Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Huszonheten vehettek át kitüntetést a Parlamentben

Cikk:

Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend különböző fokozatait adta át a Parlamentben.

A köztársasági elnök szerint az állami kitüntetés nem formaság, hanem komoly elismerés, és ezek a kitüntetések emelik az ünnep fényét. Sólyom László erről az augusztus 20-i állami kitüntetések átadási ünnepségén beszélt a Parlamentben.

Az államfő Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Szili Katalin házelnök jelenlétében adta át az elismeréseket.

Úgy fogalmazott: a kitüntetettek nagy része nem a nyilvánosság előtt végzi munkáját, óriási érték van mögöttük, amely ilyenkor nyeri el a méltó jutalmát.

Sólyom László kitért arra: a kitüntetések sem egyformák, törvény szabályozza különböző szintjeiket. A miniszterelnökkel együtt - tette hozzá - úgy döntöttek, hogy az egészen kivételeseket elkülönítik a többitől, és a "leginkább kiválasztottakat" ünnepelik az állami ünnepeken.

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta

a hitélet magyarságmegtartó erejének ápolása, a magyar kisebbség jogai melletti következetes kiállás, valamint a magyarság határok feletti összetartozásának erősítése érdekében végzett tevékenysége, életútja elismeréseként
TEMPFLI JÓZSEFNEK, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspökének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
(polgári tagozata) kitüntetést adományozta

színházi és filmszerepek maradandó értékű megformálásáért, több mint fél évszázados sokoldalú művészi életpályája elismeréseként
AVAR ISTVÁNNAK, a Nemzet Színészének, a Magyar Színház Kossuth-díjas színművészének, Kiváló Művésznek,

a magyar alkotmányos rend védelme érdekében végzett tevékenységük elismeréseként
BAGI ISTVÁN volt alkotmánybírónak,
ERDEI ÁRPÁD volt alkotmánybírónak,
HARMATHY ATTILA volt alkotmánybírónak,

a határainkon túl is elismert, a közgazdaságtudomány terén végzett sokoldalú munkásságáért
KORNAI JÁNOS Széchenyi-díjas közgazdásznak,

példaértékű sportpályafutása elismeréseként
PORTISCH LAJOSNAK, a Nemzet Sportolójának, olimpiai bajnok sakkozónak, mesteredzőnek,

az európai és gazdasági jogi képzés korszerűsítésében, a társasági és cégtörvények kidolgozásában végzett munkássága, a gazdaságirányítási jog terén végzett kutatói, valamint széles körű szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
SÁRKÖZY TAMÁSNAK, az állam- és jogtudomány doktorának, Állami-díjasnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Intézete egyetemi tanárának,

az igazságszolgáltatásban végzett négy évtizedes tevékenysége, életpályája elismeréseként
SOLT PÁL bírónak, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének, a Magyar Bíróképző Akadémia vezetőjének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta

a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárnak az elmúlt másfél évtizedben a kelet-közép-európai térség kiemelkedő, a kutatási-fejlesztési tevékenység terén is versenyképes gyógyszercégévé válása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

BOGSCH ERIKNEK, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezérigazgatójának, Széchenyi-díjasnak,

nemzetközileg is nagyra becsült irodalmi munkássága elismeréseként
ESTERHÁZY PÉTER Kossuth-díjas írónak,

nemzetközi visszhangot kiváltó tudományos eredményei, hosszú évtizedek óta végzett oktatási tevékenysége, iskolateremtő munkássága, valamint jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
HATVANI LÁSZLÓ akadémikusnak, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet egyetemi tanárának,

több évtizedes igazságügyi munkája elismeréseként
HORECZKY KÁROLYNAK
, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének,

nemzetközileg is nagyra becsült művészi és oktatói tevékenysége elismeréseként
JOVÁNOVICS GYÖRGY Kossuth-díjas szobrászművésznek,

a vajdasági magyar közösség identitásának megőrzése, érdekeinek védelmében végzett tevékenysége elismeréseként
JÓZSA LÁSZLÓNAK, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének,

az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkássága elismeréseként
KÁNTOR ANDRÁS RICHÁRDNÉNAK, a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elnökének,

a rákellenes akcióprogramok kidolgozásában és megvalósításában, az onkológiai ellátás korszerűsítésében, valamint a hazai onkológia oktatás terén végzett munkássága elismeréseként
KÁSLER MIKLÓSNAK, az orvostudomány kandidátusának, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató-főorvosának, tanszékvezető egyetemi tanárnak,

a magyar és a nemzetközi filmművészetben elért eredményeiért
KENDE JÁNOS Kossuth-díjas filmoperatőrnek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektori megbízottjának, a Magyar Operatőrök Társasága elnökének,

az életmód-, egészségszociológia területén végzett kutatásai, a tudományos képzésben, utánpótlásban való aktív részvétele, a hazai szakmai tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
LOSONCZI ÁGNESNEK, a szociológiai tudomány doktorának, az MTA Szociológiai Kutatóintézet alapító tagjának, professor emeritusnak,

több évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült művészi pályája elismeréseként
MARKÓ IVÁN balettművésznek, koreográfusnak,

nemzetközileg is nagyra becsült irodalmi munkássága elismeréseként
NÁDAS PÉTER Kossuth-díjas írónak,

az igazságszolgáltatásban végzett öt évtizedes munkássága elismeréseként
OLASZ NÁNDORNAK, a Legfelsőbb bíróság nyugalmazott tanácselnökének,

több évtizedes szakmai, oktatói, valamint intézményvezetői munkássága elismeréseként
ROÓZ JÓZSEFNEK, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának, tanszékvezető főiskolai tanárnak,

több évtizedes sokoldalú művészi pályája elismeréseként
SZABÓ GYULÁNAK, a székesfehérvári Vörösmarty Színház Kossuth-díjas színművészének, Kiváló Művésznek,

nemzetközileg is elismert tudományos munkássága, oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
SZABÓ MIKLÓSNAK, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet egyetemi tanárának,

példaértékű sportolói és edzői életpályája elismeréseként
SZÉKELY ÉVÁNAK, a Nemzet Sportolójának, olimpiai és világbajnok úszónak, mesteredzőnek,

a reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eszmetörténeti vonatkozásainak kutatása, valamint a magyar agrárnépesség társadalmi tagolódása és jogviszonyai vizsgálata témakörben publikált tudományos eredményei, életműve elismeréseként
VARGA JÁNOSNAK, a történelemtudomány doktorának, az MTA rendes tagjának, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatójának.

Ugrás vissza Ugrás vissza...