Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Módosultak a számviteli szabályok

Létrehozva: 2008. január 3.
Módosítás: 2008. január 3.
Forrás: MTI

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Több ponton módosult január 1-jével a számviteli törvény; a változtatások célja a jogharmonizáció mellett az egyszerűsítés, illetve a gyakorlat során felmerült kérdések rendezése volt.

A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozóknak az idei évtől elektronikusan kell közzétenniük éves beszámolójukat annak érdekében, hogy a beszámolók a lehető legrövidebb időn belül megismerhetővé váljanak. A vállalkozók az elektronikus közzététellel egyben cégbírósági letétbe helyezési kötelezettségüknek is eleget tesznek. Az új szabályokat a 2008-ban indult üzleti évről készült beszámolókra kell alkalmazni, vagyis, amikor a mérleg fordulónapja 2008. december 31-e vagy későbbi időpont.

Csökkenő adminisztrációs terhek

A társaságok adminisztrációs terheit csökkenti, hogy az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről, 2008-tól már nem kell külön beszámolót készíteni abban az esetben, ha vállalkozási tevékenységét a cég még nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év mérleg fordulónapjáig sor került. E feltételek teljesülése esetén adóbevallásokat sem kell készíteni az előtársasági időszakra. További egyszerűsítés, hogy a vevőnként/adósonként kisösszegű követelések utáni értékvesztést csoportonként, egy összegben lehet kimutatni és elszámolni.

A devizakülföldi társaságok, az európai gazdasági egyesülések, az európai részvénytársaságok és az európai szövetkezetek, illetve a számviteli törvény alapján arra jogosult vállalkozások január 1-jétől bármilyen, a létesítő okiratban rögzített devizában elkészíthetik éves beszámolójukat. A devizában történő könyvvezetésre és beszámoló-készítésre való áttérésre azonban csak az üzleti év végén, a mérleg fordulónappal kerülhet sor.

Be kell mutatni a lebonyolított ügyleteket

A kiegészítő mellékletben ezután be kell mutatni azon kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket, amelyek bemutatásáról a számviteli törvény külön nem rendelkezik, ha ezek lényegesek, és nem a szokásos piaci feltételek között valósulnak meg. Ez - csakúgy, mint a vállalatirányítási nyilatkozat üzleti jelentésben való közzétételének megkövetelése azon társaságok esetében, amelyek átruházható papírjaival szabályozott piacon (jellemzően tőzsdén) kereskednek - az uniós előírásoknak való megfelelést szolgálja.

Ugrás vissza Ugrás vissza...