Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az uniós pénz az építőiparnak is lendületet ad

Cikk:

Az építőiparra nagy feladatok hárulnak a következő időszakban, hiszen a 2007-2013 közötti európai uniós források 60 százaléka ennek a szektornak ad feladatokat.

Az építésügy átalakításának célja a hazai építési piac védelme, az építés minőségének emelése és a feketemunka kifehérítése - mondta Szaló Péter, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkára. Hozzátette: további fontos feladat az átláthatóság, az ellenőrizhetőség és a szankcionálhatóság megteremtése.

Kiemelte, hogy az építésügyre és az építőiparra nagy feladatok hárulnak a következő időszakban, hiszen az európai uniós források fogadása, hasznosulása jelentős mértékű építési tevékenységet indukál, a 2007-2013 közötti európai uniós források 60 százaléka ugyanis az építőiparnak ad feladatokat.

Új tényállás a Btk.-ban

A hazai építési piac védelme érdekében egyértelmű, szigorú és ellenőrizhető szabályozás szükséges. Ezért 2007 januárjában tárcaközi munkacsoport alakult az ÖTM koordinálásával, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium jogalkotásának előkészítésére, szakmai szervezetek széleskörű bevonásával - emlékeztetett a szakállamtitkár.

Elmondta: a munkacsoport megalakulásával párhuzamosan beterjesztett javaslatok első ütemében a Büntető törvénykönyvet módosították, és a könyvvizsgálói kötelezettségszegést mint új tényállást bevezették.

Emellett a büntetőjog eszközeivel szankcionálható a gazdálkodó szervezet székhelyével, illetve a képviseletére jogosult személyekkel kapcsolatos minden közreműködés, amelynek következtében a cég ismeretlen székhelyűvé válik.

Módosult a közbeszerzési és a cégtörvény

A cégtörvény módosítása érinti a székhely valódiságának ellenőrizhetőségét, továbbá a Magyarországon letelepedő társaság székhelyéről ügyvédi iroda szolgáltatása útján gondoskodhat. Egyrészt így mentesül a belföldi ingatlan használati jogának megszerzése alól, másrészt biztosítható a cég elérhetősége.

A munkacsoport javaslatai alapján beterjesztett javaslatok második ütemében módosították a csődtörvényt. Így amennyiben a fizetési határidő, illetve az azt követő 15 nap eredménytelenül telik el, az adóssal szemben beállnak a felszámolás megindításának feltételei. Ez nem zárja ki a gondatlan, ám jóhiszemű adósok visszaperlési jogát.

Módosították a közbeszerzési törvényt is, eszerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívást akkor teheti közzé, ha rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel vagy biztosítékkal.

Ha van honlap, ott is közzé kell tenni a teljesítést

Az ajánlatkérőnek a szerződés megkötését követően haladéktalanul közzé kell tennie a honlapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés nyilvánosnak minősülő részét , az ellenszolgáltatás teljesítését, illetve a teljesítés megtagadását.

Építési beruházások megvalósítására kötött építési szerződések esetében, az ajánlatkérő kötelezettsége, hogy az átadás-átvételi eljárást az ajánlattevő írásbeli kezdeményezésére a szerződésben meghatározott határidőn belül megkezdje. Ha ezt a határidőt az ajánlatkérő elmulasztja, és mulasztása meghaladja a 15 napot, az ajánlattevő kérésére a teljesítésigazolást ki kell adnia.

Új törvény az egyéni cégről

A középtávon végrehajtandó feladatok között a szakállamtitkár megemlített egy új törvényt az egyéni cégről és az egyéni vállalkozásokról, amely biztosítja, hogy a természetes személy vállalkozó és az egyéni cég vagyona elválhasson egymástól. Javítani kell továbbá a bírósági végrehajtási eljárások hatékonyságát, bővíteni a hitelezővédelmi nyilvántartás eszköztárát.

Ugrás vissza Ugrás vissza...