működés fedezetére használható fel, más célra nem vonható el, és a tárgyévet követően kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül.
 
A felügyelet elnöke a PSZÁF által foglalkoztatottak részére hitelintézet útján nyújtott lakáscélú munkáltatói kölcsön alapján fennálló követelésről — legfeljebb a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésével megállapított adómentes összeghatárig — lemondhat. A módosítás révén lehetővé válik a civil fogyasztóvédelmi szervezetek fogyasztók érdekének védelmében végzett tevékenységének támogatása is.

A javaslat rögzíti azt is, hogy az alaptörvény alapján a Psztv. mely rendelkezései minősülnek sarkalatosnak. A törvény elfogadása esetén 2012. január 1-jén lép hatályba.

Ugrás vissza Ugrás vissza...