Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kormányzati program a romák integrációjának felgyorsítására

Létrehozva: 2004. március 3.
Módosítás: 2004. március 3.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A romák életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására kormányzati programot készített az esélyegyenlőségi tárca, a Pénzügyminisztériummal együttműködésben. A program kiterjed az élet minden területére és célja a jogegyenlőség érvényesítése, az életminőség javítása.
A cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról szóló kormányhatározat értelmében a szaktárcák elkészítették a 2002. évi beszámolójukat a kormányhatározat végrehajtásáról - közölte Gál J. Zoltán a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón. Hozzátette, a beszámoló alapján világossá vált, hogy a kormánynak a 2004-ben olyan társadalmi integrációt elősegítő programról kell döntenie, amely a korábbi tapasztalatokon alapulva elmozdulást jelent a romák integrációját elősegítő kormányzati intézkedések ellenőrzésében, monitorozásában is.
A korábbi kormányzati döntések esetében állandóan visszatérő megoldatlan kérdésként merült fel azok pénzügyi és szakmai hatásainak, hasznosulásának utókövetése, az objektív visszacsatolás. Az egységes pénzügyi és szakmai utókövetési rendszer (monitoring) megteremtésének hiánya megakadályozta az e területen tett kormányzati erőfeszítések eredményeinek, tapasztalatainak tárgyilagos összegzését, egységes adatokkal való alátámasztását.
Előrelépést jelenthet ezen a területen az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter és a pénzügyminiszter közös kezdeményezése nyomán, hogy a 2004-ben felállítandó, független pénzügyi és szakmai monitoring bizottság követi majd nyomon a kormányzati intézkedések végrehajtását, a ráfordított erőforrások hatékonyságát. Ez az intézkedés modellértékű lehet az állami alrendszerek - uniós követelményeknek megfelelő - monitoring rendszerének kialakításánál is.
Minden területre kiterjedő program
A program általános céljai, a jogegyenlőség érvényesítése, az előítéletek csökkentése, az oktatás minőségének javítása, az oktatási szegregáció csökkentése, megszüntetése. A képzési lehetőség kiterjesztése, a foglalkoztatási helyzet javítása. Az informatikai tudás fejlesztése és az eszközökhöz való hozzájutás feltételeinek javítása.
Az egészségi állapot, életminőség javítása; a szociális biztonság erősítése, a lakhatási feltételek, életkörülmények javításának elősegítése, a kultúra és a nyelv megőrzése, ápolása, az identitás erősítése, a központi költségvetési források felhasználásánál a szubszidiaritás elvének alkalmazása, valamint a társadalmi partnerség érvényesítése.
A megvalósításának fő területei: a jogegyenlőség érvényesítése, az életminőség javítása, az oktatás, képzés, foglalkoztatás, az informatikai tudás és eszközrendszer és a kultúra, kommunikáció, identitás területe.
A romák társadalmi integrációját elősegítő program az eddigi tapasztalatokat felhasználva az ágazatok közötti együttműködésre, a komplex feladat megvalósításra, az ehhez rendelt ágazati forrásokra épít. A romák társadalmi kirekesztettségének felszámolására irányuló törekvések indokolják a feladatok komplex módon történő meghatározását.
Ugrás vissza Ugrás vissza...